Månadsbrev Mars/April

Hej på er, de senaste 2 månaderna har varit väldigt annorlunda för alla och såklart har
det fackliga också blivit påverkat.
Mötesstrukturen är helt förändrad med nästan enbart digitala möten,
fördelen med dessa möten är dess effektivitet.

Men möten av karaktären ”arbetsmöten” kommer aldrig bli framgångsrikt digitalt, men däremot möten med enbart beslutspunkter och information funkar bra.

I början kändes det väldigt löjligt att sitta och hålla möten med andra på fabriken men som jag nämnde tidigare så funkar besluts och infomöten bra.

Ett av mina problem är ju att jag inte heller får besöka manöverrummen, så nu har jag testat på ett antal skift att informera genom era högtalartelefoner, det funkar men kan aldrig ersätta mötet ändå.

 • Som ni säkert har sett så är årets avtalsrörelse framflyttad till i oktober, vilket alltså innebär att våra lokala förhandlingar blir först till hösten.
  Jag har fått frågan om poänghöjningen som vanligtvis gäller från 1 april, men i och med att vårat lokala avtal är knutet mot det centrala avtalet så blir det inget förrän vi har förhandlat lokalt till hösten.
 • Korttidspermitteringen kommer förhoppningsvis inte att bli verklighet för oss, då orderböckerna är fulla men man kan ju inte påverka transporter och kemikalieleveranser mm.
  Skulle det bli aktuellt så krävs lokal förhandling och efter avslutad förhandling så skickas uppgörelsen centralt för godkännande av våra centrala förhandlare, detta är bra då man på vissa ställen redan nu har permitterat och fortsätter att köra som tidigare endast i vinstsyfte då såklart.
  Inom Pappers avtalsområde så är det ca 10 bruk som har någon form av permittering och 5-6 till är på väg mot ett avtal.
 • Årets bonuskriterier har kommit och enligt min mening så är dom bättre än tidigare år, t.ex. så har vi ett mål som innefattar riskobservationer/BBS istället för LTA.
  Produktions och lönsamhetsmålen på lokal nivå ser också bra ut.

  Någon gång de närmaste veckorna kommer ni att kunna se målen som tidigare.
  Gå in i Portal Munksunds under länken – Länk till AEB Bonusläget
  (fungarar bara på intranätet)

 • I övrigt så fylls ju vardagen med ”krismöten”, både på central och lokal nivå inom pappers och samma gäller SCA.
  Det som känns bra hos oss är att vi diskuterat genom tänkbara scenarier med företaget utan att vi skrivit fast oss, samverkan har funkat bra och ingen panik har drabbat företaget(än):).
Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Mars/April

Månadsbrev Februari

Februari blev som vi förutspått en månad som skulle handla mycket om omorganisationen
på UH. Många frågor har det varit, med efterföljande små förhandlingar för att få allt på plats innan den 2 April.

Det som jag tycker att vi lyckades bra med är den OB-ersättning som instrument och
Mek-grupperna kommer att ha då de går veckoberedskap.
Jag vill uppmana alla er som kommer att gå beredskap första veckorna, kolla era löner för ett av problemen är systemet (AGDA) och ibland om det krävs handpåläggning av gruppcheferna.

I och med att ob-ersättningen och beredskapsersättningen är timbaserad så kommer era
lönespecar vara fullmatade. Vid minsta fundering hör av er så får vi titta på det.

Ni som har beredskap under April och mest troligt första veckan i Maj ska ha övergångsersättning när ni går över till eftermiddagsveckan, men detta är en handpåläggning och det ska jag sitta ned med Sandra så att ni ska få rätt ersättning.
Återkommer mer om detta i nästa nummer.

Vi går vidare med avtalsförhandlingarna på central nivå, som läget är just i världen så kanske läget för 4% inte riktigt blev optimalt.
Men förhandlingarna rullar på med samma skuggboxning som det skrevs i förra månadsbrevet.

