Månadsbrev Februari/Mars och avtal 2020

• Under februari avslutades de lokala löneförhandlingarna med företaget, man väl säga att vi inte alls tog oss upp på den nivå som förhandlades fram vid 2019-års förhandling. Pressen från svenskt näringsliv mot alla företag inom branschen att hålla tillbaka lokala löneglidningar blir tyvärr tydligare ju längre tiden går, ska vi lyckas pressa fram extra kronor så krävs det att vi kan hänga upp det på något. 2019 hängde vi upp allt på MLT:n på dagtid, alla ni fick extra men i olika nivåer men det är ett exempel hur lokala förhandlingar måste ha en stabil förhandlingsgrund att stå på för att ta sig fram, och att företaget ska kunna ha ryggen fri gentemot centrala parter.

• Det senaste 3 åren känns det som att samverkan med företaget har förbättrats, exempel på detta är att nu ser vi samma problem i tex vårat lönesystem. Ett problem som vi påtalat tidigare för döva öron, årets förhandlingar har handlat om att hitta vägar för att lösa de gemensamma problemen då vi äger systemet tillsammans. Men om än vi är överens i sak så stannar det upp vid betalningen, vi hävdar friska pengar och företaget tycker att den lokala potten ska användas. Men vi ger oss inte, har vi hittat gemensamma punkter så finns det ju en bra förhandlingsgrund att stå på.

• Ska försöka att sammanfatta hela avtalets värde med början i de centrala delarna: En avsättning till pension ingick i den centrala uppgörelsen, den läggs till delpensionslösningen som förhandlades fram förra avtalsperioden. Sammanlagt värde med årets 0,3% så hamnar vi på knappa 1%, pengarna bakas ihop med avtalspensionens 4,5%. Beräkningsgrunden för delpension och avtalspensionen är uppbyggd på samma sätt.

• 0,1% avräknas för att 24-åringarna ska få avtalspension inbetalt from 1 januari 2021, detta kommer att räkna neråt så att 23-åringarna får from 1 januari 2022 och 22-åringarna from 1 januari 2023 med avräkning med 0,1% per avtalsår.

• Månadsvisa inbetalningar av ASL(Avtalspensionen). Detta är fördelaktigt för de som inte kommer över 7,5 inkomstbasbelopp på helåret men däremot på enstaka månader. Detta kan innebära ett par tusenlappar extra i avsättning till pension den månaden.

• Avtalet centralt gav som helhet 797 kronor efter avräkning till pensionsöverenskommelserna

• Med vårat Åretrunt-tillägg(ÅRD) på 8% så hamnar vi på 861 kronor

• Fördelningen generellt och individuellt hamnade på 70-30. Den generella delen
som alla får är 603 kronor.

• Sedan har vi lönesystemets inbyggda delar som är olika från år till år beroende hur många nya vi har i systemet, i år blev det sammanlagt med det centrala och
ÅRD-höjningen 900 kronor, en medlem i vårat system med ca 60 poäng och en sammanlagd poänghöjning senaste 2 åren med 4 poäng får den summan.

• 300 kronor läggs i L6 på driften (KVV, sodapanna, maskinförare)

• Många poäng föll ut i systemet pga. uppdämt behov från 2 års lönesamtal. 880 nya poäng där systemet för nyanställda tog drygt 200 (förhandlad del som företaget betalar)

• Översyn/Omförhandling av befattningarna torkare och slipare kommer att ske i samband med uppföljning av omorganisationen.

• En översyn av ordinarie samordnarlön under våren.

• Poängvärdet höjs med 1,95 kronor, värdet per poäng är nu 40,15 kronor.

• Retroaktivitet för tiden 1/4 till 1/11 avfärdades av företaget och hänvisades till det avtal som är framförhandlat på central nivå.

• Minskad utfyllnadstid fanns med som ett krav, och i slutändan så landade frågan i att kunna ta bort tid för arbetsplatsträffar/tvärsmöten men då satte Agda käppar i hjulen pga. stelt system.

• Inget extra påslag till ATK-pensionen.

• Inget intresse för årlig uppräkning av MLT.

