Månadsbrev december

December är ju något kortare arbetstidsmässigt av förklarliga skäl, men för egen del
Så reser man ofta mycket då, det sista ska göras innan årets slut.
Det viktigaste mötet jag deltog på under månaden var nog ändå förbundsstyrelsen där vi
la sista handen på kraven som skulle lämnas till arbetsgivaren den 20 december.
Längre ned i brevet hittar ni våra egna krav men också arbetsgivarens, läs och begrunda hur Olika vi ser på förbättringar i Avtal.

 • Under december så inleddes äntligen förhandlingarna om organisationen på UH.
  Under de första mötena så förklarar företaget sina intentioner med den nya organisationen och visar den oförhandlade numerären på de olika avdelningarna.För oss så var nog numerären mer överraskande till en början än kanske det lite mer väntade förändringar i själva organisationen.
  Innan vi skiljdes åt i slutet av december så tycker jag nog att vi hamnade ganska bra till med numerären.Men det stora jobbet återstår med risk/konsekvensanalyser
  för alla avdelningar.
  Där vissa är väldigt enkla och inga större förändringar sker, men då i andra fall krävs mer jobb då organisationen på avdelningen ändras rejält.
 • Skiftschemagruppen har träffats och gjort klart den utvärdering som ni på skift ska genomföra under början av året.
 • Under månaden hade vi medlemsmöte som utan särskilt heta frågor ändå var välbesökt, kul. Här gick vi genom både budget, verksamhetsplanering för 2020. Men inte minst dom krav vi ställer vid förhandlingarna på central nivå. Sedan genomfördes ett viktigt val av ett nytt skyddsombud, vi välkomnar Simon Öman på instrument in i den förtroendevaldas skara.

Här nedan ligger våra krav, industriarbetsgivarnas och ett dokument med kommentarer till arbetsgivarnas luddiga krav.

Pappers-Avtal-2020.pdf
Arbetsgivarens-yrkande.pdf
Kommentarer-till-Arbetsgivarens-krav.pdf

// Styrelsen

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.