Lokalt Löneavtal 2016

Den sammanlagda potten med året runt uppräkning gav 657 kronor för oss i Munksund.
Utav detta läggs 500 kronor generellt och 157 kronor till lönesystemet
(höjning av poängvärde och poänguppflyttningar)
Poängvärdet höjdes med 2,15 kronor (sammanlagt värde per poäng är nu 32,15)

Räkneexempel:
Ex:1 50 poäng 2015 och 50 poäng 2016 ger då 50p * 2,15kr = 107.50kr
Ex:2 50 poäng 2015 och höjning till 55 poäng 2016, i detta fall räknar man höjningen 5p * förra årets värde 30 kr = 150kr, plus sammanlagda poängen 55 * 2,15kr= 107.50kr.

Den i exempel 1 har alltså en sammanlagd höjning med 107,50 + 500 = 607,50 kr
Och den i exempel 2 har följaktligen en sammanlagd höjning med 150 + 107,50 + 500 = 757,50kr

Höjningarna på månadslönen utbetalas på Junilönen, retroaktivt från 1 April.
Från och med 1 Oktober kommer nuvarande bonussystem att sägas upp av företaget,
Vilket innebär att vi får 1% på grundlönen + skifttillägg generellt på våra grundlöner.
En ny koncernbonus med liknande kriterier för alla inom SCA kommer att införas från och med 2017.

Nya grundmånadslöner from 1 April
1        24 270          7 101
2       24 600          7 198
3       24 930          7 296
4       25 260          7 391
5       25 710           7 523
6       26 370          7 716

Ingångslön
År 1, 92% av lönegrad 1 (22 328) , år 2 lönegrad 1 osv, till dess att man når den lönegrad där ordinarie befattning finns.

Krav som från våran sida lyftes så som ATK m.m, kommer att skjutas till förhandlingar under hösten

// Styrelsen AVD 158

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.