• Vid funderingar om avtalet hör gärna av er per telefon 070-3153687 eller kom upp å kika in på expeditionen, går också att maila på avd158@pappers.se

// Stefan

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Februari/Mars och avtal 2020

Månadsbrev December/Januari

Hej på er, som ni ser så blir det en sammanfattning av 2 månaders fackliga händelser. Saker har sakta rört på sig sedan sista månadsbrevet.

Vi har haft 4 st förhandlingstillfällen om vårat nya lokala avtal, varför det har dragit ut på tiden är pga. våran deadline för medarbetarsamtal som är sista januari.
Vi är ju tvungna att få in alla poängbedömningar innan vi ser hur fördelningen av potten kommer att se ut.
Vi räknar med att vara klar i februari, så att retro from 1/11-20 kan betalas ut i mars.

Förhandlingarna har varit rätt kreativa där vi och företaget ser samma problem gällande vårat lönesystem, men vi är inte helt överens i sättet att lösa problemen och kanske allra helst när vi kommer till vilken påse saker ska betalas ur.
Men det är ju ingen nyhet, det är väl det som kallas förhandling.
Sammanfattningsvis så kan man säga att företaget har meddelat att i år ska inget gå utanför potten.

Men förhandlingen är som sagt inte avslutad ännu så vi återkommer med mer info på medlemsmötet i slutet av februari eller början av mars.

I texten ovan så skrev jag att retrokörningen skulle bli i mars, och i och med att den nya lönen då finns färdig så betalas bonusen ut i april. (2 månader av 2020 har en annan månadslön till grund för eran bonus).
Bonusutfallet för 2020 landade på 3,1%.

En annan nyhet för bonusåret 2021 är att insteget för de olika bonusmålen sänks från 100% uppfyllnad mot budget idag, till 90%.
Vilket innebär att bonus faller ut tidigare än förr.
AEB-bonusen likställs alltså med den ledningsbonus som finns i bolaget.

Under december höll vi också vårat första teams-medlemsmöte, inte samma känsla som att vara på plats och frågorna var färre. Dessa delar är väl det negativa sidorna, men positivt att manöverrummen kunde vara med, kanske småbarnsföräldern med barn runt benen och att vi kan ha med någon sakkunnig i aktuella frågor från förbundet.
Sista mötet var vår ordförande Pontus Georgsson med, jag gav honom en halvtimme men han svalde en timme.
Detta visar på ett stort och brinnande engagemang i frågor som är till det bästa för er medlemmar.
När vi börjar att kunna ha fysiska möten så kommer det ändå att skickas ut en kallelse för att delta digitalt.

Under februari kommer uppföljning av både underhålls och driftens omorganisationer att ske, min gissning är att vi kommer att ha mest att bita i när det gäller underhålls omorganisationen.
Vi hoppas att vi har samsyn med företaget om vilka förändringar som måste till för att omorganisationen ska nå sitt syfte.

Vi kan nu summera 2020 som ett mycket ovanligt år med många olika funderingar, förändringar och förutsättningar. Corona är den stora händelsen med allt som det innebar med inställda möten, utbildningar och resor samt oron att bli sjuk eller att någon i vår närhet blir sjuk eller av med jobbet.
Nu har våran fabrik hittills klarat sig förhållandevis bra med få fall av corona och det är kanske ett kvitto på det åtgärder som vi genomfört fungerat ganska bra.

Dock så är det inte över på något sätt så fortsätt med det goda jobbet som vi faktiskt gör för att förhindra smittspridning både på fritiden och på jobbet.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev December/Januari

Månadsbrev oktober/november och Avtal 2020

Hej på er i texten nedan så finns en information/bakgrund till det avtal som på central nivå blev godkänt på förbundsmötet den 26/11.

I och med att avtalet är påskrivet så startar vi upp förhandlingar lokalt på Torsdag den 3 december. Vi har tagit fram en lokal kravlista där bland annat retro from 1 April finns med.

Under december ska vi testa en digital lösning för vårat lokala medlemsmöte, där vi bland annat ska välja ett nytt skyddsombud, gå igenom nästa års budget och verksamhetsplan, och informera er om de lokala förhandlingarna.

Läs igenom texten nedan så kommer ni att förhoppningsvis få en inblick i de centrala förhandlingarna, och dom saker vi är tvungna att förhålla oss till på den nivån.