Tyvärr får vi ju stå tillbaka utan att skriva avtal tills märket är satt.
Ölsorten ställer till med en hel del för den demokratiska gången också, det är inte bara företaget som har restriktioner det är ju såklart samma i Pappers.
Vilket gör att vi kommer tex att hålla vårat högst beslutande möte(förbundsårsmöte) i April på skype. Detta känns inte helt bra då tekniken har satt käppar i hjulen tidigare.

Under en tid har vi i förbundet jobbat med att ta fram förutsättningar för en inkomstförsäkring utan att behöva höja medlemsavgiften.

 • Det vi var överens om var att vi borde ta tillbaka ”värnet” A-kassan, så att ingen är tvingad att ta ett jobb till mycket lägre betalning och på det sättet pressa lönerna nedåt.
 • Många andra förbund har också tecknat försäkringen, och då är det bra för oss i medlemsrekryteringen att vi också har försäkringen.
 • Vi tog beslutet angående försäkringen i förbundsstyrelsen och inte på förbundsårsmötet som det var tänkt, och det var på grunderna att vi skulle starta upp den så fort som möjligt ifall vi skulle få varsel i vår bransch så som andra fått.
 • Försäkringen gäller på samma sätt som för a-kassan, man måsta ha varit med i Pappers och A-kassan 1 år för att kunna ta ut på försäkringen.
  Försäkringen gäller i 200 dagar och försäkrar lön upp till 50 000 kr, 80% av lönen ersätts.
  Taket i A-kassan är 25 025 kr och överskjutande del betalas ut i form av en skattefri ersättning från Folksam.
 • Den försäkring som var tvungen att stryka på foten var diagnosförsäkringen, där man vid diagnos idag får en engångssumma på 50 000 kr.
  Den nya summan på diagnosen kommer att bli 25 000 kr.
  Dessa förändringar sker from 1/7 2020.
  I och med förändringen på den här försäkringen så ökar inte kostnaderna för försäkringspaketet och eran fackavgift blir oförändrad.
  Det förs en dialog i vår styrelse om att försäkra upp diagnosen för er till den nuvarande nivån 50 000, men med en extra kostnad för avdelningen då förstås men detta påverkar inte heller eran avgift.

// Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Februari

Pappers årsmöte 2020

Vid avdelningens årsmöte så tilldelades Magnus Lundberg och Magnus Bäckström förbundets hederstecken för 25årigt engagemang i det fackliga arbetet.
På mötet saknades Ronny Degerman och Mats Vikman, dessa kommer att få sitt hederstecken respektive standar vid ett senare tillfälle

Stefan Lundkvist avtackade också Lars-Erik Samuelsson och Patrik Burman som slutar i styrelsen

Vid årsmötet valdes styrelsen och övriga förtroendevalda enligt stadgarna
Årsmötesdeltagarna blev även bjudna på varmkorv med tillbehör.

Årsmötesförhandlingarna leddes av tidigare ordföranden Robert Lundberg.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Pappers årsmöte 2020

Månadsbrev Januari

Hej igen, Januari har varit en hektisk månad för egen del där den största delen av tiden har lagts på den nya organisationen på UH.

 • Som jag nämnde ovan så har stora delar av januari handlat om risk/konsekvensanalyser på dom olika avdelningarna på UH.
  Jag vill passa på att tacka Magnus Nordsvan, Erik Jonsson, Simon Öhman,
  Jonas Edström som ingick förhandlings och risk/konsekvens-gruppen, förutom undertecknad och Christer Nordsvahn och Lasse Johansson.

