Månadsbrev augusti/september

Under augusti och september så har inga förhandlingar lokalt genomförts, men däremot
Så har det varit otroligt mycket strul med ersättningar runt veckojouren.
Detta har jag, företaget lokalt och lönecenter jobbat med fram till slutet av september.
Och som det känns just nu så har vi systemet (AGDA) i balans, och sedan har insatser gjorts för att ta fram lathundar som krävs, när vi/ni eller arbetsledaren gör ingrepp
manuellt.
Lönecenter har också ändrat saker i sina rutiner för att upptäcka och granska våra löner på
ett bättre sätt.

På central nivå har jag från nära håll fått följa förhandlingarna mellan LO och svenskt
Näringsliv angående arbetsrätten.
Vi i Pappers har stått utanför förhandlingarna men ändå suttit med både i avtalsråd och LO:s Styrelse, vi har suttit på sidan pga att vi sa Nej till att överhuvudtaget gå in i förhandlingarna.
Vi valde detta ställningstagande då vi i förslagen inte såg någon förbättring överhuvudtaget för er Medlemmar.
Vi menar att man ska förhandla dessa frågor i våra egna centrala förhandlingar.
Vissa förbund har kanske inte den styrkan själv men då finns vi starka förbund där att stötta.
Förhandlingarna strandade den sista september då parterna stod mycket långt ifrån
varandra.
Nu ligger beslutet på regeringsnivå om det ska lagstiftas istället, och det kan väl inte ha
undgått någon vad detta skapar för parlamentariskt läge där vänstern står upp för
arbetsrätten, ett misstroende från vänstern tillsammans med högerpartierna känns konstigt men partierna har olika ingångar i sitt ställningstagande.

Under oktober månad ska ett nytt centralt avtal förhandlas fram, den 5 oktober så träffades parterna igen och startade upp där man pausade förhandlingarna i Mars.
Utgångsläget är fortfarande samma som i början av året, men det är klart att läget är
annorlunda jämfört med vart vi stod för 1 år sedan. Våran bransch har klarat sig bra under
pandemin men andra förbund går inte in med samma förutsättningar i förhandlingarna.
Först ut brukar ju IF-metall vara, så vi får se vart det s.k märket hamnar.
Så under oktober så kommer mycket av min tid hamna på central nivå och våra nya centrala avtal.
Efter det så kan vi börja förhandla lokalt och förhoppningsvis innan jul ha ett nytt lokalt avtal.

Vi har nu även genomfört vårt årliga fabriksstopp som blev en utmaning på många sätt.
Efter det som hände i Gällivare under början av sommaren där man såg en klar ökad smittspridning av Covid-19 så fick vi anpassa vårt stopp till att i möjligaste mån förhindra smittspridning men ändå genomföra stoppet.
Det som genomfördes var bland annat uppmaning till alla att hålla avstånd, tvätta händer, hosta i armvecket och om man kände sig sjuk att man stannade hemma.
Med detta och övriga försiktighetsåtgärder kan vi konstatera att vi inte sett någon ökad smitta efter stoppet, varken hos oss eller våra entreprenörer och det var mycket glädjande.
Vi kan också konstatera att ur olycksfallssynpunkt så blev det också ett lyckat stopp med endast några få nollolyckor.
Vi måste dock fortsätta att hålla i och hålla ut, då denna pandemi inte på nått sätt är över.

Samt under oktober så kommer skyddsombuden att träffas för att planera och prioritera kommande års arbetsmiljöarbete.

// Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev augusti/september

Månadsbrev Maj/Juni

De 2 senaste månadsbreven har blivit ett dubbel ex, i och med att mycket går på halvfart vad gäller förhandlingar mm.
Men mycket av den tid som blivit över har vi fått lägga på att reda i underhålls veckojour och det som inte funkar med stämpling och såklart då uteblivna ersättningar.
Fördelen är att man hittar många andra fel som kan ha varit under flera år utan att det upptäckts, dessa ska också gås igenom och rättas till.
Strul var något jag hade väntat mig, men inte den utsträckning som det blev.

Vi har haft 2 styrelsemöten i corona-anpassade lokaler med våran nya styrelse.
Vi gjorde en ändring till i år och tillsatte 2 ordinarie till i styrelsen, på så sätt så kunde ni välja in 4 nya i styrelsen då Patrik och Lars-Eric tackade för sig.
I den nya uppsättningen så har vi en bra mix från hela fabriken,
unga som nålta äldre, kvinna och man.
Om ni inte vet vilka de är så kan ni gå in under
fliken Förtroendevalda på hemsidan och kika.

