Informationsbrev för April och Maj

April inleddes med SCA:s stämma som man kan likna vid vårat årsmöte, här sker val årsrapporten gås igenom och aktieutdelningen fastslås.

I år så var ingen på plats utan det var en digital variant, från fackligt håll så har vi under året gjort ett fyllnadsval på en Lo-plats då den som hade den tidigare tyvärr plötsligt avled i Maj ifjol, den som blev vald var Niklas Andersson GS-facken i (Tunadal). Till stämman i år var det ett fyllnadsval till där Peter Olsson Ledarna (Obbola) går in i stället för Per Andersson (Obbola) Pappers som tar pension nu till sommaren.

Vi andra fyra i styrelsen är undertecknad, Roger Boström Pappers (Östrand) Maria Jonsson SI (R&D) och Johanna Lindén Unionen (Östrand)

Nästa år så går mandatperioden ut på alla oss fackliga, så då får vi se vilka som representerar arbetstagarna i SCA:s styrelse.

Valen sker i koncernrådet och nomineras dit av de olika affärsråden, min tanke är att ställa upp för val igen, då jag ser vilken möjlighet vi har till påverkan av centrala beslut. Detta är extra viktigt just nu då vi går mot koncernbeslut i det flesta frågor. Alla beslut som är koncernbeslut behöver inte vara till ondo utan vissa beslut gör att vi fått det som andra enheter haft sedan tidigare.

Men det som är positivt är att företaget allt som oftast lyssnar, vi är ändå de som vet hur saker tas emot och hur snacket går ute på arbetsplatserna.

Förhoppningsvis så byter vi inte ut så många ur styrelsen nästa år, för det är kontinuiteten som byggt upp det förtroende företaget har gentemot oss.

Ungefär under samma tid så hade vi möten om fyllnadsval i affärsrådet, nivån under koncernrådet.

Fyllnadsvalen kommer från pensioneringar och såklart nedläggningen av Ortviken, vi lyckades fylla alla platser och också en ny ordförande i Peter Olsson Ledarna(Obbola). Han träder in efter Jan Öberg Pappers (Ortviken).

Mars, April och Maj är tider då årsmöten i olika föreningar mm hålls, då årsredovisningar och verksamhetsberättelser ska godkännas. Vårat årsmöte hölls på teams med lite lägre deltagande än vad vi haft på de tidigare digitala medlemsmötena. Och vi tackar för att ni gav oss ansvarsfrihet för ännu ett år, och för att vi fick fortsatt förtroende att företräda er detta år också.

I förbundsstyrelsen så har vi under dessa 2 månader förberett en hel del inför det förbundsårsmöte som gick av stapeln sista veckan i Maj, samma sak här blev vi beviljade ansvarsfrihet för det gångna året. Vi har också ett bra driv i många framtidsfrågor, som det känns just nu finns det en samsyn i hela förbundet om vart vi vill.

Har också deltagit i ett LO-rep skap där det bestämdes att vi ska gå in och förhandla om omställningsförsäkringar gemensamt inom LO.

Där vi är nu med kommunal och IF metall som part i det nya huvudavtalet så har de det bästa gällande omställningsförsäkringar om deras medlemmar blir utan jobb. Och det utan kollektivavtal har bättre än oss med kollektivavtal men ej anslutna till huvudavtalet gällande omställning, detta är grunden till förhandlingen att vi med kollektivavtal ska minst ha den nivå som dem utan kollektivavtal.

Det viktigaste för oss i pappers är att vi blir en gemensam kraft som LO igen, för när tjänstemannafacken gick in och förhandlade fram det nya huvudavtalet så försvagades positionen för LO. IF metall och kommunal valde att förhandla själva och en spricka inom LO bildades, detta är historia nu och det bara att acceptera den situation vi är i och fortsätta kampen framåt.

Det vi i förbundsstyrelsen har tagit ställning till är att vi går in i förhandlingarna och när det färdiga resultatet är på bordet så får vi ta ett nytt beslut igen, vi röstade nej i höstas till det framförhandlade förslaget som vi ansåg inte var till fördel för någon av pappers medlemmar. Men finns möjlighet till förhandling om förbättringar i detta mediokra avtal så måste vi ju vara med.

Har också medverkat på en kongress som heter industriall, detta innefattar hela Europas industrifack. Detta var en 2 dagars digital övning, den skulle egentligen ha ägt rum i Grekland samma tid ifjol. Det man förstår då man deltar på europanivå är att vi i Sverige anses ha det starkaste fackföreningsrörelsen i Europa och då också i världen, vissa föredragande vittnar om hur svårt arbetstagare runt om i Europa har det på sina arbetsplatser. Vi vill inte backa på vårat inflytande på arbetsmarknaden men med det 3 fackförenings/arbetstagarfientliga partierna som krokar arm och går framåt i Sverige så blir jag orolig

På lokal nivå så har det inte skett allt för stora förhandlingar sista månaderna, omorganisationerna både på drift men i synnerhet på UH där organisationen inte har landat helt ännu diskuteras flitigt. Förhandling om svetsgruppen har resulterat i att de kommer att tillhöra mek PB:s organisation from 1 oktober.

Det har också förhandlats om dispens med 30 timmars extra övertid under september månad. Men bara för att vi godkänt dispensen så ska vi såklart följa andra arbetstidsregler, så som veckovila och dygnsvila.

Vi hoppas att det öppnar upp lite mer till hösten så jag kan komma ut och träffa er, allra helst på driften som jag inte besökt på över ett år nu.

Trevlig och frisk sommar på er // Stefan.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.