Inte helt olikt hur lokala förhandlingar där företaget ofta är styrd i sitt förhandlingsmandat.

Avtalsrörelsen 2020
Det avtal som Pappers och Industri Arbetsgivarna nu har tecknat är långt under det krav Pappers annonserade för i september förra året.

På grund av de strukturer som styr lönebildningen, som hindrar oss från att förhandla på ett konstruktivt sätt, samt omvärldsfaktorer såg vi heller inte att stridsåtgärder i detta läge hade lett till något bättre för våra medlemmar eller vårt förbund.

Märket, pensionsuppgörelsen för unga och pandemin är tre stora bidragande faktorer till vårt beslut.

I en avtalsrörelse kommer alla förhandlare, delegationer och beslutsorgan slutligen till en punkt i förhandlingarna där man måste fatta beslut om att skriva på det avtal som ligger på bordet eller inte.

Vi har försökt formulera de faktorer vi har haft att värdera inför vårt ställningstagande. Och det är förbundsstyrelsens ansvar och skyldighet att kunna svara på dessa frågor innan vi fattar beslut om att vidta stridsåtgärder.

Vilka frågor har då legat i vågskålen då vi gjort våra bedömningar och våra ställningstagande?

– Hur uppnår vi det bästa förhandlingsresultatet för våra medlemmar trots den omvärldssituation vi befinner oss i?

– Vilka egna krav och vilka av motpartens krav kan vi ta en konflikt på?

– Hur ser tillståndet i branschen ut?

– Läget i övriga branscher på arbetsmarknaden

– Tål alla våra företag en konflikt och den ekonomiska skada vi vill uppnå med en konflikt eller finns det risk att en del av våra medlemmar förlorar jobbet eller ännu värre att företaget måste lägga ner sin produktion och verksamhet.

– Har vi stöd av våra medlemmar vid en eventuell konflikt

– Har vi stöd från allmänheten för vår konflikt?

– Får vi stöd och sympatiåtgärder av de andra LO förbunden vid eventuell konflikt när vi står utanför LO:s samordning?

Omvärldsbeskrivning
Världen går igenom en pandemi vi inte sett motsvarighet på i modern tid och våra förutsättningar att skriva bra avtal i en tid som genomsyras av smittspridning, sjukdom och död har försämrats radikalt.

Pandemin har satt länder, företag och människor i ekonomisk och social kris, konkurser och arbetslöshet ökar i Sverige, Europa och övriga världen.

Just nu, i den här tiden, genomför vi en avtalsrörelse då i stort sett alla branscher inom LO går på knäna.

Vi ser pandemin slå rakt igenom handeln, turismen, restaurangbranschen, delar av industrin, transportbranschen, kultur och idrott och sjukvården. Delar av vår bransch är också drabbad, men inte på det sätt och i den storleken andra branscher är.

Årets avtalsrörelse genomförs i en situation ingen hade kunnat förutse för ett år sedan när vi satt och formulerade våra avtalskrav och löneanspråk. Och det är i ljuset av denna helt surrealistiska situation vi måste se våra förutsättningar.

Märket – en tvångströja
Vi kan bara konstatera att Svenskt Näringsliv och Industriarbetsgivarna hade bestämt sig för att märket skulle följas till varje pris.

När det så kallade märket hade satts och avtalet med facken inom industrin var klart fanns det ingen som helst möjlighet att få någonting utöver. Det framkom med all tydlighet under förhandlingarna.

Tidigare förhandlingar har vi upplevt att det funnits en vilja från alla parter att alla ska vara någorlunda nöjda med utgången. Så har det inte varit nu. Det har inte funnits någon vilja att röra sig i förhandlingarna från vår motpart! Den stora skillnaden från andra förbund är att vi visar att vi är besvikna, när de andra går ut och utropar seger för samma siffror för löneökning.

I det avtalet facken inom industrin tecknade fanns det varken kompensation eller retroaktivitet för att vi prolongerade våra avtal mellan den 31 mars – 31 oktober. Märket är en tvångströja för oss i Pappers, men det är det här lönenormeringssystemet LO har beslutat att vi ska ha på svensk arbetsmarknad.

Vi vill förändra det systemet men det är ett långsiktigt mål och det kräver att vi fattar ett annat beslut inom LO.