Ung 2020 som skulle ha gått av stapeln i höst har blivit skjutet på till någon gång under 2021, datum inte bestämt ännu.
Men däremot kommer det att vara ett digitalt event den 1 oktober (100 års-jubileum), lokalt har vi tänkt att bjuda in er alla gammal som ung till folkets hus för att se detta, i samband med det kommer vi att bjuda på något gott att äta.
Mer info kommer efter sommaren.

Vi har skickat ut ett mail till våra skyddsombud, där vi uppmanar de att prata med nyanställda som kanske står utanför fack och a-kassa.
Jag skulle vilja att alla ni pratar med de om det missats då vi som sagt
inte får komma ut på avdelningarna.
För i år och pga av coronan så är det nya tidsfrister/regler för att börja få ut a-kassa, vilket gör det till är en stor fördel att gå med i a-kassan nu.
För det fackliga medlemskapet så har vi from 1 Juni i år
3 månader gratis medlemskap (lokalt).
Ska dom tex plugga efter sommaren finns avgiftsbefrielsen som just är vad det säger, gratis under studierna med samma försäkringspaket mm.
Och nytt från 1 Juli är ju våran inkomstförsäkring men då krävs att man är med både i Pappers och dess a-kassa.
Så snacka med dom nya på eran arbetsplats och ge såklart andra bra exempel på varför man ska vara medlem.

Inför stoppet i höst så krävs det extra åtgärder för att säkra vår hälsa då det kommer ett par hundra entreprenörer hit.
Jag och Lasse J sitter med i den gruppen som ska corona-säkra stoppen.
Vi har hunnit en bra bit in i detta arbete och det känns som om det kommer att bli bra. Mer Info kommer efter semestern.

// Ha en trevlig sommar.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Maj/Juni

Pappers inkomstförsäkring

Information om brev till medlemmar angående inkomstförsäkring.
Brevet som bifogas enligt bilaga 1 kommer att skickas till alla medlemmar. Brevet skickas runt den 29 juni från Folksam för att alla medlemmar skall få brevet runt den 1 juli.

Det är för att medlemmarna skall kunna gå in på Folksam.se/pappers och eventuellt teckna tillägget om den enskilde har högre lön än 50 000 kr.

Information om inkomstförsäkringen på Folksam.se/pappers kommer att lanseras den 1 juli, med all info kring inkomstförsäkringen.

Läs brevet här…

 

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Pappers inkomstförsäkring

Månadsbrev Mars/April

Hej på er, de senaste 2 månaderna har varit väldigt annorlunda för alla och såklart har
det fackliga också blivit påverkat.
Mötesstrukturen är helt förändrad med nästan enbart digitala möten,
fördelen med dessa möten är dess effektivitet.

Men möten av karaktären ”arbetsmöten” kommer aldrig bli framgångsrikt digitalt, men däremot möten med enbart beslutspunkter och information funkar bra.

I början kändes det väldigt löjligt att sitta och hålla möten med andra på fabriken men som jag nämnde tidigare så funkar besluts och infomöten bra.

Ett av mina problem är ju att jag inte heller får besöka manöverrummen, så nu har jag testat på ett antal skift att informera genom era högtalartelefoner, det funkar men kan aldrig ersätta mötet ändå.

 • Som ni säkert har sett så är årets avtalsrörelse framflyttad till i oktober, vilket alltså innebär att våra lokala förhandlingar blir först till hösten.
  Jag har fått frågan om poänghöjningen som vanligtvis gäller från 1 april, men i och med att vårat lokala avtal är knutet mot det centrala avtalet så blir det inget förrän vi har förhandlat lokalt till hösten.
 • Korttidspermitteringen kommer förhoppningsvis inte att bli verklighet för oss, då orderböckerna är fulla men man kan ju inte påverka transporter och kemikalieleveranser mm.
  Skulle det bli aktuellt så krävs lokal förhandling och efter avslutad förhandling så skickas uppgörelsen centralt för godkännande av våra centrala förhandlare, detta är bra då man på vissa ställen redan nu har permitterat och fortsätter att köra som tidigare endast i vinstsyfte då såklart.
  Inom Pappers avtalsområde så är det ca 10 bruk som har någon form av permittering och 5-6 till är på väg mot ett avtal.
 • Årets bonuskriterier har kommit och enligt min mening så är dom bättre än tidigare år, t.ex. så har vi ett mål som innefattar riskobservationer/BBS istället för LTA.
  Produktions och lönsamhetsmålen på lokal nivå ser också bra ut.