  Det som kan vara tufft för de som ingått i förhandlingar allra helst i omorganisationer, är att man blir satt med ”svarte Petter” och man måste stå upp mot det missnöje som det oftast blir i kölvattnet av en omorganisation, här kan också munkavlen man blir satt med vara ganska frustrerande.
  Det som händer är att vi inblandade har suttit med ett första förslag som är långt ifrån så bra som det sista och slutförhandlade resultatet, detta gör att vi redan för ett par månader sedan förlikat oss med tanken om att det ska bli en förändring.
  Så när det är det dags att presentera förslaget för er, så räknar man nog aldrig riktigt rätt hur reaktionerna ska bli.

  Om vi ska titta lite på de positiva delarna i omorganisationen enligt oss, så är det ersättningarna runt veckoberedskap, att vi fick med Instrument i veckoberedskapen också sett utifrån arbetsmiljömässiga skäl.
  Och såklart att vi bara tappar ”3 huvuden” och inte 11 som första förslaget var.
  Och sedan har vi den negativa sidan, skiftmekanikerna som tvingas att byta arbetstidsmått.
  Skifteselektrikernas sociala miljö då det blir mycket mer av ensamarbete, här hoppas vi att de sitter ned och tar fram vad som passar bäst för deras arbetsmiljö.
  Sedan har vi inte sett exakt ännu hur man kan tillmötesgå allas önskningar om placering, helst då på Mek-sidan.
  Detta kan ju påverka minst lika mycket som ändringen i arbetssätt och organisation.
  Skulle nog tro att det finns mer att skriva om, fast det får vänta till nästa månad.

 • Har för egen del spenderat 1 vecka på Sveriges framsida, men vädermässigt var det baksidan. Var alltså på avtalsdialog i Mölnlycke, Lilla Edet, Munkedal, Mariestad.

  Det är alltid intressant att vara och se andra arbetsställen inom vårat avtalsområdet, en sak jag har lagt märke till är att samverkan här hos oss funkar bra, men det är ju som sagt något som jobbats fram över lång tid hos oss, på ställen där det knakar ordentligt så har man oftast bytt folk både i ledning och fackstyrelsen ganska frekvent, men ofta där det är som tuffast så sitter koncernledningen inte i Sverige.

  Med den övergången från förbundsstyrelseledamot till koncernstyrelseersättare, så blir vårat jobb i koncernen viktigare och viktigare, vi har i varje fall en möjlighet att vara med och påverka.

  Min känsla efter mina år på koncernnivå så är känslan att de lyssnar, man skulle såklart vilja ha tillbaka den känslan som fanns förr lokalt, ”att det kan vi göra själva” i lite större utsträckning.

  Och inte behöva ta det omvägen genom koncernnivån.
  Jag ska inte säga att alla frågor är koncernbeslut på, men här kommer samverkan på lokal nivå in och den känns som jag nämnde tidigare, bra just nu.


 • Stöd nu eran avtalsrörelse där arbetsgivaren ställer tuffa krav med tex inskränkningar i våra lokala avtal och en skral löneökning.
  Gå in på DA.SE och ARBETET.SE och följ utvecklingen.


 • Kom också på Årsmöte på Folkets hus i Munksund den 12/3 kl:16:30 där kommer också färsk information om Avtalet, den annorlunda tiden är pga. derbyt mellan Luleå-Skellefteå.
Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Januari

Månadsbrev december

December är ju något kortare arbetstidsmässigt av förklarliga skäl, men för egen del
Så reser man ofta mycket då, det sista ska göras innan årets slut.
Det viktigaste mötet jag deltog på under månaden var nog ändå förbundsstyrelsen där vi
la sista handen på kraven som skulle lämnas till arbetsgivaren den 20 december.
Längre ned i brevet hittar ni våra egna krav men också arbetsgivarens, läs och begrunda hur Olika vi ser på förbättringar i Avtal.