Vi har under en längre tid haft kritik mot vårt inflytande över processen inför avtalsrörelsen, vi har kritik mot de lönenivåer som utgör märket och vi har kritik över att beslutet att märket inom LO ska sättas av tjänstemän från Unionen, Civilingenjörerna, Livs, GS och IF metall då stora delar av deras bransch utgörs av små och medelstora företag.

Pappers tillhör den internationellt konkurrensutsatta industrin och därför måste vi ha ett större inflytande och handlingsutrymme i framtidens avtalsrörelser.

Pensionsuppgörelsen – den andra tvångströjan
I uppgörelsen mellan facken inom industrin fanns också frågan med att utöka inbetalningarna till pension för ungdomar under 25 år.

För att detta skulle gälla krävde arbetsgivarna att avtalsperioden skulle löpa över 29 månader. Hade Pappers skrivit ett avtal på mindre än 29 månader hade uppgörelsen inom hela LO kollektivet fallit.

Så kravet om kortare avtal gled ur våra händer när pensionsuppgörelsen var satt. Hade vi gått ut i strejk eller vidtagit andra stridsåtgärder hade alla ungdomar under 25 år inom LO kollektivet riskerat att förlora tusentals kronor i pensionsinbetalningar.

Vi hamnade i och med pensionsuppgörelsen i gisslan och fick välja mellan stridsåtgärder eller fälla alla andra förbunds ungdomar och deras pensionsinbetalningar.

Pandemin
Att vi i Pappers vidtar konfliktåtgärder och varslar om strejk i en tid där pandemin slagit undan fötterna på oss hade vi inte vunnit något stöd för. Inte med våra villkor och våra höga lägstanivåer.

I vår bransch har vi kollektivavtal, hygglig lön, trygga anställningar och rätt till ledighet i jämförelse med stora delar av LO kollektivet som har riktigt dåliga villkor som till exempel låg lön, hyvling, dålig arbetsmiljö och otrygga anställningar.

Hur vi än vänder och vrider på argument för eller emot konfliktåtgärder landar vi ändå i att beslutet om att skriva på avtalet i stället för att gå i konflikt var det bästa för våra medlemmar och för vårt förbund.

Slutord
Vi har högre krav än många andra och vi har höga förväntningar på oss själva. Det vill vi ha och det vill vi att våra medlemmar ska ställa på oss och själva känna.

Vi hade inget riktigt slagläge med ett samhälle i kris, ett splittrat LO och en motpart som inte ger något utöver märket. Vi är smärtsamt medvetna om den besvikelse och ilska över denna avtalsrörelse.

Det som kännetecknar Pappers är den vilja, engagemang och sammanhållning vi har i vårt förbund. När den största besvikelsen har lagt sig börjar arbetet med nästa avtalsrörelse. Vår ambition är att spänna bågen igen och vi kommer aldrig att sluta kämpa för våra medlemmar.

Tillsammans ska vi sätta press på arbetsgivarna och mot det system som vi vill förändra.

Vi må vara ett litet förbund, men vi har skakat om denna avtalsrörelse mer än någon annan. Vi sätter höga krav för att vi är säkra på att det också stärker medlemmar även i de andra förbunden. Att sluta ställa höga krav är för oss inget alternativ. Vi kommer heller inte att backa för vare sig strukturer eller större förbund.

// Pappers förbundstyrelse genom ordförande Pontus Georgsson.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev oktober/november och Avtal 2020

Månadsbrev augusti/september

Under augusti och september så har inga förhandlingar lokalt genomförts, men däremot
Så har det varit otroligt mycket strul med ersättningar runt veckojouren.
Detta har jag, företaget lokalt och lönecenter jobbat med fram till slutet av september.
Och som det känns just nu så har vi systemet (AGDA) i balans, och sedan har insatser gjorts för att ta fram lathundar som krävs, när vi/ni eller arbetsledaren gör ingrepp
manuellt.
Lönecenter har också ändrat saker i sina rutiner för att upptäcka och granska våra löner på
ett bättre sätt.