  Någon gång de närmaste veckorna kommer ni att kunna se målen som tidigare.
  Gå in i Portal Munksunds under länken – Länk till AEB Bonusläget
  (fungarar bara på intranätet)

 • I övrigt så fylls ju vardagen med ”krismöten”, både på central och lokal nivå inom pappers och samma gäller SCA.
  Det som känns bra hos oss är att vi diskuterat genom tänkbara scenarier med företaget utan att vi skrivit fast oss, samverkan har funkat bra och ingen panik har drabbat företaget(än):).
Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Mars/April

Månadsbrev Februari

Februari blev som vi förutspått en månad som skulle handla mycket om omorganisationen
på UH. Många frågor har det varit, med efterföljande små förhandlingar för att få allt på plats innan den 2 April.

Det som jag tycker att vi lyckades bra med är den OB-ersättning som instrument och
Mek-grupperna kommer att ha då de går veckoberedskap.
Jag vill uppmana alla er som kommer att gå beredskap första veckorna, kolla era löner för ett av problemen är systemet (AGDA) och ibland om det krävs handpåläggning av gruppcheferna.

I och med att ob-ersättningen och beredskapsersättningen är timbaserad så kommer era
lönespecar vara fullmatade. Vid minsta fundering hör av er så får vi titta på det.

Ni som har beredskap under April och mest troligt första veckan i Maj ska ha övergångsersättning när ni går över till eftermiddagsveckan, men detta är en handpåläggning och det ska jag sitta ned med Sandra så att ni ska få rätt ersättning.
Återkommer mer om detta i nästa nummer.

Vi går vidare med avtalsförhandlingarna på central nivå, som läget är just i världen så kanske läget för 4% inte riktigt blev optimalt.
Men förhandlingarna rullar på med samma skuggboxning som det skrevs i förra månadsbrevet.

Tyvärr får vi ju stå tillbaka utan att skriva avtal tills märket är satt.
Ölsorten ställer till med en hel del för den demokratiska gången också, det är inte bara företaget som har restriktioner det är ju såklart samma i Pappers.
Vilket gör att vi kommer tex att hålla vårat högst beslutande möte(förbundsårsmöte) i April på skype. Detta känns inte helt bra då tekniken har satt käppar i hjulen tidigare.

Under en tid har vi i förbundet jobbat med att ta fram förutsättningar för en inkomstförsäkring utan att behöva höja medlemsavgiften.

 • Det vi var överens om var att vi borde ta tillbaka ”värnet” A-kassan, så att ingen är tvingad att ta ett jobb till mycket lägre betalning och på det sättet pressa lönerna nedåt.
 • Många andra förbund har också tecknat försäkringen, och då är det bra för oss i medlemsrekryteringen att vi också har försäkringen.
 • Vi tog beslutet angående försäkringen i förbundsstyrelsen och inte på förbundsårsmötet som det var tänkt, och det var på grunderna att vi skulle starta upp den så fort som möjligt ifall vi skulle få varsel i vår bransch så som andra fått.
 • Försäkringen gäller på samma sätt som för a-kassan, man måsta ha varit med i Pappers och A-kassan 1 år för att kunna ta ut på försäkringen.
  Försäkringen gäller i 200 dagar och försäkrar lön upp till 50 000 kr, 80% av lönen ersätts.
  Taket i A-kassan är 25 025 kr och överskjutande del betalas ut i form av en skattefri ersättning från Folksam.
 • Den försäkring som var tvungen att stryka på foten var diagnosförsäkringen, där man vid diagnos idag får en engångssumma på 50 000 kr.
  Den nya summan på diagnosen kommer att bli 25 000 kr.
  Dessa förändringar sker from 1/7 2020.
  I och med förändringen på den här försäkringen så ökar inte kostnaderna för försäkringspaketet och eran fackavgift blir oförändrad.
  Det förs en dialog i vår styrelse om att försäkra upp diagnosen för er till den nuvarande nivån 50 000, men med en extra kostnad för avdelningen då förstås men detta påverkar inte heller eran avgift.

// Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Februari

Pappers årsmöte 2020

Vid avdelningens årsmöte så tilldelades Magnus Lundberg och Magnus Bäckström förbundets hederstecken för 25årigt engagemang i det fackliga arbetet.
På mötet saknades Ronny Degerman och Mats Vikman, dessa kommer att få sitt hederstecken respektive standar vid ett senare tillfälle

Stefan Lundkvist avtackade också Lars-Erik Samuelsson och Patrik Burman som slutar i styrelsen

Vid årsmötet valdes styrelsen och övriga förtroendevalda enligt stadgarna
Årsmötesdeltagarna blev även bjudna på varmkorv med tillbehör.

Årsmötesförhandlingarna leddes av tidigare ordföranden Robert Lundberg.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Pappers årsmöte 2020

Månadsbrev Januari

Hej igen, Januari har varit en hektisk månad för egen del där den största delen av tiden har lagts på den nya organisationen på UH.

 • Som jag nämnde ovan så har stora delar av januari handlat om risk/konsekvensanalyser på dom olika avdelningarna på UH.
  Jag vill passa på att tacka Magnus Nordsvan, Erik Jonsson, Simon Öhman,
  Jonas Edström som ingick förhandlings och risk/konsekvens-gruppen, förutom undertecknad och Christer Nordsvahn och Lasse Johansson.

  Det som kan vara tufft för de som ingått i förhandlingar allra helst i omorganisationer, är att man blir satt med ”svarte Petter” och man måste stå upp mot det missnöje som det oftast blir i kölvattnet av en omorganisation, här kan också munkavlen man blir satt med vara ganska frustrerande.
  Det som händer är att vi inblandade har suttit med ett första förslag som är långt ifrån så bra som det sista och slutförhandlade resultatet, detta gör att vi redan för ett par månader sedan förlikat oss med tanken om att det ska bli en förändring.
  Så när det är det dags att presentera förslaget för er, så räknar man nog aldrig riktigt rätt hur reaktionerna ska bli.

  Om vi ska titta lite på de positiva delarna i omorganisationen enligt oss, så är det ersättningarna runt veckoberedskap, att vi fick med Instrument i veckoberedskapen också sett utifrån arbetsmiljömässiga skäl.
  Och såklart att vi bara tappar ”3 huvuden” och inte 11 som första förslaget var.
  Och sedan har vi den negativa sidan, skiftmekanikerna som tvingas att byta arbetstidsmått.
  Skifteselektrikernas sociala miljö då det blir mycket mer av ensamarbete, här hoppas vi att de sitter ned och tar fram vad som passar bäst för deras arbetsmiljö.
  Sedan har vi inte sett exakt ännu hur man kan tillmötesgå allas önskningar om placering, helst då på Mek-sidan.
  Detta kan ju påverka minst lika mycket som ändringen i arbetssätt och organisation.
  Skulle nog tro att det finns mer att skriva om, fast det får vänta till nästa månad.

 • Har för egen del spenderat 1 vecka på Sveriges framsida, men vädermässigt var det baksidan. Var alltså på avtalsdialog i Mölnlycke, Lilla Edet, Munkedal, Mariestad.

  Det är alltid intressant att vara och se andra arbetsställen inom vårat avtalsområdet, en sak jag har lagt märke till är att samverkan här hos oss funkar bra, men det är ju som sagt något som jobbats fram över lång tid hos oss, på ställen där det knakar ordentligt så har man oftast bytt folk både i ledning och fackstyrelsen ganska frekvent, men ofta där det är som tuffast så sitter koncernledningen inte i Sverige.

  Med den övergången från förbundsstyrelseledamot till koncernstyrelseersättare, så blir vårat jobb i koncernen viktigare och viktigare, vi har i varje fall en möjlighet att vara med och påverka.

  Min känsla efter mina år på koncernnivå så är känslan att de lyssnar, man skulle såklart vilja ha tillbaka den känslan som fanns förr lokalt, ”att det kan vi göra själva” i lite större utsträckning.

  Och inte behöva ta det omvägen genom koncernnivån.
  Jag ska inte säga att alla frågor är koncernbeslut på, men här kommer samverkan på lokal nivå in och den känns som jag nämnde tidigare, bra just nu.


 • Stöd nu eran avtalsrörelse där arbetsgivaren ställer tuffa krav med tex inskränkningar i våra lokala avtal och en skral löneökning.
  Gå in på DA.SE och ARBETET.SE och följ utvecklingen.