 • Under december så inleddes äntligen förhandlingarna om organisationen på UH.
  Under de första mötena så förklarar företaget sina intentioner med den nya organisationen och visar den oförhandlade numerären på de olika avdelningarna.För oss så var nog numerären mer överraskande till en början än kanske det lite mer väntade förändringar i själva organisationen.
  Innan vi skiljdes åt i slutet av december så tycker jag nog att vi hamnade ganska bra till med numerären.Men det stora jobbet återstår med risk/konsekvensanalyser
  för alla avdelningar.
  Där vissa är väldigt enkla och inga större förändringar sker, men då i andra fall krävs mer jobb då organisationen på avdelningen ändras rejält.
 • Skiftschemagruppen har träffats och gjort klart den utvärdering som ni på skift ska genomföra under början av året.
 • Under månaden hade vi medlemsmöte som utan särskilt heta frågor ändå var välbesökt, kul. Här gick vi genom både budget, verksamhetsplanering för 2020. Men inte minst dom krav vi ställer vid förhandlingarna på central nivå. Sedan genomfördes ett viktigt val av ett nytt skyddsombud, vi välkomnar Simon Öman på instrument in i den förtroendevaldas skara.

Här nedan ligger våra krav, industriarbetsgivarnas och ett dokument med kommentarer till arbetsgivarnas luddiga krav.

Pappers-Avtal-2020.pdf
Arbetsgivarens-yrkande.pdf
Kommentarer-till-Arbetsgivarens-krav.pdf

// Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev december

Månadsbrev november

 • November blev inte riktigt som planerat då omorganisation på UH inte följde tidplanen, i skrivande stund så är den minst 1,5 månad försenad.Många möten har strukits i november, men ersatts med nya möten inriktade på risk och konsekvensanalys, merparten i januari och februari.I risk/konsekvensanalyserna så har vi utsett representanter från de olika avdelningarna.
  Dessa kommer att sitta med då vi hamnar på deras avdelning.
  I den övergripande analysen sitter jag, Christer N, Jonas Edström och Lasse J tillsammans med företrädare från tjänstemannasidan.
 • Under Månaden har vi också haft besök från UNG 2020-ambassadörer.
  Dom var här under 2 dagar och informerade våra unga under 30 om det stora
  eventet som går av stapeln i slutet av september 2020.
  Dom var väldigt nöjda med dagarna här i Munksund, och det är såklart för att vår egen ungdomskommitté hade gjort så bra förberedelser och att ni alla vår så positivt inställda till UNG-satsningen. I vår AVD just nu är vi 80st under 30, så den här satsningen kunde inte komma lägligare för oss.Detta borde såklart öka kunskapen om facket och kanske viljan att engagera sig och vara med och påverka.
  Alla medlemmars åsikt oberoende ålder är viktig men det som jag känner är bra med denna satsning är att vårt förbund står sig i minst 40 år till, i tider då antifackliga krafter växer sig allt starkare.
 • Tidigare i höst hade vi den årliga träffen med skyddsombuden där vi prioriterade våra
  viktigaste arbetsmiljöfrågorna för 2020. Sedan har vi tillsammans med ledarna gått en utbildning i Organisatoriskt och social arbetsmiljö, som siktar mot att lyfta upp frågor om kränkande särbehandling, stress mm.
  Då vi efter 8 timmars utbildning knöt ihop säcken så såg man tydligt vart våra problem fanns, samstämmigt från skyddsombud och ledare.
  Tänkte inte skriva det nu, så vi påverkar den sista gruppen som inte varit där än.
  Men jag är ganska säker på att de får samma resultat.Jag har varit på många utbildningar och föreläsningar under sista åren, men kan nog säga att utbildningen och utbildaren Sara Ekenstedt är bland det vassaste jag sett.
  Om jag inte minns fel så fick utbildningen 9,7 av 10 och samma fick Sara.
 • På förbundsmötet i slutet av november fastställdes de slutliga kraven inför förhandlingarna 2020.Kraven kommer att gås igenom på medlemsmötet i december, ATK och andra arbetstidsrelaterade är högt prioriterade, samma gäller våran arbetsmiljö och sist men inte minst lön(4%). Var uppmärksamma på Industriarbetsgivarnas krav, de har samma prioriteringar men med
  en helt annan inriktning.Ha en trevlig och säker Jul, vi ses 2020 med ny kampvilja för ett bra Avtal

// Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev november

Månadsbrev Oktober

Oktober har varit en lugn månad, kanske lugnet före stormen då vi inte
ännu har fått reda på hur företaget vill att våra framtida UH-organisation.
Men jag ska försöka sammanfatta månaden, men kanske med hänvisningar till föregående månadsbrev.