På central nivå har jag från nära håll fått följa förhandlingarna mellan LO och svenskt
Näringsliv angående arbetsrätten.
Vi i Pappers har stått utanför förhandlingarna men ändå suttit med både i avtalsråd och LO:s Styrelse, vi har suttit på sidan pga att vi sa Nej till att överhuvudtaget gå in i förhandlingarna.
Vi valde detta ställningstagande då vi i förslagen inte såg någon förbättring överhuvudtaget för er Medlemmar.
Vi menar att man ska förhandla dessa frågor i våra egna centrala förhandlingar.
Vissa förbund har kanske inte den styrkan själv men då finns vi starka förbund där att stötta.
Förhandlingarna strandade den sista september då parterna stod mycket långt ifrån
varandra.
Nu ligger beslutet på regeringsnivå om det ska lagstiftas istället, och det kan väl inte ha
undgått någon vad detta skapar för parlamentariskt läge där vänstern står upp för
arbetsrätten, ett misstroende från vänstern tillsammans med högerpartierna känns konstigt men partierna har olika ingångar i sitt ställningstagande.

Under oktober månad ska ett nytt centralt avtal förhandlas fram, den 5 oktober så träffades parterna igen och startade upp där man pausade förhandlingarna i Mars.
Utgångsläget är fortfarande samma som i början av året, men det är klart att läget är
annorlunda jämfört med vart vi stod för 1 år sedan. Våran bransch har klarat sig bra under
pandemin men andra förbund går inte in med samma förutsättningar i förhandlingarna.
Först ut brukar ju IF-metall vara, så vi får se vart det s.k märket hamnar.
Så under oktober så kommer mycket av min tid hamna på central nivå och våra nya centrala avtal.
Efter det så kan vi börja förhandla lokalt och förhoppningsvis innan jul ha ett nytt lokalt avtal.

Vi har nu även genomfört vårt årliga fabriksstopp som blev en utmaning på många sätt.
Efter det som hände i Gällivare under början av sommaren där man såg en klar ökad smittspridning av Covid-19 så fick vi anpassa vårt stopp till att i möjligaste mån förhindra smittspridning men ändå genomföra stoppet.
Det som genomfördes var bland annat uppmaning till alla att hålla avstånd, tvätta händer, hosta i armvecket och om man kände sig sjuk att man stannade hemma.
Med detta och övriga försiktighetsåtgärder kan vi konstatera att vi inte sett någon ökad smitta efter stoppet, varken hos oss eller våra entreprenörer och det var mycket glädjande.
Vi kan också konstatera att ur olycksfallssynpunkt så blev det också ett lyckat stopp med endast några få nollolyckor.
Vi måste dock fortsätta att hålla i och hålla ut, då denna pandemi inte på nått sätt är över.

Samt under oktober så kommer skyddsombuden att träffas för att planera och prioritera kommande års arbetsmiljöarbete.

// Styrelsen


Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev augusti/september

Månadsbrev Maj/Juni

De 2 senaste månadsbreven har blivit ett dubbel ex, i och med att mycket går på halvfart vad gäller förhandlingar mm.
Men mycket av den tid som blivit över har vi fått lägga på att reda i underhålls veckojour och det som inte funkar med stämpling och såklart då uteblivna ersättningar.
Fördelen är att man hittar många andra fel som kan ha varit under flera år utan att det upptäckts, dessa ska också gås igenom och rättas till.
Strul var något jag hade väntat mig, men inte den utsträckning som det blev.

Vi har haft 2 styrelsemöten i corona-anpassade lokaler med våran nya styrelse.
Vi gjorde en ändring till i år och tillsatte 2 ordinarie till i styrelsen, på så sätt så kunde ni välja in 4 nya i styrelsen då Patrik och Lars-Eric tackade för sig.
I den nya uppsättningen så har vi en bra mix från hela fabriken,
unga som nålta äldre, kvinna och man.
Om ni inte vet vilka de är så kan ni gå in under
fliken Förtroendevalda på hemsidan och kika.

Ung 2020 som skulle ha gått av stapeln i höst har blivit skjutet på till någon gång under 2021, datum inte bestämt ännu.
Men däremot kommer det att vara ett digitalt event den 1 oktober (100 års-jubileum), lokalt har vi tänkt att bjuda in er alla gammal som ung till folkets hus för att se detta, i samband med det kommer vi att bjuda på något gott att äta.
Mer info kommer efter sommaren.

