Nyhetsbrev AVD 158

Hej, då var det dags för sista nyhetsbrevet 2022.
Tänkte försöka att överblicka året som varit både på central nivå och lokalt.

Vi börjar på central nivå där trycket har varit högt hela året, året började med förhandlingar runt huvudavtalet (Nya LAS), där vi i pappers var bland det
första att skriva på.

I och med att vi valde att ansluta oss så fick vi med oss ett nytt centralt avtal där vi slår ihop kollektivavtalet och allmänna anställningsvillkoren, detta innebär att vi nu äger avtalet själva utan tjänstemännen.

Vi fick med oss Sveriges starkaste avtal kanske kan elektrikernas avtal konkurrera med oss, vi behåller alla skrivningar och får dessutom till flera förbättringar varav en kommer att påverka vårat lönesystem positivt. Men den får vi återkomma om efter avtalsförhandlingarna är klara i april och vi tar vid med lokala förhandlingar.

I maj månad så genomfördes UNG 2022, en mycket lyckad tillställning där vi lyckas skapa intresse för det fackliga uppdraget med 3 riktigt spännande och intressanta dagar.

Men detta arrangemang krävde förstås en hel del av förbundet på central nivå och i synnerhet för Sara Wiinikka och Sara Öhman (Kommunikationsansvarig).

Jag och Lasse Johansson hade egna pass på UNG2022, där Lasses såklart handlade om arbetsmiljö och mina pass handlade om ATK dag 1 och samverkan dag 2.

Under 2022 så hade vi en tvist med IF metall om vilket förbund som skulle bära avtalet på Renewcell som bland annat har sin produktion inne på Ortvikens industriområde, den tvisten vann vi och det var väldigt viktigt för framtiden då den typen av industri blir allt vanligare och på det sättet så kan vi motverka tappet av medlemmar
som vi ser när annan produktion läggs ned.

Vi har också under året jobbat med att införliva Tumba bruk i pappers, Tumba är ett bruk där sedelpapper tillverkas vilket gör att det är svårt med tillgänglighet för oss då säkerheten är rigorös.

SEKO hade detta avtalet innan oss, och deras avtalsmodell har kanske inte varit helt optimal när det skulle skrivas ett nytt pappersavtal där. Men för några veckor sedan skrevs ett avtal, och jobbet med detta har tagit mycket tid i anspråk för några av våra ombudsmän under året.

Parallellt med allt detta så har det under hela året förberetts inför kongressen som gick av stapeln i slutet av november i Uddevalla.

Förberedelserna inför denna kongress har pågått hela 2022, det är otroligt många datum som är viktiga för att den demokratiska gången så just runt dessa är trycket extra högt på förbundskontoret.

Så hur sammanfattar man året, jo att vi fick nya framåtsyftande stadgar antagna på kongressen som gör att vi enklare kan införliva nya produktionsanläggningar så som Renewcell och jobba upp en facklig struktur på dessa ställen trots
att dom kanske inte är så stora.

Sedan har vi ett eget avtal, ett avtal där vi går själva utan att behöva förhandla med tjänstemannafacken och kanske prioritera ned vissa av våra krav.

Och sedan hoppas jag att vi på ett par år ser en rejäl föryngring bland förtroendevalda inom pappers, så vi ser att UNG2022 har fyllt sitt syfte.

I samband med kongressen hade vi förbundsmöte och där beslutades att vi skulle anta
lo-samordningen (4,4%löneökning bla) och samtidigt fastställde vi våra egna krav som lämnas över till motparten i veckan.

Här är några exempel från vår lista, som tagits fram utifrån medlemsdialoger ute på bruken under året.

  • En höjning av semesterdelningspengen
  • Höjd OB natt innan storhelg
  • Öka deltidspensionavsättning och stryka kopplingen mot ATK gällande att gå i deltidspension.
  • Utöka ATK
  • Nya rättigheter till deltidsarbete
  • Förstärkningar för kompensationsledighet

De centrala förhandlingarna börjar i Januari och vi i avdelningarna har redan 3 inplanerade info-möten. I förhandlingarna centralt kommer det mest troligt
att smälla endel i år, troligtvis inte allt för allvarligt på vårat avtalsområde.

Men andra förbund kanske behöver våran styrka för att ta sig framåt i sina förhandlingar.

Den 11 januari kommer Pontus och informerar förtroendevalda om motpartens krav vilket säkert kommer att höja blodtrycket hos många.

På det lokala planet har vi tidigare i år förhandlat upp torkarens lön till grad 5 och i förra veckan så lyftes Bygg upp i grad 4, i samma förhandling så var våran förhoppning att få upp mek i grad 5 då vi anser att deras befattning förändrats i och med veckojouren.

Här lyckas vi hitta förändringar men det når inte upp till grad 5, men med lite mer intresse från företaget så hade det gått men nu landar deras BVA-poäng strax under grad 5 tyvärr.

Dessa BVA-förhandligar kommer utifrån det vi enades om i 2022 lokala förhandlingar.

En befattning till ska förhandlas och det är slipare (daggående op. renseri), men den förhandlingen väntar vi oss en kallelse på inom kort.

En omorganisation på renseriet gällande Mek-FU har också genomförts. Här kommer FU-personalen tillhöra MEK-PB precis som mekanikerna på renseriet gör. I och med detta så kommer man enligt företaget få en bättre styrning av underhållet på renseriet. Omorganisationen har en prövotid på ett år och gäller from 1 januari 2023.

Som det skrevs i förra nyhetsbrevet så gäller expense för vår läkar och medicin-kvitton nu. Vi håller på att utreda om det skulle gå att vi administrerar detta på AVD istället, så att ni lämnar kvittona till oss precis som tandläkar och rehab-kvitton. Men vi är inte i mål här men hoppas kunna lösa detta så att ni får vad avtalet lovar utan en massa administration för er.

Vi har fått utfallet av medlemsundersökningen, där ser vi en stor förändring till det positiva på sista året. När vi är ute i närtid så är det en sak vi vill informera och diskutera om.

Förra veckan hade vi medlemsmöte, vi var ca 40st som deltog vilket är helt OK då det inte för tillfället är några brinnande frågor.

Men årsmötet i vår tänker vi oss på en fredag med efterföljande middag med medhavd dryck då vi inte får bjuda på annat än läsk och vatten, men mer info kommer senare om detta.

I slutet av Oktober hade vi våran egna medlemsutbildning för första gången på många år, det var en 2-dagars på Framnäs som fick bra respons. Så nästa tillfälle är den 9-10/1 med 18 anmälda.

Tanken är att vi ska kör 3 tillfällen nästa år, så vi hoppas att ni vill gå den och få lite mera insyn i vårat fackliga arbete och såklart säga er mening som gör att vi kan bli ännu bättre.

Vi är inget utan er.

Bonusläget verkar hyfsat trots att det hackat sista tiden i produktionen.
Det var länge sedan bonussidan uppdaterades men vi borde väl klara 5%, men ta den siffran med en nypa salt.

Hoppas ni har fått nyhetsbreven från pappers centralt också, har ni inte det så logga in på pappers.se och kolla över era kontaktuppgifter, det hjälper oss också då vi ska skicka ut info lokalt då vi tar uppgifter ur samma system.

Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År, så ses vi 2023.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.