 • I förra brevet skrev jag om en utbildning som vi håller på att ta fram, som
  Riktade in sig på förväntningarna på ledarskapet i Munksund.
  Det utbildningsmaterialet är i princip färdigt och ett utbildningstillfälle för
  Ledningsgruppen kommer att hållas inom kort.
  Jag tycker nivån i utbildningen är bra, och jag är säker på att när det blir eran
  tur att gå den så tror jag att det blir bra diskussioner.
  Jag nämnde inte det men, den här utbildningen är en del i det
  övergripande AES-programmet.
 • I mitten av Oktober så hade vi våran årliga arbetsmiljödag tillsammans med företaget.
  Här ska nästa års arbetsmiljömål fastställas, mötet gick bra med mycket diskussioner och ett bra underlag från säkerhetspelaren.
  Detta möte låg tidigare alltid i början av året, vilket innebar att vi inte hade årets mål fastställda förrän någon gång i Februari.
  Detta upplägg är mycket bättre, om vi ska ha individuella mål som synkar med dom centrala Munksundsmålen, som i sådana fall ska fastställas i
  medarbetarsamtalet nu på hösten.

  Arbetsmiljömålen ska slutgiltigt beslutas på AMG i November.

 • Under månaden deltog jag på LO:s Repskap där vi valde att stå utanför samordnade förhandlingar med LO.
  Huvudorsaken till detta var att kommunal valde att stå utanför och i och med det så är 38% av LO-medlemmarna inte med.
  Vi har andra delar som beslutet vilar på också, tex att vi inte tycker att samordningsformen som den är idag, med nivåsättningen för löneökning inte är rimlig. Men i skrivande stund så vet jag att LO har gått ut med att dom kräver 3%, vilket är högre än tidigare och definitivt högre än vad som diskuterats tidigare i år.
  Vi tror att vårat utspel på 4% har gjort att nivån höjts en del.
  Heja Pappers.
 • Under månaden har vi deltagit på Affärsråd, där vi Obbola Östrand Ortviken ingår.
  Här diskuteras övergripande frågor, var inte själv där så kan tyvärr inte lämna en rapport på detta.
 • Vi har haft ett distriktsmöte där jag sitter ordförande i och med att jag är vald till förbundsstyrelsen från norra norrlands distrikt.
  Vi har 2 deltagare i och med att jag sitter ordförande, så våran vice Christer Nordsvahn företräder avdelningen.
  Detta är ett möte som i tider före en avtalsrörelse rör just avtalsfrågor, det är också bra erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna.
  Jag skulle nog säga att det här ett bland dom trevligaste mötena att åka på.
  Vi som ingår i Norra är: vi, Karlsborg, Kappa, Obbola, Husum,
  Alfredshem(södra sidan i Ö-vik).
 • Det månatliga förbundsstyrelsemötet blev denna månad förlängt en dag då vi förbereder oss inför avtalsrörelsen.
  Det är intressant att vara med i förhandlingar på central nivå, och jag hoppas all den tid som läggs på förberedelser och förhandlingar i slutändan gör att vi får det lite bättre både i kuvertet och i våra avtal.
 • Sedan tycker jag ni ska gå in och läsa detta: https://www.dagensarena.se/opinion/svenskt-naringsliv-blottar-klassforaktet/

Over and out// Styrelsen genom ordförande.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Oktober

Folksam


Nu drar vi igång med de personliga försäkringssamtalen igen.

