Årsmöte 2023

Den 17 mars genomfördes avdelningen sedvanligt årsmöte
Vid mötet beslöts att omvälja Stefan Lundkvist som ordförande för kommande 2 åren.
Årsmötet valdes sedan styrelsen och övriga förtroendevalda enligt stadgarna.

Efter årsmötet så bjöds det på middag med underhållning.

Årsmötesförhandlingarna leddes av viceordföranden Christer Nordsvahn.

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2023

Nomineringar inför val på årsmötet

Nomineringstiden inför valen på årsmötet har löpt ut.
Och följande namn nomineras av valberedningen:

Ordförande för 2 år,                                            Stefan Lundkvist
Styrelseledamöter för 2 år,                                Niklas Eklund
Johan Karlsson
Henrik Lindberg
Revisor för 2 år,                                                   Bo Berg
Förbundsmöte ordinarie ledamot för 1 år,    Christer Nordsvahn
Förbundsmötesersättare 1 för 1 år                  Magnus Bäckström
Förbundsmötesersättare 2 för 1 år                  Lars Johansson
Förbundsmötesersättare 3 för 1 år                  Henrik Lindberg
Huvudskyddsombud för 3 år                           Magnus Lundberg

Väl mött på årsmötet // Valberedningen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nomineringar inför val på årsmötet

Årsmöte 17 mars 18:00

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 17 mars 18:00

Nyhetsbrev AVD 158

Hej, då var det dags för sista nyhetsbrevet 2022.
Tänkte försöka att överblicka året som varit både på central nivå och lokalt.

Vi börjar på central nivå där trycket har varit högt hela året, året började med förhandlingar runt huvudavtalet (Nya LAS), där vi i pappers var bland det
första att skriva på.

I och med att vi valde att ansluta oss så fick vi med oss ett nytt centralt avtal där vi slår ihop kollektivavtalet och allmänna anställningsvillkoren, detta innebär att vi nu äger avtalet själva utan tjänstemännen.

Vi fick med oss Sveriges starkaste avtal kanske kan elektrikernas avtal konkurrera med oss, vi behåller alla skrivningar och får dessutom till flera förbättringar varav en kommer att påverka vårat lönesystem positivt. Men den får vi återkomma om efter avtalsförhandlingarna är klara i april och vi tar vid med lokala förhandlingar.

I maj månad så genomfördes UNG 2022, en mycket lyckad tillställning där vi lyckas skapa intresse för det fackliga uppdraget med 3 riktigt spännande och intressanta dagar.

Men detta arrangemang krävde förstås en hel del av förbundet på central nivå och i synnerhet för Sara Wiinikka och Sara Öhman (Kommunikationsansvarig).

Jag och Lasse Johansson hade egna pass på UNG2022, där Lasses såklart handlade om arbetsmiljö och mina pass handlade om ATK dag 1 och samverkan dag 2.

Under 2022 så hade vi en tvist med IF metall om vilket förbund som skulle bära avtalet på Renewcell som bland annat har sin produktion inne på Ortvikens industriområde, den tvisten vann vi och det var väldigt viktigt för framtiden då den typen av industri blir allt vanligare och på det sättet så kan vi motverka tappet av medlemmar
som vi ser när annan produktion läggs ned.

Vi har också under året jobbat med att införliva Tumba bruk i pappers, Tumba är ett bruk där sedelpapper tillverkas vilket gör att det är svårt med tillgänglighet för oss då säkerheten är rigorös.

SEKO hade detta avtalet innan oss, och deras avtalsmodell har kanske inte varit helt optimal när det skulle skrivas ett nytt pappersavtal där. Men för några veckor sedan skrevs ett avtal, och jobbet med detta har tagit mycket tid i anspråk för några av våra ombudsmän under året.

Parallellt med allt detta så har det under hela året förberetts inför kongressen som gick av stapeln i slutet av november i Uddevalla.

Förberedelserna inför denna kongress har pågått hela 2022, det är otroligt många datum som är viktiga för att den demokratiska gången så just runt dessa är trycket extra högt på förbundskontoret.

