Avdelningen bjuder på hamburgare

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Avdelningen bjuder på hamburgare

Nyhetsbrev Pappers

Hej på er, det var länge sedan det kom ut ett nyhetsbrev. Men nu är det dags och i denna upplaga kommer vi att fokusera på avtalet en hel del såklart.

 • Men vi tänkte börja att tacka alla de som gått vår lokala utbildning, det har varit väldigt trevliga dagar och förhoppningsvis har ni fått en djupare inblick i vår vardag. Vi försöker hela tiden att utvärdera kursen och tillförde ett förhandlingsspel till kursen senast, och den lockade till skratt men också till eftertanke då man fick möta ett par riktigt arroganta företrädare från företaget. Hör av er om ni vill gå utbildningen, redan nu finns ett tiotal uppskrivna för nästa omgång i höst.
 • Vi vill också tacka er som deltog på årsmötet med efterföljande middag, om vi orkar så borde vi göra detta till ett återkommande evenemang.
 • Vi har också haft två medlemsmöten sedan sist som i stort har handlat om avtalet, så för er som inte har haft möjlighet att gå eller träffat någon av oss förtroendevalda så kommer jag att försöka informera så gott det går här och nu. Hoppas ni läser det nyhetsbrev som kommer från Pappers centralt också.
 • Orsaken till att vi inte valt att skriva något nyhetsbrev, är väl det som står ovan. Avtalet har både centralt och lokalt tagit mycket tid, men vi har också haft många tillfällen där vi informerat löpande. Jag hoppas att vi kan fortsätta gå ut 2 och 2 från styrelsen, så att alla ni känner vår närvaro och så att inte allt hänger på ordföranden.
 • Vi börjar med de nya lönerna i avtalet, i och med att vi tidigare fått extra påslag till grundlönen på driften i samband med att MLT infördes, så börjar vi med hur snittlönerna ser ut där. Vi har en fördelning av 85% som fördelas procentuellt i lönegraderna sedan har vi 15% som fördelas individuellt.
  Här höjdes poängvärdet med 1,50 kronor.
  Och för att få ett snittutfall på den individuella delen för hela kollektivet så krävs det att man har 61 poäng och ökat med 1,5 poäng.Den individuella delen höjs med 158 kronor enligt exemplet ovan.

  Så med ett snitt på individuell del och den procentuella fördelningen i stegen blir utfallet på driften.

  L6-1247 kr
  L5-1210 kr
  L4-1194 kr
  L3-1183 kr
  L2-1170 kr
  L1-1158 kr

  Sedan går vi vidare med underhålls löner, där vi har hittat en lösning för att höja deras MLT. Detta går ut på att vi inte räknar upp L-0 lika mycket som tidigare och detta är en ren vinst för oss då pengarna nu kommer att tillföra pengar till potten framåt, och såklart att vi inte har bekymmer att anställa sommarjobbare på våran nuvarande instegslön.

  Här nedan kommer underhålls nya löner, MLT har gått upp med 116 kronor för skiftel. Dagtid el/instr får 439 kronor och mek, bygg, FU, hydraul mm. får upp sitt MLT med 165 kronor.

  Här gäller också beräkningen för den individuella delen på 158 kronor, så exemplen nedan är ett snitt.

  L6- 1339 kr
  L5- 1638 kr (el/instr)
  L5- 1364 kr (hydraul)
  L4- 1348 kr
  L3- ingen placering av befattning
  L2- 1489 kr ?? vi har en förhandling om deras befattning och hoppas lyfta den till L3,
  så inget klart
  L1- 1147 kr

 • OB:n som från det nya centrala avtalet ska höja OB för lätthelger (kristihimmel, allhelgon, trettonhelgen) och dag före storhelg har tagit många timmar i anspråk för att kunna hitta en lösning som blir bra och som inte försämrar något vi redan hade i vår fasta OB. Vi fick ett alternativ till rörligt OB, men det var så rörigt att vi tillsammans med företaget insåg att det måste bli ett påslag på den redan
  befintliga procentsatsen 29,26%.Så den nya procentsatsen är 30,84% och höjs alltså med 1,58%.
  Denna höjning ger på en snittlön i L5 ca 520 kronor/månad.

  Med den nya/gamla OB:n och den nya lönen i L5 så höjs lön/OB
  from. 1 April med 2080 kronor.
  För de som går veckoberedskap så höjs deras OB de dagar dom jobbar dag före lätthelg och storhelg, alltså den ordinarie tiden för OB mellan 17-22.