Vi har skickat ut ett mail till våra skyddsombud, där vi uppmanar de att prata med nyanställda som kanske står utanför fack och a-kassa.
Jag skulle vilja att alla ni pratar med de om det missats då vi som sagt
inte får komma ut på avdelningarna.
För i år och pga av coronan så är det nya tidsfrister/regler för att börja få ut a-kassa, vilket gör det till är en stor fördel att gå med i a-kassan nu.
För det fackliga medlemskapet så har vi from 1 Juni i år
3 månader gratis medlemskap (lokalt).
Ska dom tex plugga efter sommaren finns avgiftsbefrielsen som just är vad det säger, gratis under studierna med samma försäkringspaket mm.
Och nytt från 1 Juli är ju våran inkomstförsäkring men då krävs att man är med både i Pappers och dess a-kassa.
Så snacka med dom nya på eran arbetsplats och ge såklart andra bra exempel på varför man ska vara medlem.

Inför stoppet i höst så krävs det extra åtgärder för att säkra vår hälsa då det kommer ett par hundra entreprenörer hit.
Jag och Lasse J sitter med i den gruppen som ska corona-säkra stoppen.
Vi har hunnit en bra bit in i detta arbete och det känns som om det kommer att bli bra. Mer Info kommer efter semestern.

// Ha en trevlig sommar.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Maj/Juni

Pappers inkomstförsäkring

Information om brev till medlemmar angående inkomstförsäkring.
Brevet som bifogas enligt bilaga 1 kommer att skickas till alla medlemmar. Brevet skickas runt den 29 juni från Folksam för att alla medlemmar skall få brevet runt den 1 juli.

Det är för att medlemmarna skall kunna gå in på Folksam.se/pappers och eventuellt teckna tillägget om den enskilde har högre lön än 50 000 kr.

Information om inkomstförsäkringen på Folksam.se/pappers kommer att lanseras den 1 juli, med all info kring inkomstförsäkringen.

Läs brevet här…

 

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Pappers inkomstförsäkring

Månadsbrev Mars/April

Hej på er, de senaste 2 månaderna har varit väldigt annorlunda för alla och såklart har
det fackliga också blivit påverkat.
Mötesstrukturen är helt förändrad med nästan enbart digitala möten,
fördelen med dessa möten är dess effektivitet.

Men möten av karaktären ”arbetsmöten” kommer aldrig bli framgångsrikt digitalt, men däremot möten med enbart beslutspunkter och information funkar bra.

I början kändes det väldigt löjligt att sitta och hålla möten med andra på fabriken men som jag nämnde tidigare så funkar besluts och infomöten bra.

Ett av mina problem är ju att jag inte heller får besöka manöverrummen, så nu har jag testat på ett antal skift att informera genom era högtalartelefoner, det funkar men kan aldrig ersätta mötet ändå.

 • Som ni säkert har sett så är årets avtalsrörelse framflyttad till i oktober, vilket alltså innebär att våra lokala förhandlingar blir först till hösten.
  Jag har fått frågan om poänghöjningen som vanligtvis gäller från 1 april, men i och med att vårat lokala avtal är knutet mot det centrala avtalet så blir det inget förrän vi har förhandlat lokalt till hösten.
 • Korttidspermitteringen kommer förhoppningsvis inte att bli verklighet för oss, då orderböckerna är fulla men man kan ju inte påverka transporter och kemikalieleveranser mm.
  Skulle det bli aktuellt så krävs lokal förhandling och efter avslutad förhandling så skickas uppgörelsen centralt för godkännande av våra centrala förhandlare, detta är bra då man på vissa ställen redan nu har permitterat och fortsätter att köra som tidigare endast i vinstsyfte då såklart.
  Inom Pappers avtalsområde så är det ca 10 bruk som har någon form av permittering och 5-6 till är på väg mot ett avtal.
 • Årets bonuskriterier har kommit och enligt min mening så är dom bättre än tidigare år, t.ex. så har vi ett mål som innefattar riskobservationer/BBS istället för LTA.
  Produktions och lönsamhetsmålen på lokal nivå ser också bra ut.

