Nomineringar inför val på årsmötet

Nomineringstiden inför valen på årsmötet har löpt ut.
Och följande namn nomineras av valberedningen:

Ordförande för 2 år,                                            Stefan Lundkvist
Styrelseledamöter för 2 år,                                Niklas Eklund
Johan Karlsson
Henrik Lindberg
Revisor för 2 år,                                                   Bo Berg
Förbundsmöte ordinarie ledamot för 1 år,    Christer Nordsvahn
Förbundsmötesersättare 1 för 1 år                  Magnus Bäckström
Förbundsmötesersättare 2 för 1 år                  Lars Johansson
Förbundsmötesersättare 3 för 1 år                  Henrik Lindberg
Huvudskyddsombud för 3 år                           Magnus Lundberg

Väl mött på årsmötet // Valberedningen

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.