 • Sedan kommer vi till den nya ATK-beräkningen, här innefattas i och med det nya avtalet tex övertid, beredskap, semesterlön och semesterersättning.Detta innebär att lågt räknat så får alla minst 1,25% extra till ATK, men det kan också nå ända upp mot 3% beroende på om man hamnar över brytpunkten på 7,5 IBB, eller har gjort mycket övertid.
 • Semesterdelningen höjs till ca 600 kronor per dag(m/50), här finns det vissa delar som man tidigare inte har följt i det centrala om hur och när man ska ha 10 eller 15 dagar. Vi kommer att förtydliga detta senare, i och med detta så gick endast 10 dagar ut i juni så ingen skulle bli återbetalningsskyldig.
 • Vi kommer också att ha en central förhandling angående vårt lokala lönesystem, där företaget och vi är oense om vissa delar av det nya trappvandringssystemet. Vi anser att breddkompetenspoäng på driften är en form av trappvandring och ska tas utanför potten, men företaget menar att så sa vi inte när vi byggde systemet. Man har råd att betala men det har blivit en principfråga. Vi hoppas kunna hitta någon tid för centrala parter att delta någon gång efter sommaren.
 • Nytt från 1 April nästa år är rätten till komp, detta innebär att våra nollare och nyanställda har samma rätt att spara och rätten till uttag blir avsevärt högre.
 • Det kommer också att finnas möjlighet till att sälja komp med 30% påslag om man året innan tjänat över 7,5 IBB och de som är under får ett påslag med 5%.
 • Vidare diskuterades flexibel u-tid och utkallning för hela kollektivet, vi fick till en öppning att diskutera detta till hösten och tex lyfta ett eget förslag gällande u-tid och också förklara hur man går till väga på Kappa.
 • Till hösten kommer också förhandlingar om befattningarna kokare/tvätt,
  slipare (daggående renseri) och förrådet.

Ha en trevlig semester och så ses vi till hösten.
Hör gärna av er om det är några frågor runt avtalet.

// Styrelsen

 

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev Pappers

Medlemsmöte 27/4

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte 27/4

Årsmöte 2023

Den 17 mars genomfördes avdelningen sedvanligt årsmöte
Vid mötet beslöts att omvälja Stefan Lundkvist som ordförande för kommande 2 åren.
Årsmötet valdes sedan styrelsen och övriga förtroendevalda enligt stadgarna.

Efter årsmötet så bjöds det på middag med underhållning.

Årsmötesförhandlingarna leddes av viceordföranden Christer Nordsvahn.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2023

Nomineringar inför val på årsmötet

Nomineringstiden inför valen på årsmötet har löpt ut.
Och följande namn nomineras av valberedningen:

Ordförande för 2 år,                                            Stefan Lundkvist
Styrelseledamöter för 2 år,                                Niklas Eklund
Johan Karlsson
Henrik Lindberg
Revisor för 2 år,                                                   Bo Berg
Förbundsmöte ordinarie ledamot för 1 år,    Christer Nordsvahn
Förbundsmötesersättare 1 för 1 år                  Magnus Bäckström
Förbundsmötesersättare 2 för 1 år                  Lars Johansson
Förbundsmötesersättare 3 för 1 år                  Henrik Lindberg
Huvudskyddsombud för 3 år                           Magnus Lundberg

Väl mött på årsmötet // Valberedningen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nomineringar inför val på årsmötet

Årsmöte 17 mars 18:00

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 17 mars 18:00

Nyhetsbrev AVD 158

Hej, då var det dags för sista nyhetsbrevet 2022.
Tänkte försöka att överblicka året som varit både på central nivå och lokalt.

Vi börjar på central nivå där trycket har varit högt hela året, året började med förhandlingar runt huvudavtalet (Nya LAS), där vi i pappers var bland det
första att skriva på.

I och med att vi valde att ansluta oss så fick vi med oss ett nytt centralt avtal där vi slår ihop kollektivavtalet och allmänna anställningsvillkoren, detta innebär att vi nu äger avtalet själva utan tjänstemännen.

Vi fick med oss Sveriges starkaste avtal kanske kan elektrikernas avtal konkurrera med oss, vi behåller alla skrivningar och får dessutom till flera förbättringar varav en kommer att påverka vårat lönesystem positivt. Men den får vi återkomma om efter avtalsförhandlingarna är klara i april och vi tar vid med lokala förhandlingar.