Så hur sammanfattar man året, jo att vi fick nya framåtsyftande stadgar antagna på kongressen som gör att vi enklare kan införliva nya produktionsanläggningar så som Renewcell och jobba upp en facklig struktur på dessa ställen trots
att dom kanske inte är så stora.

Sedan har vi ett eget avtal, ett avtal där vi går själva utan att behöva förhandla med tjänstemannafacken och kanske prioritera ned vissa av våra krav.

Och sedan hoppas jag att vi på ett par år ser en rejäl föryngring bland förtroendevalda inom pappers, så vi ser att UNG2022 har fyllt sitt syfte.

I samband med kongressen hade vi förbundsmöte och där beslutades att vi skulle anta
lo-samordningen (4,4%löneökning bla) och samtidigt fastställde vi våra egna krav som lämnas över till motparten i veckan.

Här är några exempel från vår lista, som tagits fram utifrån medlemsdialoger ute på bruken under året.

 • En höjning av semesterdelningspengen
 • Höjd OB natt innan storhelg
 • Öka deltidspensionavsättning och stryka kopplingen mot ATK gällande att gå i deltidspension.
 • Utöka ATK
 • Nya rättigheter till deltidsarbete
 • Förstärkningar för kompensationsledighet

De centrala förhandlingarna börjar i Januari och vi i avdelningarna har redan 3 inplanerade info-möten. I förhandlingarna centralt kommer det mest troligt
att smälla endel i år, troligtvis inte allt för allvarligt på vårat avtalsområde.

Men andra förbund kanske behöver våran styrka för att ta sig framåt i sina förhandlingar.

Den 11 januari kommer Pontus och informerar förtroendevalda om motpartens krav vilket säkert kommer att höja blodtrycket hos många.

På det lokala planet har vi tidigare i år förhandlat upp torkarens lön till grad 5 och i förra veckan så lyftes Bygg upp i grad 4, i samma förhandling så var våran förhoppning att få upp mek i grad 5 då vi anser att deras befattning förändrats i och med veckojouren.

Här lyckas vi hitta förändringar men det når inte upp till grad 5, men med lite mer intresse från företaget så hade det gått men nu landar deras BVA-poäng strax under grad 5 tyvärr.

Dessa BVA-förhandligar kommer utifrån det vi enades om i 2022 lokala förhandlingar.

En befattning till ska förhandlas och det är slipare (daggående op. renseri), men den förhandlingen väntar vi oss en kallelse på inom kort.

En omorganisation på renseriet gällande Mek-FU har också genomförts. Här kommer FU-personalen tillhöra MEK-PB precis som mekanikerna på renseriet gör. I och med detta så kommer man enligt företaget få en bättre styrning av underhållet på renseriet. Omorganisationen har en prövotid på ett år och gäller from 1 januari 2023.

Som det skrevs i förra nyhetsbrevet så gäller expense för vår läkar och medicin-kvitton nu. Vi håller på att utreda om det skulle gå att vi administrerar detta på AVD istället, så att ni lämnar kvittona till oss precis som tandläkar och rehab-kvitton. Men vi är inte i mål här men hoppas kunna lösa detta så att ni får vad avtalet lovar utan en massa administration för er.

Vi har fått utfallet av medlemsundersökningen, där ser vi en stor förändring till det positiva på sista året. När vi är ute i närtid så är det en sak vi vill informera och diskutera om.

Förra veckan hade vi medlemsmöte, vi var ca 40st som deltog vilket är helt OK då det inte för tillfället är några brinnande frågor.

Men årsmötet i vår tänker vi oss på en fredag med efterföljande middag med medhavd dryck då vi inte får bjuda på annat än läsk och vatten, men mer info kommer senare om detta.

I slutet av Oktober hade vi våran egna medlemsutbildning för första gången på många år, det var en 2-dagars på Framnäs som fick bra respons. Så nästa tillfälle är den 9-10/1 med 18 anmälda.

Tanken är att vi ska kör 3 tillfällen nästa år, så vi hoppas att ni vill gå den och få lite mera insyn i vårat fackliga arbete och såklart säga er mening som gör att vi kan bli ännu bättre.

Vi är inget utan er.