 • Kom också på Årsmöte på Folkets hus i Munksund den 12/3 kl:16:30 där kommer också färsk information om Avtalet, den annorlunda tiden är pga. derbyt mellan Luleå-Skellefteå.
Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Januari

Månadsbrev december

December är ju något kortare arbetstidsmässigt av förklarliga skäl, men för egen del
Så reser man ofta mycket då, det sista ska göras innan årets slut.
Det viktigaste mötet jag deltog på under månaden var nog ändå förbundsstyrelsen där vi
la sista handen på kraven som skulle lämnas till arbetsgivaren den 20 december.
Längre ned i brevet hittar ni våra egna krav men också arbetsgivarens, läs och begrunda hur Olika vi ser på förbättringar i Avtal.

 • Under december så inleddes äntligen förhandlingarna om organisationen på UH.
  Under de första mötena så förklarar företaget sina intentioner med den nya organisationen och visar den oförhandlade numerären på de olika avdelningarna.För oss så var nog numerären mer överraskande till en början än kanske det lite mer väntade förändringar i själva organisationen.
  Innan vi skiljdes åt i slutet av december så tycker jag nog att vi hamnade ganska bra till med numerären.Men det stora jobbet återstår med risk/konsekvensanalyser
  för alla avdelningar.
  Där vissa är väldigt enkla och inga större förändringar sker, men då i andra fall krävs mer jobb då organisationen på avdelningen ändras rejält.
 • Skiftschemagruppen har träffats och gjort klart den utvärdering som ni på skift ska genomföra under början av året.
 • Under månaden hade vi medlemsmöte som utan särskilt heta frågor ändå var välbesökt, kul. Här gick vi genom både budget, verksamhetsplanering för 2020. Men inte minst dom krav vi ställer vid förhandlingarna på central nivå. Sedan genomfördes ett viktigt val av ett nytt skyddsombud, vi välkomnar Simon Öman på instrument in i den förtroendevaldas skara.

Här nedan ligger våra krav, industriarbetsgivarnas och ett dokument med kommentarer till arbetsgivarnas luddiga krav.

Pappers-Avtal-2020.pdf
Arbetsgivarens-yrkande.pdf
Kommentarer-till-Arbetsgivarens-krav.pdf

// Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev december

Månadsbrev november

 • November blev inte riktigt som planerat då omorganisation på UH inte följde tidplanen, i skrivande stund så är den minst 1,5 månad försenad.Många möten har strukits i november, men ersatts med nya möten inriktade på risk och konsekvensanalys, merparten i januari och februari.I risk/konsekvensanalyserna så har vi utsett representanter från de olika avdelningarna.
  Dessa kommer att sitta med då vi hamnar på deras avdelning.
  I den övergripande analysen sitter jag, Christer N, Jonas Edström och Lasse J tillsammans med företrädare från tjänstemannasidan.
 • Under Månaden har vi också haft besök från UNG 2020-ambassadörer.
  Dom var här under 2 dagar och informerade våra unga under 30 om det stora
  eventet som går av stapeln i slutet av september 2020.
  Dom var väldigt nöjda med dagarna här i Munksund, och det är såklart för att vår egen ungdomskommitté hade gjort så bra förberedelser och att ni alla vår så positivt inställda till UNG-satsningen. I vår AVD just nu är vi 80st under 30, så den här satsningen kunde inte komma lägligare för oss.Detta borde såklart öka kunskapen om facket och kanske viljan att engagera sig och vara med och påverka.
  Alla medlemmars åsikt oberoende ålder är viktig men det som jag känner är bra med denna satsning är att vårt förbund står sig i minst 40 år till, i tider då antifackliga krafter växer sig allt starkare.
 • Tidigare i höst hade vi den årliga träffen med skyddsombuden där vi prioriterade våra
  viktigaste arbetsmiljöfrågorna för 2020. Sedan har vi tillsammans med ledarna gått en utbildning i Organisatoriskt och social arbetsmiljö, som siktar mot att lyfta upp frågor om kränkande särbehandling, stress mm.
  Då vi efter 8 timmars utbildning knöt ihop säcken så såg man tydligt vart våra problem fanns, samstämmigt från skyddsombud och ledare.
  Tänkte inte skriva det nu, så vi påverkar den sista gruppen som inte varit där än.
  Men jag är ganska säker på att de får samma resultat.Jag har varit på många utbildningar och föreläsningar under sista åren, men kan nog säga att utbildningen och utbildaren Sara Ekenstedt är bland det vassaste jag sett.
  Om jag inte minns fel så fick utbildningen 9,7 av 10 och samma fick Sara.
 • På förbundsmötet i slutet av november fastställdes de slutliga kraven inför förhandlingarna 2020.Kraven kommer att gås igenom på medlemsmötet i december, ATK och andra arbetstidsrelaterade är högt prioriterade, samma gäller våran arbetsmiljö och sist men inte minst lön(4%). Var uppmärksamma på Industriarbetsgivarnas krav, de har samma prioriteringar men med
  en helt annan inriktning.Ha en trevlig och säker Jul, vi ses 2020 med ny kampvilja för ett bra Avtal

// Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev november

Månadsbrev Oktober

Oktober har varit en lugn månad, kanske lugnet före stormen då vi inte
ännu har fått reda på hur företaget vill att våra framtida UH-organisation.
Men jag ska försöka sammanfatta månaden, men kanske med hänvisningar till föregående månadsbrev.

 • I förra brevet skrev jag om en utbildning som vi håller på att ta fram, som
  Riktade in sig på förväntningarna på ledarskapet i Munksund.
  Det utbildningsmaterialet är i princip färdigt och ett utbildningstillfälle för
  Ledningsgruppen kommer att hållas inom kort.
  Jag tycker nivån i utbildningen är bra, och jag är säker på att när det blir eran
  tur att gå den så tror jag att det blir bra diskussioner.
  Jag nämnde inte det men, den här utbildningen är en del i det
  övergripande AES-programmet.
 • I mitten av Oktober så hade vi våran årliga arbetsmiljödag tillsammans med företaget.
  Här ska nästa års arbetsmiljömål fastställas, mötet gick bra med mycket diskussioner och ett bra underlag från säkerhetspelaren.
  Detta möte låg tidigare alltid i början av året, vilket innebar att vi inte hade årets mål fastställda förrän någon gång i Februari.
  Detta upplägg är mycket bättre, om vi ska ha individuella mål som synkar med dom centrala Munksundsmålen, som i sådana fall ska fastställas i
  medarbetarsamtalet nu på hösten.

  Arbetsmiljömålen ska slutgiltigt beslutas på AMG i November.

 • Under månaden deltog jag på LO:s Repskap där vi valde att stå utanför samordnade förhandlingar med LO.
  Huvudorsaken till detta var att kommunal valde att stå utanför och i och med det så är 38% av LO-medlemmarna inte med.
  Vi har andra delar som beslutet vilar på också, tex att vi inte tycker att samordningsformen som den är idag, med nivåsättningen för löneökning inte är rimlig. Men i skrivande stund så vet jag att LO har gått ut med att dom kräver 3%, vilket är högre än tidigare och definitivt högre än vad som diskuterats tidigare i år.
  Vi tror att vårat utspel på 4% har gjort att nivån höjts en del.
  Heja Pappers.
 • Under månaden har vi deltagit på Affärsråd, där vi Obbola Östrand Ortviken ingår.
  Här diskuteras övergripande frågor, var inte själv där så kan tyvärr inte lämna en rapport på detta.
 • Vi har haft ett distriktsmöte där jag sitter ordförande i och med att jag är vald till förbundsstyrelsen från norra norrlands distrikt.
  Vi har 2 deltagare i och med att jag sitter ordförande, så våran vice Christer Nordsvahn företräder avdelningen.
  Detta är ett möte som i tider före en avtalsrörelse rör just avtalsfrågor, det är också bra erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna.
  Jag skulle nog säga att det här ett bland dom trevligaste mötena att åka på.
  Vi som ingår i Norra är: vi, Karlsborg, Kappa, Obbola, Husum,
  Alfredshem(södra sidan i Ö-vik).
 • Det månatliga förbundsstyrelsemötet blev denna månad förlängt en dag då vi förbereder oss inför avtalsrörelsen.
  Det är intressant att vara med i förhandlingar på central nivå, och jag hoppas all den tid som läggs på förberedelser och förhandlingar i slutändan gör att vi får det lite bättre både i kuvertet och i våra avtal.
 • Sedan tycker jag ni ska gå in och läsa detta: https://www.dagensarena.se/opinion/svenskt-naringsliv-blottar-klassforaktet/

Over and out// Styrelsen genom ordförande.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Oktober