I maj månad så genomfördes UNG 2022, en mycket lyckad tillställning där vi lyckas skapa intresse för det fackliga uppdraget med 3 riktigt spännande och intressanta dagar.

Men detta arrangemang krävde förstås en hel del av förbundet på central nivå och i synnerhet för Sara Wiinikka och Sara Öhman (Kommunikationsansvarig).

Jag och Lasse Johansson hade egna pass på UNG2022, där Lasses såklart handlade om arbetsmiljö och mina pass handlade om ATK dag 1 och samverkan dag 2.

Under 2022 så hade vi en tvist med IF metall om vilket förbund som skulle bära avtalet på Renewcell som bland annat har sin produktion inne på Ortvikens industriområde, den tvisten vann vi och det var väldigt viktigt för framtiden då den typen av industri blir allt vanligare och på det sättet så kan vi motverka tappet av medlemmar
som vi ser när annan produktion läggs ned.

Vi har också under året jobbat med att införliva Tumba bruk i pappers, Tumba är ett bruk där sedelpapper tillverkas vilket gör att det är svårt med tillgänglighet för oss då säkerheten är rigorös.

SEKO hade detta avtalet innan oss, och deras avtalsmodell har kanske inte varit helt optimal när det skulle skrivas ett nytt pappersavtal där. Men för några veckor sedan skrevs ett avtal, och jobbet med detta har tagit mycket tid i anspråk för några av våra ombudsmän under året.

Parallellt med allt detta så har det under hela året förberetts inför kongressen som gick av stapeln i slutet av november i Uddevalla.

Förberedelserna inför denna kongress har pågått hela 2022, det är otroligt många datum som är viktiga för att den demokratiska gången så just runt dessa är trycket extra högt på förbundskontoret.

Så hur sammanfattar man året, jo att vi fick nya framåtsyftande stadgar antagna på kongressen som gör att vi enklare kan införliva nya produktionsanläggningar så som Renewcell och jobba upp en facklig struktur på dessa ställen trots
att dom kanske inte är så stora.

Sedan har vi ett eget avtal, ett avtal där vi går själva utan att behöva förhandla med tjänstemannafacken och kanske prioritera ned vissa av våra krav.

Och sedan hoppas jag att vi på ett par år ser en rejäl föryngring bland förtroendevalda inom pappers, så vi ser att UNG2022 har fyllt sitt syfte.

I samband med kongressen hade vi förbundsmöte och där beslutades att vi skulle anta
lo-samordningen (4,4%löneökning bla) och samtidigt fastställde vi våra egna krav som lämnas över till motparten i veckan.

Här är några exempel från vår lista, som tagits fram utifrån medlemsdialoger ute på bruken under året.

 • En höjning av semesterdelningspengen
 • Höjd OB natt innan storhelg
 • Öka deltidspensionavsättning och stryka kopplingen mot ATK gällande att gå i deltidspension.
 • Utöka ATK
 • Nya rättigheter till deltidsarbete
 • Förstärkningar för kompensationsledighet

De centrala förhandlingarna börjar i Januari och vi i avdelningarna har redan 3 inplanerade info-möten. I förhandlingarna centralt kommer det mest troligt
att smälla endel i år, troligtvis inte allt för allvarligt på vårat avtalsområde.

Men andra förbund kanske behöver våran styrka för att ta sig framåt i sina förhandlingar.

Den 11 januari kommer Pontus och informerar förtroendevalda om motpartens krav vilket säkert kommer att höja blodtrycket hos många.

På det lokala planet har vi tidigare i år förhandlat upp torkarens lön till grad 5 och i förra veckan så lyftes Bygg upp i grad 4, i samma förhandling så var våran förhoppning att få upp mek i grad 5 då vi anser att deras befattning förändrats i och med veckojouren.

Här lyckas vi hitta förändringar men det når inte upp till grad 5, men med lite mer intresse från företaget så hade det gått men nu landar deras BVA-poäng strax under grad 5 tyvärr.

Dessa BVA-förhandligar kommer utifrån det vi enades om i 2022 lokala förhandlingar.

En befattning till ska förhandlas och det är slipare (daggående op. renseri), men den förhandlingen väntar vi oss en kallelse på inom kort.

En omorganisation på renseriet gällande Mek-FU har också genomförts. Här kommer FU-personalen tillhöra MEK-PB precis som mekanikerna på renseriet gör. I och med detta så kommer man enligt företaget få en bättre styrning av underhållet på renseriet. Omorganisationen har en prövotid på ett år och gäller from 1 januari 2023.

