Månadsbrev Februari

Februari blev som vi förutspått en månad som skulle handla mycket om omorganisationen
på UH. Många frågor har det varit, med efterföljande små förhandlingar för att få allt på plats innan den 2 April.

Det som jag tycker att vi lyckades bra med är den OB-ersättning som instrument och
Mek-grupperna kommer att ha då de går veckoberedskap.
Jag vill uppmana alla er som kommer att gå beredskap första veckorna, kolla era löner för ett av problemen är systemet (AGDA) och ibland om det krävs handpåläggning av gruppcheferna.

I och med att ob-ersättningen och beredskapsersättningen är timbaserad så kommer era
lönespecar vara fullmatade. Vid minsta fundering hör av er så får vi titta på det.

Ni som har beredskap under April och mest troligt första veckan i Maj ska ha övergångsersättning när ni går över till eftermiddagsveckan, men detta är en handpåläggning och det ska jag sitta ned med Sandra så att ni ska få rätt ersättning.
Återkommer mer om detta i nästa nummer.

Vi går vidare med avtalsförhandlingarna på central nivå, som läget är just i världen så kanske läget för 4% inte riktigt blev optimalt.
Men förhandlingarna rullar på med samma skuggboxning som det skrevs i förra månadsbrevet.

Tyvärr får vi ju stå tillbaka utan att skriva avtal tills märket är satt.
Ölsorten ställer till med en hel del för den demokratiska gången också, det är inte bara företaget som har restriktioner det är ju såklart samma i Pappers.
Vilket gör att vi kommer tex att hålla vårat högst beslutande möte(förbundsårsmöte) i April på skype. Detta känns inte helt bra då tekniken har satt käppar i hjulen tidigare.

Under en tid har vi i förbundet jobbat med att ta fram förutsättningar för en inkomstförsäkring utan att behöva höja medlemsavgiften.

 • Det vi var överens om var att vi borde ta tillbaka ”värnet” A-kassan, så att ingen är tvingad att ta ett jobb till mycket lägre betalning och på det sättet pressa lönerna nedåt.
 • Många andra förbund har också tecknat försäkringen, och då är det bra för oss i medlemsrekryteringen att vi också har försäkringen.
 • Vi tog beslutet angående försäkringen i förbundsstyrelsen och inte på förbundsårsmötet som det var tänkt, och det var på grunderna att vi skulle starta upp den så fort som möjligt ifall vi skulle få varsel i vår bransch så som andra fått.
 • Försäkringen gäller på samma sätt som för a-kassan, man måsta ha varit med i Pappers och A-kassan 1 år för att kunna ta ut på försäkringen.
  Försäkringen gäller i 200 dagar och försäkrar lön upp till 50 000 kr, 80% av lönen ersätts.
  Taket i A-kassan är 25 025 kr och överskjutande del betalas ut i form av en skattefri ersättning från Folksam.
 • Den försäkring som var tvungen att stryka på foten var diagnosförsäkringen, där man vid diagnos idag får en engångssumma på 50 000 kr.
  Den nya summan på diagnosen kommer att bli 25 000 kr.
  Dessa förändringar sker from 1/7 2020.
  I och med förändringen på den här försäkringen så ökar inte kostnaderna för försäkringspaketet och eran fackavgift blir oförändrad.
  Det förs en dialog i vår styrelse om att försäkra upp diagnosen för er till den nuvarande nivån 50 000, men med en extra kostnad för avdelningen då förstås men detta påverkar inte heller eran avgift.

// Styrelsen

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.