Anna Kempe från Folksam kommer och ger information om frågor som rör försäkringsskydd,sparande,pension, medmera.

Tidsbokning:
Under Måndagar den 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 2/12, 9/12 och 16/12
Listor för tidsbokning finns på bordet vid fackexpedition

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Folksam

Månadsbrev September

Mors, hade tänkt att sammanfatta lite av det som hänt sedan senaste månadsbrevet.
Under Juli och stor delar av Augusti så står det ganska still, så i detta månadsbrev ska de
2 sista veckorna i Augusti och september avhandlas.

 • Vi har haft 2 möten med den tvärfackliga Rundabords/AES-gruppen (SI, ledarna, unionen, Pappers och företaget). En av punkterna som vi jobbat med där är att försöka byta ut HR-svenskan på AES-sidan till mer alldagligt språkbruk, som gör att det blir lättare att förstå vad som faktiskt är gjort.Sedan har vi börjat gå igenom punkterna som kom fram vid rundabords, här finns redan vissa kommentarer men detta är inte uppdaterat på länge, så förhoppningsvis kommer en ny lista under Oktober månad.Den 3:e Oktober kommer vi att ha en heldag där det ska plockas fram en utbildning om ”förväntningar på ledarskapet”, ledningsgruppen ska vara pilotgrupp för denna utbildning.
  Om det blir lyckat så kommer alla anställda i Munksund att genomgå utbildningen, formerna för utbildningen och tidpunkt för er del är ännu oklar alltså, men jag återkommer om detta i kommande månadsbrev.

  En uppföljning av rundabords kommer att äga rum i Jan/Feb.
  Hoppas att ni som var med sist har lust att vara med även denna gång också.

 • I och med att jag sitter med i Förbundsstyrelsen för Pappers, så får jag vara med i förberedelserna för våra centrala förhandlingar, då vårat avtal löper ut 1:a April 2020.Förberedelserna är många och har redan pågått under en lägre tid, några av er var kanske var på plats i våras då man från centralt håll var ut och hade medlemsdialog och frågade vad ni tyckte var viktigt inför nästa avtal.De 2 sista stegen har jag varit inblandad i, och jag tänkte ni skulle få en inblick i
  dessa steg.
  Det första steget var presskonferensen där vi gick ut och krävde 4%, jag fick chansen att vara med på denna. Det kändes inte helt bekvämt, men med facit i hand så skulle jag absolut göra det igen. Förberedelserna inför denna presskonferens pågick i 2 dagar med mediautbildning i fokus.
  En av orsakerna till varför det var jag som blev tillfrågad att tillsammans med våran ordförande Pontus Georgsson och Lars Karlsson från Billerud genomföra denna presskonferens, var att vi hade lyckats förhandla fram ett avtal som låg över 4%, och i och med det visa på att pengarna finns i företagen.
  Men den kanske viktigaste orsaken var hur vi hade tagit oss ditt, och det tillskrivs er och våra kamrater på Kappa, den fackliga styrkan som i vårat fall har visats genom att ni deltagit på medlemsmöten, medverkat i Rundabords svarat på AES-enkäten och att i samtal med sin chef påpeka att lönen är för låg.
  Detta är enda vägen att ge oss mandat vid förhandlingsbordet.

  Så våran tanke från centralt håll är att applicera denna fackliga styrka i hela förbundet, så att samma mandat lyfts upp ett steg och på så sätt stärka oss i dom centrala förhandlingarna så vi slipper hamna i tvångströja av märket som tidigare.
  Efter vårat utspel så har andra förbund gått ut och ställt krav att höja nivån på löneökningarna.
  Heja Pappers

