Löneavtal 2017-2018

Årets lönehöjning blev 615 kronor (ink. Åretrunt tillägg) plus 0,2%(66 kronor) för uppsägning av gamla bonussystemet.

80% generellt (lönegraderna ökas med 491 kronor)
20% till BVA-systemet (190 kronor)

Värdet per poäng höjdes med 2,41kr/p.
Snittpoäng för 2017 var 58 poäng.

Ex. En person med 58p får således en höjning motsvarande:
58*2,41kr+491kr=631 kronor

Varje poäng har nu ett värde av 34,56 kronor

För 2018 kommer hela löneökning bli generell (564 kronor)
Inget lönesamtal kommer att hållas till hösten men däremot så har man sitt vanliga medarbetarsamtal.

Från hösten 2017 till sommaren 2018 kommer en arbetsgrupp jobba genom
lönemodellen och också jämföra våra löner gentemot omkringliggande företag för att se hur vi står oss grundlönemässigt.

Nya grundmånadslöner from 1 April
1        24 761
2       25 091
3       25 421
4       25 751
5       26 201
6       26 861

// Styrelsen

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.