Månadsbrev September

Mors, hade tänkt att sammanfatta lite av det som hänt sedan senaste månadsbrevet.
Under Juli och stor delar av Augusti så står det ganska still, så i detta månadsbrev ska de
2 sista veckorna i Augusti och september avhandlas.

 • Vi har haft 2 möten med den tvärfackliga Rundabords/AES-gruppen (SI, ledarna, unionen, Pappers och företaget). En av punkterna som vi jobbat med där är att försöka byta ut HR-svenskan på AES-sidan till mer alldagligt språkbruk, som gör att det blir lättare att förstå vad som faktiskt är gjort.Sedan har vi börjat gå igenom punkterna som kom fram vid rundabords, här finns redan vissa kommentarer men detta är inte uppdaterat på länge, så förhoppningsvis kommer en ny lista under Oktober månad.Den 3:e Oktober kommer vi att ha en heldag där det ska plockas fram en utbildning om ”förväntningar på ledarskapet”, ledningsgruppen ska vara pilotgrupp för denna utbildning.
  Om det blir lyckat så kommer alla anställda i Munksund att genomgå utbildningen, formerna för utbildningen och tidpunkt för er del är ännu oklar alltså, men jag återkommer om detta i kommande månadsbrev.

  En uppföljning av rundabords kommer att äga rum i Jan/Feb.
  Hoppas att ni som var med sist har lust att vara med även denna gång också.

 • I och med att jag sitter med i Förbundsstyrelsen för Pappers, så får jag vara med i förberedelserna för våra centrala förhandlingar, då vårat avtal löper ut 1:a April 2020.Förberedelserna är många och har redan pågått under en lägre tid, några av er var kanske var på plats i våras då man från centralt håll var ut och hade medlemsdialog och frågade vad ni tyckte var viktigt inför nästa avtal.De 2 sista stegen har jag varit inblandad i, och jag tänkte ni skulle få en inblick i
  dessa steg.
  Det första steget var presskonferensen där vi gick ut och krävde 4%, jag fick chansen att vara med på denna. Det kändes inte helt bekvämt, men med facit i hand så skulle jag absolut göra det igen. Förberedelserna inför denna presskonferens pågick i 2 dagar med mediautbildning i fokus.
  En av orsakerna till varför det var jag som blev tillfrågad att tillsammans med våran ordförande Pontus Georgsson och Lars Karlsson från Billerud genomföra denna presskonferens, var att vi hade lyckats förhandla fram ett avtal som låg över 4%, och i och med det visa på att pengarna finns i företagen.
  Men den kanske viktigaste orsaken var hur vi hade tagit oss ditt, och det tillskrivs er och våra kamrater på Kappa, den fackliga styrkan som i vårat fall har visats genom att ni deltagit på medlemsmöten, medverkat i Rundabords svarat på AES-enkäten och att i samtal med sin chef påpeka att lönen är för låg.
  Detta är enda vägen att ge oss mandat vid förhandlingsbordet.

  Så våran tanke från centralt håll är att applicera denna fackliga styrka i hela förbundet, så att samma mandat lyfts upp ett steg och på så sätt stärka oss i dom centrala förhandlingarna så vi slipper hamna i tvångströja av märket som tidigare.
  Efter vårat utspel så har andra förbund gått ut och ställt krav att höja nivån på löneökningarna.
  Heja Pappers

  Jag skrev tidigare att vi under denna period också haft ett steg till i avtalsrörelsen,
  och det kallar vi för avtalskonferens.
  Detta är en 3-dagars konferens där alla ordföranden är på plats och har i uppgift att mejsla fram andra viktiga avtalsfrågor vi ska ta med oss till förhandlingarna.
  Vi började med ca 60 olika avtalskrav som kommit fram från medlemsdialoger, motioner och genom våran egen förhandlingsavdelning och förbundsstyrelse.
  Efter många diskussioner och till slut ett röstningsförfarande så hamnade vi på ca ¼ av ursprungsantalet, dessa anses då vara våra viktigaste krav(tex arbetstidsfrågor, arbetsmiljöfrågor etc.) förutom lön i nästa avtalsrörelse.
  Innan kraven lämnas över till arbetsgivaren så ska dom godkännas på nästa förbundsmöte i November.

  Förhoppningsvis tar förhandlingarna fart i början av året, men av erfarenhet så börjar det nog på allvar i Mars månad.
  Tanken är att alla medlemmar ska få ett nyhetsbrev per SMS under förhandlingstiden, på samma sätt som vi skickar ut våran information till er i Avdelningen.
  Återkommer senare hur vi ligger till på central nivå.

  Sedan vill jag bara ge er lite återkoppling på våran nya ordförande i Pappers Pontus Georgsson, enligt mig en strateg som har hårda nypor då det krävs, men i övrigt lyhörd och socialt duktig.
  Hans bakgrund är ordförande i Skärblacka under många år sedan vidare som ombudsman i Unionen. Efter den utflykten så hamnade han hos oss som förhandlare och under det sista året var han förhandlingschef.
  Med honom vid rodret så kommer vi att bli ett modernt fackförbund.

 • Under några dagar i Augusti var jag på strategimöte och styrelsemöte inom SCA.
  Strategimöte hålls årligen i koncernen, där ledningen presenterade en spännande investeringsplan ca 10 år fram i tiden för de valda ledamöterna i Styrelsen.
  Det man kan säga om styrelsen är att den har en bra sammansättning och många ledamöter har erfarenhet från Industrin, detta är en fördel för oss då dem ser en långsiktighet i affärerna och också ställer frågor om våran arbetsmiljö.
  Ni har säkert läst om Obbolas investering och förprojektet i Ortviken, stora pengar och det visar att man inte är rädd att satsa, och förhoppningsvis investerar man i personalen framåt också (4% minst).
 • Och under hälsa/säkerhetsveckan så samverkade vi med företaget i ännu större utsträckning i år. Tyckte själv att veckan var väldigt bra.En annan stor händelse för vår arbetsmiljö är när skyddsombuden samlas och prioriterar dom viktigaste frågorna för nästkommande år, i år gjorde vi det den 27:e September.De prioriterade frågorna lyfts in till Arbetsmiljödagen och hamnar i nästkommande års arbetsmiljöprioriteringa för företaget.
 • Omorganisationen på UH kommer att ta upp mycket tid under hösten.
  I dagsläget vet vi hur UH-ledningen ska se ut, i skrivande stund sitter dom och jobbar fram den nya organisationen.
  Utifrån den så ska vi genomgå en risk/konsekvensanalys för alla grupper och sedan göra en slutförhandling med företaget.Många tider är avsatt men med en annan omorganisation i minne så vet jag att tiden kan vara knapp då det ska
  sjösättas 1 Februari.
  Men vi ska försöka göra vårat bästa för att få detta så bra som möjligt.
 • För 70-timmarsregeln har vi tillsammans med de andra facken och företaget skapat en mall där cheferna skriftligen måste skicka in info (mbl 19) till oss, i dom fall då någon kommer att gå över 70 timmar 7 dagar rullande.
  Detta har inte gjorts på vårat initiativ utan utifrån en central uppgörelse, där vi ska ha en lokal uppgörelse i frågan.
  I och med detta så har vi koll t.ex. om det alltid är en och samma som alltid kliver över 70 h, och i och med det kan vi begära förhandling i frågan.
  Om det däremot är så att någon chef mörkar så blir det direkt en fråga om skadestånd för företaget.70-timmars är för övrigt bortförhandlat 3 månader under sommaren och under stoppen, detta var enda eftergiften vid förhandlingarna gällande semester/sommarersättningen.

//Styrelsen

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.