Som det skrevs i förra nyhetsbrevet så gäller expense för vår läkar och medicin-kvitton nu. Vi håller på att utreda om det skulle gå att vi administrerar detta på AVD istället, så att ni lämnar kvittona till oss precis som tandläkar och rehab-kvitton. Men vi är inte i mål här men hoppas kunna lösa detta så att ni får vad avtalet lovar utan en massa administration för er.

Vi har fått utfallet av medlemsundersökningen, där ser vi en stor förändring till det positiva på sista året. När vi är ute i närtid så är det en sak vi vill informera och diskutera om.

Förra veckan hade vi medlemsmöte, vi var ca 40st som deltog vilket är helt OK då det inte för tillfället är några brinnande frågor.

Men årsmötet i vår tänker vi oss på en fredag med efterföljande middag med medhavd dryck då vi inte får bjuda på annat än läsk och vatten, men mer info kommer senare om detta.

I slutet av Oktober hade vi våran egna medlemsutbildning för första gången på många år, det var en 2-dagars på Framnäs som fick bra respons. Så nästa tillfälle är den 9-10/1 med 18 anmälda.

Tanken är att vi ska kör 3 tillfällen nästa år, så vi hoppas att ni vill gå den och få lite mera insyn i vårat fackliga arbete och såklart säga er mening som gör att vi kan bli ännu bättre.

Vi är inget utan er.

Bonusläget verkar hyfsat trots att det hackat sista tiden i produktionen.
Det var länge sedan bonussidan uppdaterades men vi borde väl klara 5%, men ta den siffran med en nypa salt.

Hoppas ni har fått nyhetsbreven från pappers centralt också, har ni inte det så logga in på pappers.se och kolla över era kontaktuppgifter, det hjälper oss också då vi ska skicka ut info lokalt då vi tar uppgifter ur samma system.

Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, så ses vi 2023.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev AVD 158

Rösta på Magnus Bäckström till Folksam SAK


Hjälp våran kassör Magnus Bäckström genom att rösta på honom till
Folksams SAK stämma.

Klicka på länken och väljs Magnus.

FOLKSAM Sak

Läs mer här om stämman. Folksams stämmor – Rösta på de nominerade – Folksam

 

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rösta på Magnus Bäckström till Folksam SAK

Medlemsmöte 15/12

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte 15/12

Nyhetsbrev AVD 158

Hej på er, nu är det dags för höstens första nyhetsbrev.

2022 är ju som ni vet valår, det innebär också att det är dags för Pappers kongress. I år håller vi till på bohusgården i Uddevalla och här ska vi behandla motioner om våra stadgar, vår identitet som förbund innehållandes regler för våran organisation.

Här sker också val till förbundsstyrelse och andra val som är nödvändiga för vår organisation, som tex revisorer.

Jag är helt övertygad om att det kommer att bli en spännande tillställning, de som representerar vår Avdelning är Christer Nordsvahn, Magnus Bäckström och Lasse Johansson.

Undertecknad kommer också att delta men inte på Avdelningens mandat utan som förbundsstyrelseledamot.

Från avdelningen har vi valt att nominera det sittande VU:t med Pontus Georgsson som ordförande Mikael Lilja som 1:a vice och P-A Pettersson som 2:a vice.

Som det ser ut nu så får jag fortsatt förtroende som representant för Norra Norrland i förbundsstyrelsen.

Direkt efter avslutad kongress tar förbundsmötet vid och här kommer vi bland annat att fastställa våra krav gentemot arbetsgivaren.

Att inflationen är på den nivå den är just nu skapar ju såklart en diskussion om vart lönenivån ska landa, vi måste absolut hamna högre än tidigare år men förmodligen inte på en nivå där ni medlemmar kommer att känna er fullt nöjda.

Läs gärna denna artikel i arbetet om detta ämne: Miljardvinst för svensk industri ökar förväntningarna på högre löner – Arbetet

Avtalskraven gällande vårat kollektivavtal känns väldigt relevanta och bra, här hyser jag mer hopp då vi går ensamma utan tjänstemannafacken till förhandling.

Som jag tidigare nämnt så hade vi alltid en prioritering tillsammans om vilka krav som vi tillsammans skulle bära gentemot arbetsgivaren.

Men i och med att vi införlivat allmänna anställningsvillkoren och kollektivavtalet till ett och förhandlar ensamma så behöver vi inte prioritera ned frågor som är viktiga för oss i kollektivet.