Bonusläget verkar hyfsat trots att det hackat sista tiden i produktionen.
Det var länge sedan bonussidan uppdaterades men vi borde väl klara 5%, men ta den siffran med en nypa salt.

Hoppas ni har fått nyhetsbreven från pappers centralt också, har ni inte det så logga in på pappers.se och kolla över era kontaktuppgifter, det hjälper oss också då vi ska skicka ut info lokalt då vi tar uppgifter ur samma system.

Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, så ses vi 2023.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev AVD 158

Rösta på Magnus Bäckström till Folksam SAK


Hjälp våran kassör Magnus Bäckström genom att rösta på honom till
Folksams SAK stämma.

Klicka på länken och väljs Magnus.

FOLKSAM Sak

Läs mer här om stämman. Folksams stämmor – Rösta på de nominerade – Folksam

 

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rösta på Magnus Bäckström till Folksam SAK

Medlemsmöte 15/12

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte 15/12

Nyhetsbrev AVD 158

Hej på er, nu är det dags för höstens första nyhetsbrev.

2022 är ju som ni vet valår, det innebär också att det är dags för Pappers kongress. I år håller vi till på bohusgården i Uddevalla och här ska vi behandla motioner om våra stadgar, vår identitet som förbund innehållandes regler för våran organisation.

Här sker också val till förbundsstyrelse och andra val som är nödvändiga för vår organisation, som tex revisorer.

Jag är helt övertygad om att det kommer att bli en spännande tillställning, de som representerar vår Avdelning är Christer Nordsvahn, Magnus Bäckström och Lasse Johansson.

Undertecknad kommer också att delta men inte på Avdelningens mandat utan som förbundsstyrelseledamot.

Från avdelningen har vi valt att nominera det sittande VU:t med Pontus Georgsson som ordförande Mikael Lilja som 1:a vice och P-A Pettersson som 2:a vice.

Som det ser ut nu så får jag fortsatt förtroende som representant för Norra Norrland i förbundsstyrelsen.

Direkt efter avslutad kongress tar förbundsmötet vid och här kommer vi bland annat att fastställa våra krav gentemot arbetsgivaren.

Att inflationen är på den nivå den är just nu skapar ju såklart en diskussion om vart lönenivån ska landa, vi måste absolut hamna högre än tidigare år men förmodligen inte på en nivå där ni medlemmar kommer att känna er fullt nöjda.

Läs gärna denna artikel i arbetet om detta ämne: Miljardvinst för svensk industri ökar förväntningarna på högre löner – Arbetet

Avtalskraven gällande vårat kollektivavtal känns väldigt relevanta och bra, här hyser jag mer hopp då vi går ensamma utan tjänstemannafacken till förhandling.

Som jag tidigare nämnt så hade vi alltid en prioritering tillsammans om vilka krav som vi tillsammans skulle bära gentemot arbetsgivaren.

Men i och med att vi införlivat allmänna anställningsvillkoren och kollektivavtalet till ett och förhandlar ensamma så behöver vi inte prioritera ned frågor som är viktiga för oss i kollektivet.

Under januari månad så åker förbundsstyrelsen ut och informerar och diskuterar med det förtroendevalda, som i sin tur får lyfta ut våra krav och arbetsgivarnas motkrav till medlemmarna.

Jag åker till Örebro, Ställdalen, Iggesund och Mörrum, jag var på samma ställen i våras och lyssnade in vad deras medlemmar hade som krav.

Sedan ska vi ut till hösten efter att avtalet skrivits och diskutera det nya avtalet, det kommer nog att kunna bli den tuffaste resan utifrån det läge vi är nu med en annalkande lågkonjunktur och stigande inflation.

Pontus vår förbundsordförande var här i våras och kommer hit till oss den 11/1 och träffar våra förtroendevalda.

På lokal nivå har inga större förhandlingar skett under sommar och början av hösten, vi startade upp ett arbete där vi skulle titta över kriterierna för lönesystemet.

Detta stannade upp då företaget ville analysera det nya avtalet som började gälla 1 oktober (hopslagningen av avtalen)

I detta avtal så finns det med en skrivning om att företaget ska betala alla personliga lönedelar alltså våran individuella lönedel i poängsystemet precis som vi hävdat sedan systemet var nytt.

