Månadsbrev augusti/september

Under augusti och september så har inga förhandlingar lokalt genomförts, men däremot
Så har det varit otroligt mycket strul med ersättningar runt veckojouren.
Detta har jag, företaget lokalt och lönecenter jobbat med fram till slutet av september.
Och som det känns just nu så har vi systemet (AGDA) i balans, och sedan har insatser gjorts för att ta fram lathundar som krävs, när vi/ni eller arbetsledaren gör ingrepp
manuellt.
Lönecenter har också ändrat saker i sina rutiner för att upptäcka och granska våra löner på
ett bättre sätt.

På central nivå har jag från nära håll fått följa förhandlingarna mellan LO och svenskt
Näringsliv angående arbetsrätten.
Vi i Pappers har stått utanför förhandlingarna men ändå suttit med både i avtalsråd och LO:s Styrelse, vi har suttit på sidan pga att vi sa Nej till att överhuvudtaget gå in i förhandlingarna.
Vi valde detta ställningstagande då vi i förslagen inte såg någon förbättring överhuvudtaget för er Medlemmar.
Vi menar att man ska förhandla dessa frågor i våra egna centrala förhandlingar.
Vissa förbund har kanske inte den styrkan själv men då finns vi starka förbund där att stötta.
Förhandlingarna strandade den sista september då parterna stod mycket långt ifrån
varandra.
Nu ligger beslutet på regeringsnivå om det ska lagstiftas istället, och det kan väl inte ha
undgått någon vad detta skapar för parlamentariskt läge där vänstern står upp för
arbetsrätten, ett misstroende från vänstern tillsammans med högerpartierna känns konstigt men partierna har olika ingångar i sitt ställningstagande.

Under oktober månad ska ett nytt centralt avtal förhandlas fram, den 5 oktober så träffades parterna igen och startade upp där man pausade förhandlingarna i Mars.
Utgångsläget är fortfarande samma som i början av året, men det är klart att läget är
annorlunda jämfört med vart vi stod för 1 år sedan. Våran bransch har klarat sig bra under
pandemin men andra förbund går inte in med samma förutsättningar i förhandlingarna.
Först ut brukar ju IF-metall vara, så vi får se vart det s.k märket hamnar.
Så under oktober så kommer mycket av min tid hamna på central nivå och våra nya centrala avtal.
Efter det så kan vi börja förhandla lokalt och förhoppningsvis innan jul ha ett nytt lokalt avtal.

Vi har nu även genomfört vårt årliga fabriksstopp som blev en utmaning på många sätt.
Efter det som hände i Gällivare under början av sommaren där man såg en klar ökad smittspridning av Covid-19 så fick vi anpassa vårt stopp till att i möjligaste mån förhindra smittspridning men ändå genomföra stoppet.
Det som genomfördes var bland annat uppmaning till alla att hålla avstånd, tvätta händer, hosta i armvecket och om man kände sig sjuk att man stannade hemma.
Med detta och övriga försiktighetsåtgärder kan vi konstatera att vi inte sett någon ökad smitta efter stoppet, varken hos oss eller våra entreprenörer och det var mycket glädjande.
Vi kan också konstatera att ur olycksfallssynpunkt så blev det också ett lyckat stopp med endast några få nollolyckor.
Vi måste dock fortsätta att hålla i och hålla ut, då denna pandemi inte på nått sätt är över.

Samt under oktober så kommer skyddsombuden att träffas för att planera och prioritera kommande års arbetsmiljöarbete.

// Styrelsen


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.