  Någon gång de närmaste veckorna kommer ni att kunna se målen som tidigare.
  Gå in i Portal Munksunds under länken – Länk till AEB Bonusläget
  (fungarar bara på intranätet)

 • I övrigt så fylls ju vardagen med ”krismöten”, både på central och lokal nivå inom pappers och samma gäller SCA.
  Det som känns bra hos oss är att vi diskuterat genom tänkbara scenarier med företaget utan att vi skrivit fast oss, samverkan har funkat bra och ingen panik har drabbat företaget(än):).
Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Mars/April

Månadsbrev Februari

Februari blev som vi förutspått en månad som skulle handla mycket om omorganisationen
på UH. Många frågor har det varit, med efterföljande små förhandlingar för att få allt på plats innan den 2 April.

Det som jag tycker att vi lyckades bra med är den OB-ersättning som instrument och
Mek-grupperna kommer att ha då de går veckoberedskap.
Jag vill uppmana alla er som kommer att gå beredskap första veckorna, kolla era löner för ett av problemen är systemet (AGDA) och ibland om det krävs handpåläggning av gruppcheferna.

I och med att ob-ersättningen och beredskapsersättningen är timbaserad så kommer era
lönespecar vara fullmatade. Vid minsta fundering hör av er så får vi titta på det.

Ni som har beredskap under April och mest troligt första veckan i Maj ska ha övergångsersättning när ni går över till eftermiddagsveckan, men detta är en handpåläggning och det ska jag sitta ned med Sandra så att ni ska få rätt ersättning.
Återkommer mer om detta i nästa nummer.

Vi går vidare med avtalsförhandlingarna på central nivå, som läget är just i världen så kanske läget för 4% inte riktigt blev optimalt.
Men förhandlingarna rullar på med samma skuggboxning som det skrevs i förra månadsbrevet.

Tyvärr får vi ju stå tillbaka utan att skriva avtal tills märket är satt.
Ölsorten ställer till med en hel del för den demokratiska gången också, det är inte bara företaget som har restriktioner det är ju såklart samma i Pappers.
Vilket gör att vi kommer tex att hålla vårat högst beslutande möte(förbundsårsmöte) i April på skype. Detta känns inte helt bra då tekniken har satt käppar i hjulen tidigare.

Under en tid har vi i förbundet jobbat med att ta fram förutsättningar för en inkomstförsäkring utan att behöva höja medlemsavgiften.

 • Det vi var överens om var att vi borde ta tillbaka ”värnet” A-kassan, så att ingen är tvingad att ta ett jobb till mycket lägre betalning och på det sättet pressa lönerna nedåt.
 • Många andra förbund har också tecknat försäkringen, och då är det bra för oss i medlemsrekryteringen att vi också har försäkringen.
 • Vi tog beslutet angående försäkringen i förbundsstyrelsen och inte på förbundsårsmötet som det var tänkt, och det var på grunderna att vi skulle starta upp den så fort som möjligt ifall vi skulle få varsel i vår bransch så som andra fått.
 • Försäkringen gäller på samma sätt som för a-kassan, man måsta ha varit med i Pappers och A-kassan 1 år för att kunna ta ut på försäkringen.
  Försäkringen gäller i 200 dagar och försäkrar lön upp till 50 000 kr, 80% av lönen ersätts.
  Taket i A-kassan är 25 025 kr och överskjutande del betalas ut i form av en skattefri ersättning från Folksam.
 • Den försäkring som var tvungen att stryka på foten var diagnosförsäkringen, där man vid diagnos idag får en engångssumma på 50 000 kr.
  Den nya summan på diagnosen kommer att bli 25 000 kr.
  Dessa förändringar sker from 1/7 2020.
  I och med förändringen på den här försäkringen så ökar inte kostnaderna för försäkringspaketet och eran fackavgift blir oförändrad.
  Det förs en dialog i vår styrelse om att försäkra upp diagnosen för er till den nuvarande nivån 50 000, men med en extra kostnad för avdelningen då förstås men detta påverkar inte heller eran avgift.

// Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Februari

Pappers årsmöte 2020

Vid avdelningens årsmöte så tilldelades Magnus Lundberg och Magnus Bäckström förbundets hederstecken för 25årigt engagemang i det fackliga arbetet.
På mötet saknades Ronny Degerman och Mats Vikman, dessa kommer att få sitt hederstecken respektive standar vid ett senare tillfälle

Stefan Lundkvist avtackade också Lars-Erik Samuelsson och Patrik Burman som slutar i styrelsen

Vid årsmötet valdes styrelsen och övriga förtroendevalda enligt stadgarna
Årsmötesdeltagarna blev även bjudna på varmkorv med tillbehör.

