Retroaktiv utbetalning Julilön

På Juli månads löneutbetalning får ni som är fast anställda och
jobbar skift en retroaktiv utbetalning.

Vi har påvisat för företaget en felaktighet i beräkningsgrunden av OB-tillägget.
(Allmänna anställningsvillkor §5 mom 1). Det lönetillägg (161:-) som kom till när förmännen togs bort på Energi&Ved och som tillfördes Massa&Papper vid omorganisationen 2007, ska vara med i beräkningsgrund för OB-ersättningen.

Vid sådana här tvister gällande lön så kontrollerar man 10 år tillbaka i tiden.

Så för en som jobbat på Energi&Ved där tillägget funnits längre tid än på
Massa&Papper, och jobbat här under hela 10-årsperioden med fast anställning så blir det retroaktiva beloppet 5479:-. För en Massa&Papper-anställd med samma förutsättningar så är motsvarande belopp 5044:-

I och med detta så kommer alltså era utbetalningar att se lite annorlunda ut beroende på
hur länge ni har jobbat och när ni fick fast anställning..

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.