Enligt oss en riktigt bra skrivning i det nya avtalet, vi hoppas bara att företaget tyder avtalet som oss så har vi en god möjlighet att utveckla lönesystemet.

Sommarmånaderna under senaste 2 åren har varit ganska struliga när det gäller våra löner, jag har i tidigare brev förklarat bakgrunden till detta.

Men i sommar upplever jag att det varit bättre, men inte helt utan strul såklart. Tror ändå att vår genomgång med HR centralt före sommaren där vi gick genom t.ex. semesterövertiden gjorde att det var mindre bök i sommar.

Den 21/10 så ska jag och Sandra sitta med vår nya egna löneadmin. Linda och utbilda henne i vårat lokala avtal.

Om ni har fel på eran lön så tycker jag att ni ska använda er av Jira,

När det gäller Jira så förstår jag att kunskapen är väldigt skiftande bland er, man måste ha sin egen inloggning då hittar man Jira.

Såklart kan ni ju ta hjälp av eran chef, men vare sig ni gör det själv eller att närmaste chef gör det så kan ni dela mig.

På detta sätt ser jag vilka problem som finns. Att ringa lönecenter funkar inte lika bra som att skriva ett jira-ärende, av den anledningen att ni oftast inte får prata med någon som har full kunskap i vårt lokala avtal.

För några veckor sedan så började man från företagets håll med en ny rutin för att lämna in läkar/receptkvitton.
Detta är ju ett unikt avtal med oss i pappers.

Utan våran vetskap så ändrade man förutsättningarna, nu ska kvittot skannas och skrivas in i expense som ni hittar i Agda sedan ska kvittona skickas in också. Detta har blivit väldigt tjorvigt och sista ordet är inte sagt i detta.

Det skulle såklart vara bra att ha det som tidigare, men lyckas vi inte med det så borde vi få ett frankerat brev i receptionen och sedan en bra instruktion om hur man hittar expense och fyller i underlaget.

Detta medför ett extrasteg, men tyvärr med centraliseringen av allt så blir det bara mer administration av oss själva.

// Stefan

Arbetsmiljö

Vårt fabriksstopp har just avslutats med ett hyfsat resultat vad beträffar olyckor och tillbud (läs gärna i PIA), glädjande så behövde ingen av oss sjukskriva sig på grund av olycka. Dock den allvarligaste händelsen var en operatör som fick varmt kondensat på fötterna, men det gick ändå ganska bra. Personen fick andra arbetsuppgifter under en tid.

Under början av oktober så passade företaget att genomföra sin arbetsmiljökonferens, som är starten på kommande års arbetsmiljöarbete. Nytt för i år var att bjuda in alla ledare och skyddsombud samt fackliga förtroendemän till en 2 dagas konferens.

Utfallet från arbetsmiljökonferens kommer att sammanställas av säkerhetspelaren för att sedan presenteras för beslut i AMG.

Några saker som diskuterades var vår hälsa och det förebyggande arbetet med alkohol och droger.

Under hösten kommer vi fortsätta att jobba med Zero och det nya arbetssättet för bryt och Lås, där alla kommer att få utbildning och att träna på det.

// Lasse

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev AVD 158

Självrisk reduktion/eliminering på din allriskförsäkring

Vi har nu tecknat ett tillägg till vår allriskförsäkring som medför att det ingå självriskreduktion/eliminering på din allriskförsäkring.

Du har möjlighet till en eliminering vart tredje år

kontakta Folksam på nummer 031-7744220 till avdelningen för lokala gruppavtal som  hantera detta.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Självrisk reduktion/eliminering på din allriskförsäkring

Informationsbrev

Så här inför semestrarna så hade jag tänkt att få ut lite information om vad som hänt sedan mitten av April. Våren har som jag skrev sist varit något utöver det vanliga, för egen del så har det inneburit ett par dagar varje vecka på annan ort. Men förhoppningen är att allt resande kommer att innebära att vi framåt får det lite bättre varje dag, då vi har genomfört UNG 2022 och jobbat med vårat nya centrala kollektivavtal som röstades genom på förbundsårsmötet den 1/6. UNG 2022 ger oss en chans att stå kvar som eget förbund en lång tid framåt då jag såg vilket engagemang som skapades under eventet, sedan går vi ut först och förhandlar om huvudavtalet och får med oss det starkaste avtalet på svensk arbetsmarknad.

