Pappers årsmöte 2019


Vid pappers årsmöte den 21 mars så tilldelades Gunnar Lundberg
Förbunders hederstecken för sitt mångårigt engagemang i det fackliga arbetet
av avdelningens ordförande Stefan Lundkvist.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.