Under januari månad så åker förbundsstyrelsen ut och informerar och diskuterar med det förtroendevalda, som i sin tur får lyfta ut våra krav och arbetsgivarnas motkrav till medlemmarna.

Jag åker till Örebro, Ställdalen, Iggesund och Mörrum, jag var på samma ställen i våras och lyssnade in vad deras medlemmar hade som krav.

Sedan ska vi ut till hösten efter att avtalet skrivits och diskutera det nya avtalet, det kommer nog att kunna bli den tuffaste resan utifrån det läge vi är nu med en annalkande lågkonjunktur och stigande inflation.

Pontus vår förbundsordförande var här i våras och kommer hit till oss den 11/1 och träffar våra förtroendevalda.

På lokal nivå har inga större förhandlingar skett under sommar och början av hösten, vi startade upp ett arbete där vi skulle titta över kriterierna för lönesystemet.

Detta stannade upp då företaget ville analysera det nya avtalet som började gälla 1 oktober (hopslagningen av avtalen)

I detta avtal så finns det med en skrivning om att företaget ska betala alla personliga lönedelar alltså våran individuella lönedel i poängsystemet precis som vi hävdat sedan systemet var nytt.

Enligt oss en riktigt bra skrivning i det nya avtalet, vi hoppas bara att företaget tyder avtalet som oss så har vi en god möjlighet att utveckla lönesystemet.

Sommarmånaderna under senaste 2 åren har varit ganska struliga när det gäller våra löner, jag har i tidigare brev förklarat bakgrunden till detta.

Men i sommar upplever jag att det varit bättre, men inte helt utan strul såklart. Tror ändå att vår genomgång med HR centralt före sommaren där vi gick genom t.ex. semesterövertiden gjorde att det var mindre bök i sommar.

Den 21/10 så ska jag och Sandra sitta med vår nya egna löneadmin. Linda och utbilda henne i vårat lokala avtal.

Om ni har fel på eran lön så tycker jag att ni ska använda er av Jira,

När det gäller Jira så förstår jag att kunskapen är väldigt skiftande bland er, man måste ha sin egen inloggning då hittar man Jira.

Såklart kan ni ju ta hjälp av eran chef, men vare sig ni gör det själv eller att närmaste chef gör det så kan ni dela mig.

På detta sätt ser jag vilka problem som finns. Att ringa lönecenter funkar inte lika bra som att skriva ett jira-ärende, av den anledningen att ni oftast inte får prata med någon som har full kunskap i vårt lokala avtal.

För några veckor sedan så började man från företagets håll med en ny rutin för att lämna in läkar/receptkvitton.
Detta är ju ett unikt avtal med oss i pappers.

Utan våran vetskap så ändrade man förutsättningarna, nu ska kvittot skannas och skrivas in i expense som ni hittar i Agda sedan ska kvittona skickas in också. Detta har blivit väldigt tjorvigt och sista ordet är inte sagt i detta.

Det skulle såklart vara bra att ha det som tidigare, men lyckas vi inte med det så borde vi få ett frankerat brev i receptionen och sedan en bra instruktion om hur man hittar expense och fyller i underlaget.

Detta medför ett extrasteg, men tyvärr med centraliseringen av allt så blir det bara mer administration av oss själva.

// Stefan

Arbetsmiljö

Vårt fabriksstopp har just avslutats med ett hyfsat resultat vad beträffar olyckor och tillbud (läs gärna i PIA), glädjande så behövde ingen av oss sjukskriva sig på grund av olycka. Dock den allvarligaste händelsen var en operatör som fick varmt kondensat på fötterna, men det gick ändå ganska bra. Personen fick andra arbetsuppgifter under en tid.

Under början av oktober så passade företaget att genomföra sin arbetsmiljökonferens, som är starten på kommande års arbetsmiljöarbete. Nytt för i år var att bjuda in alla ledare och skyddsombud samt fackliga förtroendemän till en 2 dagas konferens.

Utfallet från arbetsmiljökonferens kommer att sammanställas av säkerhetspelaren för att sedan presenteras för beslut i AMG.

Några saker som diskuterades var vår hälsa och det förebyggande arbetet med alkohol och droger.

Under hösten kommer vi fortsätta att jobba med Zero och det nya arbetssättet för bryt och Lås, där alla kommer att få utbildning och att träna på det.

// Lasse

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev AVD 158