Så sammanfattningsvis så har våren varit framgångsrik på central nivå, vi hoppas att våran avtalsrörelse blir lika lyckad nästa vår.

Avtalsrörelsen startade redan i höstas och har i vår bestått av medlemsdialoger där vi i förbundsstyrelsen och ombudsmännen åker ut till alla bruken. Här hittade vi prioriteringar, där löneanspråk som tar hänsyn till inflation, pension, rätten till kompledigt och semester för att nämna några av kraven som diskuterades.

Under UNG 2022 så jobbade jag med eventet och höll i några grupparbeten, hela arrangemanget var väldigt lyckat och uppskattat av de som deltog. Som jag skrev tidigare så tror jag att detta är en del till att vårat förbund lever vidare under många år framåt trots våran storlek. Våra drygt 20 unga från avdelningen hade en bra upplevelse och nu ska vi smida medans järnet ännu är varmt och kommer att skicka dem på utbildningar och starta upp våran egen medlemsutbildning igen efter sommaren.

Under våren i min frånvaro så har 2 och 2 ur styrelsen varit ute och gått runt bland er medlemmar och det har enligt dem varit väldigt givande och trevligt, vi kommer att fortsätta att jobba så framöver också. Vi har också varit ut nu sedan sommarjobbarna har börjat för att medlemsvärva, hittills under Juni så har vi fått 10 nya medlemmar. Träffar vi inte på alla så kan ju ni värva också, förklara lite av meningen med föreningen och sedan kan ni ju också ta med att de 3 första månaderna är gratis och om man studerar så går det att ansöka om avgiftsbefrielse under studietiden.

Det största lokala frågorna sista tiden har varit semesterdagar, ATK och lönefel i övrigt. Felen har uppkommit pga att kunskapsöverföringen inte har varit nog bra och att deras organisation på HR-centralt har varit väldigt stökig under minst 1 års tid. Sitter i möten tillsammans med Sandra lokalt och HR centralt för att lösa problematiken för framtiden.

Semesterdagar har för vissa av er blivit utbetalda för att man inte kodat bort semester och här tvingas man betala tillbaka det företaget har gjort fel, andra har fått 5 dagar sparade. Det finns andra varianter också men för 2 veckor sedan så hade vi ett möte där vi försäkrade oss om att inte samma fel ska uppstå i sommar. I denna fråga så höjdes blodtrycket rejält då detta är en sådan basal grej och som alltid funkat tidigare, tycker det är riktigt trist att vissa hamnar i att betala tillbaka en ganska rejäl skuld på en sådan självklar grej.

ATK som valdes till pension visades på 2 lönespecar och sedan hade vi ett par stycken som visste att de valt pensionsalternativet men som fick utbetalt i pengar, det fanns några i Obbola och Östrand som det hände samma sak för. Problemet med detta är bevisningen, företaget säger att inget val har gjorts i systemet vilket har gjort att den drabbade blir osäker. Detta system måste förbättras så att man får en bekräftelse på sitt val per mail eller liknande.

Det andra lönefelen som vi jobbat med är på individuell nivå och rör sig om deras månadslön, vissa fel har funnits i upp till 10 år och stora summor kommer att betalas igen. Prata med er chef om att få lägga in era poäng och grundlön i lönesnurran som dom har, för att försäkra er om ni har rätt lön.

Var noga och titta genom era lönespecar, allra helst nu under sommaren då många av felen har uppstått.

I Juni så lanserades våran nya grafiska profil för Pappers, om ni tittar på loggan högst upp så är det avdelningens nya. Vi äger idag ett eget typsnitt, gå gärna in på pappers hemsida och kika på det och samtidigt loggar ni in på eran egen profil och kolla så att era uppgifter är riktiga.

