Nyhetsbrev AVD 158

Hej på er, nu är det dags för höstens första nyhetsbrev.

2022 är ju som ni vet valår, det innebär också att det är dags för Pappers kongress. I år håller vi till på bohusgården i Uddevalla och här ska vi behandla motioner om våra stadgar, vår identitet som förbund innehållandes regler för våran organisation.

Här sker också val till förbundsstyrelse och andra val som är nödvändiga för vår organisation, som tex revisorer.

Jag är helt övertygad om att det kommer att bli en spännande tillställning, de som representerar vår Avdelning är Christer Nordsvahn, Magnus Bäckström och Lasse Johansson.

Undertecknad kommer också att delta men inte på Avdelningens mandat utan som förbundsstyrelseledamot.

Från avdelningen har vi valt att nominera det sittande VU:t med Pontus Georgsson som ordförande Mikael Lilja som 1:a vice och P-A Pettersson som 2:a vice.

Som det ser ut nu så får jag fortsatt förtroende som representant för Norra Norrland i förbundsstyrelsen.

Direkt efter avslutad kongress tar förbundsmötet vid och här kommer vi bland annat att fastställa våra krav gentemot arbetsgivaren.

Att inflationen är på den nivå den är just nu skapar ju såklart en diskussion om vart lönenivån ska landa, vi måste absolut hamna högre än tidigare år men förmodligen inte på en nivå där ni medlemmar kommer att känna er fullt nöjda.

Läs gärna denna artikel i arbetet om detta ämne: Miljardvinst för svensk industri ökar förväntningarna på högre löner – Arbetet

Avtalskraven gällande vårat kollektivavtal känns väldigt relevanta och bra, här hyser jag mer hopp då vi går ensamma utan tjänstemannafacken till förhandling.

Som jag tidigare nämnt så hade vi alltid en prioritering tillsammans om vilka krav som vi tillsammans skulle bära gentemot arbetsgivaren.

Men i och med att vi införlivat allmänna anställningsvillkoren och kollektivavtalet till ett och förhandlar ensamma så behöver vi inte prioritera ned frågor som är viktiga för oss i kollektivet.

Under januari månad så åker förbundsstyrelsen ut och informerar och diskuterar med det förtroendevalda, som i sin tur får lyfta ut våra krav och arbetsgivarnas motkrav till medlemmarna.

Jag åker till Örebro, Ställdalen, Iggesund och Mörrum, jag var på samma ställen i våras och lyssnade in vad deras medlemmar hade som krav.

Sedan ska vi ut till hösten efter att avtalet skrivits och diskutera det nya avtalet, det kommer nog att kunna bli den tuffaste resan utifrån det läge vi är nu med en annalkande lågkonjunktur och stigande inflation.

Pontus vår förbundsordförande var här i våras och kommer hit till oss den 11/1 och träffar våra förtroendevalda.

På lokal nivå har inga större förhandlingar skett under sommar och början av hösten, vi startade upp ett arbete där vi skulle titta över kriterierna för lönesystemet.

Detta stannade upp då företaget ville analysera det nya avtalet som började gälla 1 oktober (hopslagningen av avtalen)

I detta avtal så finns det med en skrivning om att företaget ska betala alla personliga lönedelar alltså våran individuella lönedel i poängsystemet precis som vi hävdat sedan systemet var nytt.

Enligt oss en riktigt bra skrivning i det nya avtalet, vi hoppas bara att företaget tyder avtalet som oss så har vi en god möjlighet att utveckla lönesystemet.

Sommarmånaderna under senaste 2 åren har varit ganska struliga när det gäller våra löner, jag har i tidigare brev förklarat bakgrunden till detta.

Men i sommar upplever jag att det varit bättre, men inte helt utan strul såklart. Tror ändå att vår genomgång med HR centralt före sommaren där vi gick genom t.ex. semesterövertiden gjorde att det var mindre bök i sommar.

Den 21/10 så ska jag och Sandra sitta med vår nya egna löneadmin. Linda och utbilda henne i vårat lokala avtal.

Om ni har fel på eran lön så tycker jag att ni ska använda er av Jira,

När det gäller Jira så förstår jag att kunskapen är väldigt skiftande bland er, man måste ha sin egen inloggning då hittar man Jira.

Såklart kan ni ju ta hjälp av eran chef, men vare sig ni gör det själv eller att närmaste chef gör det så kan ni dela mig.

På detta sätt ser jag vilka problem som finns. Att ringa lönecenter funkar inte lika bra som att skriva ett jira-ärende, av den anledningen att ni oftast inte får prata med någon som har full kunskap i vårt lokala avtal.

För några veckor sedan så började man från företagets håll med en ny rutin för att lämna in läkar/receptkvitton.
Detta är ju ett unikt avtal med oss i pappers.

Utan våran vetskap så ändrade man förutsättningarna, nu ska kvittot skannas och skrivas in i expense som ni hittar i Agda sedan ska kvittona skickas in också. Detta har blivit väldigt tjorvigt och sista ordet är inte sagt i detta.

Det skulle såklart vara bra att ha det som tidigare, men lyckas vi inte med det så borde vi få ett frankerat brev i receptionen och sedan en bra instruktion om hur man hittar expense och fyller i underlaget.

Detta medför ett extrasteg, men tyvärr med centraliseringen av allt så blir det bara mer administration av oss själva.

// Stefan

Arbetsmiljö

Vårt fabriksstopp har just avslutats med ett hyfsat resultat vad beträffar olyckor och tillbud (läs gärna i PIA), glädjande så behövde ingen av oss sjukskriva sig på grund av olycka. Dock den allvarligaste händelsen var en operatör som fick varmt kondensat på fötterna, men det gick ändå ganska bra. Personen fick andra arbetsuppgifter under en tid.

Under början av oktober så passade företaget att genomföra sin arbetsmiljökonferens, som är starten på kommande års arbetsmiljöarbete. Nytt för i år var att bjuda in alla ledare och skyddsombud samt fackliga förtroendemän till en 2 dagas konferens.

Utfallet från arbetsmiljökonferens kommer att sammanställas av säkerhetspelaren för att sedan presenteras för beslut i AMG.

Några saker som diskuterades var vår hälsa och det förebyggande arbetet med alkohol och droger.

Under hösten kommer vi fortsätta att jobba med Zero och det nya arbetssättet för bryt och Lås, där alla kommer att få utbildning och att träna på det.

// Lasse

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.