Historia

Pappers avd 158 finns vid Munksundsfabriken som ligger vid Piteälvens mynning c:a 6 km söder om  Piteå och tillhör SCA Munksund AB

Fabriken byggdes 1926-27 och togs i drift 1928, Den 2/9 1928 bildades Sv.

Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 158 Munksund.
Den 1 januari 2023 är vi 250 aktiva medlemmar och 99 st pensionärsmedlemmar i avdelning 158. Av våra medlemmar är 12% kvinnor.

Fabriken tillverkar kraftliner med både blekta och oblekta ytor.