I skrivande stund så har utdelningen av presentkort tagit fart, presentkorten är en utdelning på det aktier som vi har i PT. Tidningen har flyttat söderöver och kvar stod bolaget med fastigheter, ett beslut togs i PT-styrelsen om att avyttra Kvantumhuset och Presshuset och därmed kommer också bolaget försvinna. Vi har ännu inte fått ut alla pengar för våra 400 aktier, men vi kommer att informera er mera på kommande medlemsmöten.

I senaste infobrevet skrev jag att det skulle bjudas på middag under sommaren,
men detta blir efter sommaren.

Var uppmärksamma på Facebook, Instagram eller våran hemsida om info,
På facebook heter vi: Pappers avd. 158 Munksund och Instagram: pappers.avd158.

Hoppas alla får en bra sommar med lagstadgad semester och rätt lön 🙂  // Stefan

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Informationsbrev

Informationsbrev Pappers

Hej igen, nu är det länge sedan det kom ett informationsbrev men tiden sedan samhället öppnade upp har varit hektisk med många centrala åtaganden.
Men jag tänkte också att vi skulle bli klar med de lokala förhandlingarna innan infobrevet skickades ut.
Vi startar med en genomgång av vad utfallet av de lokala förhandlingarna.
Kommer att punkta upp våra krav och svaret från företaget.