Årsmötesförhandlingarna leddes av tidigare ordföranden Robert Lundberg.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Pappers årsmöte 2020

Månadsbrev Januari

Hej igen, Januari har varit en hektisk månad för egen del där den största delen av tiden har lagts på den nya organisationen på UH.

 • Som jag nämnde ovan så har stora delar av januari handlat om risk/konsekvensanalyser på dom olika avdelningarna på UH.
  Jag vill passa på att tacka Magnus Nordsvan, Erik Jonsson, Simon Öhman,
  Jonas Edström som ingick förhandlings och risk/konsekvens-gruppen, förutom undertecknad och Christer Nordsvahn och Lasse Johansson.

  Det som kan vara tufft för de som ingått i förhandlingar allra helst i omorganisationer, är att man blir satt med ”svarte Petter” och man måste stå upp mot det missnöje som det oftast blir i kölvattnet av en omorganisation, här kan också munkavlen man blir satt med vara ganska frustrerande.
  Det som händer är att vi inblandade har suttit med ett första förslag som är långt ifrån så bra som det sista och slutförhandlade resultatet, detta gör att vi redan för ett par månader sedan förlikat oss med tanken om att det ska bli en förändring.
  Så när det är det dags att presentera förslaget för er, så räknar man nog aldrig riktigt rätt hur reaktionerna ska bli.

  Om vi ska titta lite på de positiva delarna i omorganisationen enligt oss, så är det ersättningarna runt veckoberedskap, att vi fick med Instrument i veckoberedskapen också sett utifrån arbetsmiljömässiga skäl.
  Och såklart att vi bara tappar ”3 huvuden” och inte 11 som första förslaget var.
  Och sedan har vi den negativa sidan, skiftmekanikerna som tvingas att byta arbetstidsmått.
  Skifteselektrikernas sociala miljö då det blir mycket mer av ensamarbete, här hoppas vi att de sitter ned och tar fram vad som passar bäst för deras arbetsmiljö.
  Sedan har vi inte sett exakt ännu hur man kan tillmötesgå allas önskningar om placering, helst då på Mek-sidan.
  Detta kan ju påverka minst lika mycket som ändringen i arbetssätt och organisation.
  Skulle nog tro att det finns mer att skriva om, fast det får vänta till nästa månad.

 • Har för egen del spenderat 1 vecka på Sveriges framsida, men vädermässigt var det baksidan. Var alltså på avtalsdialog i Mölnlycke, Lilla Edet, Munkedal, Mariestad.

  Det är alltid intressant att vara och se andra arbetsställen inom vårat avtalsområdet, en sak jag har lagt märke till är att samverkan här hos oss funkar bra, men det är ju som sagt något som jobbats fram över lång tid hos oss, på ställen där det knakar ordentligt så har man oftast bytt folk både i ledning och fackstyrelsen ganska frekvent, men ofta där det är som tuffast så sitter koncernledningen inte i Sverige.

  Med den övergången från förbundsstyrelseledamot till koncernstyrelseersättare, så blir vårat jobb i koncernen viktigare och viktigare, vi har i varje fall en möjlighet att vara med och påverka.

  Min känsla efter mina år på koncernnivå så är känslan att de lyssnar, man skulle såklart vilja ha tillbaka den känslan som fanns förr lokalt, ”att det kan vi göra själva” i lite större utsträckning.

  Och inte behöva ta det omvägen genom koncernnivån.
  Jag ska inte säga att alla frågor är koncernbeslut på, men här kommer samverkan på lokal nivå in och den känns som jag nämnde tidigare, bra just nu.


 • Stöd nu eran avtalsrörelse där arbetsgivaren ställer tuffa krav med tex inskränkningar i våra lokala avtal och en skral löneökning.
  Gå in på DA.SE och ARBETET.SE och följ utvecklingen.


 • Kom också på Årsmöte på Folkets hus i Munksund den 12/3 kl:16:30 där kommer också färsk information om Avtalet, den annorlunda tiden är pga. derbyt mellan Luleå-Skellefteå.
Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Januari