Informationsbrev Pappers

Hej igen, nu är det länge sedan det kom ett informationsbrev men tiden sedan samhället öppnade upp har varit hektisk med många centrala åtaganden.
Men jag tänkte också att vi skulle bli klar med de lokala förhandlingarna innan infobrevet skickades ut.
Vi startar med en genomgång av vad utfallet av de lokala förhandlingarna.
Kommer att punkta upp våra krav och svaret från företaget.

 • Utfyllnadstiden skulle sänkas tyckte vi, och det skulle göras genom att man gör avdrag för våra arbetsplatsträffar och tvärgruppsmöten. Den här lösningen gör ju inte att vi gör mindre årsarbetstid, men det sätter press på företaget att ha dessa möten som enligt oss är viktiga ur arbetsmiljösynpunkt
  Svaret från företaget var som senast att det var svårt tekniskt om möten skulle flyttas, min uppfattning är att företaget har väldigt svårt för planerad u-tid,
  man vill ha full flexibilitet.
  Ett annat förslag med U-tiden var att köra en prövoperiod med ett alternativ
  till att halvera sin U-tid.
  Vi menade att kanske fler som nollar sig skulle välja att få ett halvt avdrag
  och göra 54 timmar U-tid.
  Men företaget kontrade med att de trodde fler som gör 108 idag skulle välja halveringen istället.
  Vi hoppades att företaget skulle våga kliva ur boxen och köra ett provår, men icke.
 • Ett krav om uppräkning av MLT hade vi också med oss, vi menar att istället för att måste omförhandla hela avtalet då marknaden utanför sprungit iväg igen så höjs tillägget varje år.
  Här lyckades vi till hälften och fick en uppräkning med 1%, inte särskilt kraftfullt då det ger 8, 11 eller 15 kronor beroende vilken nivå av MLT man har.
  Vi fortsätter framåt att få till en uppräkning som är hållbar och långsiktig.
 • Utifrån läget med inflation så la vi fram ett förslag om en generell
  extra löneökning för alla.
  Generella höjningar i stort är företaget allergisk mot men deras övriga förklaringar till varför det inte infriades var Bonus, det centrala avtalet som vi själva hade förhandlat fram och att vi fick väl ta höjd för inflationen i nästa centrala avtal.
 • I vårat lokalavtal så finns ett utkallelsetillägg, men bara för daggående personal. Vårat förslag var att även skiftarna skulle ingå, här krånglade företaget in sig i att de olika arbetstidsformerna var problemet.
  Vi har ännu inte förstått företagets svar på varför det är skillnad mellan daggående och skiftgående, vi hoppas få bättre svar då vi ska ha ett separat möte med Anna W.
  På detta möte ska vi även lyfta u-tiden och det jag ska skriva om i nästa punkt, speciella ersättningar certifiering och pannproven.
 • Som det skrevs ovan så tog vi upp att det borde finnas speciella ersättningar för certifiering och för alla som skriver prov för pannorna.
  Här var svaret att man såg inga problem med att det inte finns någon extra ersättning, man fick ändå sökande och folk som ställer upp som ersättare.
  Vi menade att det var ett tryck i frågan, annars hade vi inte tagit upp det.
  Vi pekade mycket på de som skriver prov och är ersättare, stort ansvar och ibland långt mellan gångerna man kör på egen hand.
  Men som sagt frågan lyfts igen i kommande möte.
 • 4 befattningar ska mellan avtalsperioderna tittas på och förhoppningsvis höjas.
  Torkare och slipare(daggående renseri) på driften.
  Mekjourare och Bygg på UH.
  Vi anser att det är stora förändringar i befattningarna och detta kräver en översyn.
 • Lönegrad 6 på driften höjs med 45 kronor.
 • Fördelningen av potten 70-30, vilket innebär 547 kronor till alla.
  Resten läggs på poängen som höjs med 2,93 kr/p (poängvärde 43,08 kr)
  Avtalet med ÅRD är värt 790 kronor i snitt.
 • Under året kommer en grupp bestående av fackliga och 1:linjes chefer och HR att titta över bedömningskriterierna för vårat lönesystem, detta har varit på tapeten
  några år men inte blivit av.
  Den mall som finns idag är alldeles för invecklad, vi hoppas vara klar innan nästa gång det ska bedömas. Vi hoppas det ska bli enklare både för chefer och er att förstå varför man har den poäng man har.
 • Företaget la också fram ett förslag på hur man ska dra isär lönegraderna för att inte hamna i problem framåt, detta förslag ska jobbas med nästa avtalsperiod. Vi går in med lite olika förväntningar om hur det ska förverkligas, men vi hoppas på att de lägre lönegraderna inte ska behöva betala de högre. Hamnar vi där så kan vi leva med den modell som finns idag.
 • Som jag skrev tidigare så ska vi ha separata möten med UH och driftchef, jag upplevde i år att det var svårt då ingen av dem var med i förhandlingarna på plats.
  Till nästa år så ska de vara med i varje fall till deras frågor är lösta.
  Förhandlingarna tog många timmar i anspråk, vi har många gemensamma frågor men hamnar oftast i principfrågan om betalningen. Det är synd, trycket från svenskt näringsliv och vår egen koncern är väldigt tydlig.
 • I mitten av Mars så hände något historiskt, centralt så förhandlades det fram ett nytt kollektivavtal där vi inkluderade allmänna anställningsvillkoren (AAV). Tidigare har vi haft AAV tillsammans med tjänstemännen.
  Fördelen att ha detta själv är att vi äger och har makten över hela avtalet själva nu, det krävs ingen ”förhandling” mot tjänstemännen om vilka frågor som ska
  drivas i en avtalsrörelse.
  Samverkansavtalet är fortfarande gemensamt.
  Vi fick öppningen i och med att vi valde att gå in i det nya huvudavtalet, alltså den nya uppgörelsen om trygghet och omställning.
  Ska framåt försöka förklara mer runt detta, vi tycker denna förhandling är en av de viktigaste vi gjort, av samma dignitet som ATK-avtalet och då vi fick det gemensamma AAV.
 • Under våren kommer jag att vara ute så ofta det är möjligt, men har i princip 2-3 dagar på annat ort varje vecka fram till semestern. Då jag kommer ut så kommer jag att gå igenom vad som hänt fackligt sista 10 åren, detta är en del i den utbildning jag går(LO:s ledarakademi) men också med inslag av den medlemsundersökning som ni fyllde i förra året, där information och förhandling var prioriterat.
  Under våren, en dag i veckan så kommer 2 stycken från styrelsen vara ute på avdelningarna för att känna på andras vardag och frågor. Detta är något vi hade tänkt att genomföra tidigare men då kom alla restriktioner.
  Blir ett bra komplement då jag kommer att vara borta mycket närmaste månaderna.
 • UNG 2022 kommer att genomföras den 10-12 Maj, innan dess kommer vår ung-ambassadör Axel Pihl att anordna 2 träffar för att träffa alla 27 som ska iväg och prata om vilka förväntningar dom har på eventet.
 • Någon gång under sommaren kommer det att anordnas någon typ av tillställning med mat och dryck, sitter inte inne med några detaljer just nu, men vi återkommer senare i vår.
 • Fredag den 8 April är Pappers ordförande på medlemsdialog här hos oss, då ska vi ta oss ut på alla avdelningar och prata avtalskrav inför 2023 avtal.
  I och med att jag är styrelseledamot i pappers, så är jag också ute på samma dialoger som Pontus och det är väldigt intressant och nyttigt att se skillnader och likheter inom förbundet.

Stefan.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.