 • Utfyllnadstiden skulle sänkas tyckte vi, och det skulle göras genom att man gör avdrag för våra arbetsplatsträffar och tvärgruppsmöten. Den här lösningen gör ju inte att vi gör mindre årsarbetstid, men det sätter press på företaget att ha dessa möten som enligt oss är viktiga ur arbetsmiljösynpunkt
  Svaret från företaget var som senast att det var svårt tekniskt om möten skulle flyttas, min uppfattning är att företaget har väldigt svårt för planerad u-tid,
  man vill ha full flexibilitet.
  Ett annat förslag med U-tiden var att köra en prövoperiod med ett alternativ
  till att halvera sin U-tid.
  Vi menade att kanske fler som nollar sig skulle välja att få ett halvt avdrag
  och göra 54 timmar U-tid.
  Men företaget kontrade med att de trodde fler som gör 108 idag skulle välja halveringen istället.
  Vi hoppades att företaget skulle våga kliva ur boxen och köra ett provår, men icke.
 • Ett krav om uppräkning av MLT hade vi också med oss, vi menar att istället för att måste omförhandla hela avtalet då marknaden utanför sprungit iväg igen så höjs tillägget varje år.
  Här lyckades vi till hälften och fick en uppräkning med 1%, inte särskilt kraftfullt då det ger 8, 11 eller 15 kronor beroende vilken nivå av MLT man har.
  Vi fortsätter framåt att få till en uppräkning som är hållbar och långsiktig.
 • Utifrån läget med inflation så la vi fram ett förslag om en generell
  extra löneökning för alla.
  Generella höjningar i stort är företaget allergisk mot men deras övriga förklaringar till varför det inte infriades var Bonus, det centrala avtalet som vi själva hade förhandlat fram och att vi fick väl ta höjd för inflationen i nästa centrala avtal.
 • I vårat lokalavtal så finns ett utkallelsetillägg, men bara för daggående personal. Vårat förslag var att även skiftarna skulle ingå, här krånglade företaget in sig i att de olika arbetstidsformerna var problemet.
  Vi har ännu inte förstått företagets svar på varför det är skillnad mellan daggående och skiftgående, vi hoppas få bättre svar då vi ska ha ett separat möte med Anna W.
  På detta möte ska vi även lyfta u-tiden och det jag ska skriva om i nästa punkt, speciella ersättningar certifiering och pannproven.
 • Som det skrevs ovan så tog vi upp att det borde finnas speciella ersättningar för certifiering och för alla som skriver prov för pannorna.
  Här var svaret att man såg inga problem med att det inte finns någon extra ersättning, man fick ändå sökande och folk som ställer upp som ersättare.
  Vi menade att det var ett tryck i frågan, annars hade vi inte tagit upp det.
  Vi pekade mycket på de som skriver prov och är ersättare, stort ansvar och ibland långt mellan gångerna man kör på egen hand.
  Men som sagt frågan lyfts igen i kommande möte.
 • 4 befattningar ska mellan avtalsperioderna tittas på och förhoppningsvis höjas.
  Torkare och slipare(daggående renseri) på driften.
  Mekjourare och Bygg på UH.
  Vi anser att det är stora förändringar i befattningarna och detta kräver en översyn.
 • Lönegrad 6 på driften höjs med 45 kronor.
 • Fördelningen av potten 70-30, vilket innebär 547 kronor till alla.
  Resten läggs på poängen som höjs med 2,93 kr/p (poängvärde 43,08 kr)
  Avtalet med ÅRD är värt 790 kronor i snitt.
 • Under året kommer en grupp bestående av fackliga och 1:linjes chefer och HR att titta över bedömningskriterierna för vårat lönesystem, detta har varit på tapeten
  några år men inte blivit av.
  Den mall som finns idag är alldeles för invecklad, vi hoppas vara klar innan nästa gång det ska bedömas. Vi hoppas det ska bli enklare både för chefer och er att förstå varför man har den poäng man har.
 • Företaget la också fram ett förslag på hur man ska dra isär lönegraderna för att inte hamna i problem framåt, detta förslag ska jobbas med nästa avtalsperiod. Vi går in med lite olika förväntningar om hur det ska förverkligas, men vi hoppas på att de lägre lönegraderna inte ska behöva betala de högre. Hamnar vi där så kan vi leva med den modell som finns idag.
 • Som jag skrev tidigare så ska vi ha separata möten med UH och driftchef, jag upplevde i år att det var svårt då ingen av dem var med i förhandlingarna på plats.
  Till nästa år så ska de vara med i varje fall till deras frågor är lösta.
  Förhandlingarna tog många timmar i anspråk, vi har många gemensamma frågor men hamnar oftast i principfrågan om betalningen. Det är synd, trycket från svenskt näringsliv och vår egen koncern är väldigt tydlig.
 • I mitten av Mars så hände något historiskt, centralt så förhandlades det fram ett nytt kollektivavtal där vi inkluderade allmänna anställningsvillkoren (AAV). Tidigare har vi haft AAV tillsammans med tjänstemännen.
  Fördelen att ha detta själv är att vi äger och har makten över hela avtalet själva nu, det krävs ingen ”förhandling” mot tjänstemännen om vilka frågor som ska
  drivas i en avtalsrörelse.
  Samverkansavtalet är fortfarande gemensamt.
  Vi fick öppningen i och med att vi valde att gå in i det nya huvudavtalet, alltså den nya uppgörelsen om trygghet och omställning.
  Ska framåt försöka förklara mer runt detta, vi tycker denna förhandling är en av de viktigaste vi gjort, av samma dignitet som ATK-avtalet och då vi fick det gemensamma AAV.
 • Under våren kommer jag att vara ute så ofta det är möjligt, men har i princip 2-3 dagar på annat ort varje vecka fram till semestern. Då jag kommer ut så kommer jag att gå igenom vad som hänt fackligt sista 10 åren, detta är en del i den utbildning jag går(LO:s ledarakademi) men också med inslag av den medlemsundersökning som ni fyllde i förra året, där information och förhandling var prioriterat.
  Under våren, en dag i veckan så kommer 2 stycken från styrelsen vara ute på avdelningarna för att känna på andras vardag och frågor. Detta är något vi hade tänkt att genomföra tidigare men då kom alla restriktioner.
  Blir ett bra komplement då jag kommer att vara borta mycket närmaste månaderna.
 • UNG 2022 kommer att genomföras den 10-12 Maj, innan dess kommer vår ung-ambassadör Axel Pihl att anordna 2 träffar för att träffa alla 27 som ska iväg och prata om vilka förväntningar dom har på eventet.
 • Någon gång under sommaren kommer det att anordnas någon typ av tillställning med mat och dryck, sitter inte inne med några detaljer just nu, men vi återkommer senare i vår.
 • Fredag den 8 April är Pappers ordförande på medlemsdialog här hos oss, då ska vi ta oss ut på alla avdelningar och prata avtalskrav inför 2023 avtal.
  I och med att jag är styrelseledamot i pappers, så är jag också ute på samma dialoger som Pontus och det är väldigt intressant och nyttigt att se skillnader och likheter inom förbundet.

Stefan.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Informationsbrev Pappers