  Jag skrev tidigare att vi under denna period också haft ett steg till i avtalsrörelsen,
  och det kallar vi för avtalskonferens.
  Detta är en 3-dagars konferens där alla ordföranden är på plats och har i uppgift att mejsla fram andra viktiga avtalsfrågor vi ska ta med oss till förhandlingarna.
  Vi började med ca 60 olika avtalskrav som kommit fram från medlemsdialoger, motioner och genom våran egen förhandlingsavdelning och förbundsstyrelse.
  Efter många diskussioner och till slut ett röstningsförfarande så hamnade vi på ca ¼ av ursprungsantalet, dessa anses då vara våra viktigaste krav(tex arbetstidsfrågor, arbetsmiljöfrågor etc.) förutom lön i nästa avtalsrörelse.
  Innan kraven lämnas över till arbetsgivaren så ska dom godkännas på nästa förbundsmöte i November.

  Förhoppningsvis tar förhandlingarna fart i början av året, men av erfarenhet så börjar det nog på allvar i Mars månad.
  Tanken är att alla medlemmar ska få ett nyhetsbrev per SMS under förhandlingstiden, på samma sätt som vi skickar ut våran information till er i Avdelningen.
  Återkommer senare hur vi ligger till på central nivå.

  Sedan vill jag bara ge er lite återkoppling på våran nya ordförande i Pappers Pontus Georgsson, enligt mig en strateg som har hårda nypor då det krävs, men i övrigt lyhörd och socialt duktig.
  Hans bakgrund är ordförande i Skärblacka under många år sedan vidare som ombudsman i Unionen. Efter den utflykten så hamnade han hos oss som förhandlare och under det sista året var han förhandlingschef.
  Med honom vid rodret så kommer vi att bli ett modernt fackförbund.

 • Under några dagar i Augusti var jag på strategimöte och styrelsemöte inom SCA.
  Strategimöte hålls årligen i koncernen, där ledningen presenterade en spännande investeringsplan ca 10 år fram i tiden för de valda ledamöterna i Styrelsen.
  Det man kan säga om styrelsen är att den har en bra sammansättning och många ledamöter har erfarenhet från Industrin, detta är en fördel för oss då dem ser en långsiktighet i affärerna och också ställer frågor om våran arbetsmiljö.
  Ni har säkert läst om Obbolas investering och förprojektet i Ortviken, stora pengar och det visar att man inte är rädd att satsa, och förhoppningsvis investerar man i personalen framåt också (4% minst).
 • Och under hälsa/säkerhetsveckan så samverkade vi med företaget i ännu större utsträckning i år. Tyckte själv att veckan var väldigt bra.En annan stor händelse för vår arbetsmiljö är när skyddsombuden samlas och prioriterar dom viktigaste frågorna för nästkommande år, i år gjorde vi det den 27:e September.De prioriterade frågorna lyfts in till Arbetsmiljödagen och hamnar i nästkommande års arbetsmiljöprioriteringa för företaget.
 • Omorganisationen på UH kommer att ta upp mycket tid under hösten.
  I dagsläget vet vi hur UH-ledningen ska se ut, i skrivande stund sitter dom och jobbar fram den nya organisationen.
  Utifrån den så ska vi genomgå en risk/konsekvensanalys för alla grupper och sedan göra en slutförhandling med företaget.Många tider är avsatt men med en annan omorganisation i minne så vet jag att tiden kan vara knapp då det ska
  sjösättas 1 Februari.
  Men vi ska försöka göra vårat bästa för att få detta så bra som möjligt.
 • För 70-timmarsregeln har vi tillsammans med de andra facken och företaget skapat en mall där cheferna skriftligen måste skicka in info (mbl 19) till oss, i dom fall då någon kommer att gå över 70 timmar 7 dagar rullande.
  Detta har inte gjorts på vårat initiativ utan utifrån en central uppgörelse, där vi ska ha en lokal uppgörelse i frågan.
  I och med detta så har vi koll t.ex. om det alltid är en och samma som alltid kliver över 70 h, och i och med det kan vi begära förhandling i frågan.
  Om det däremot är så att någon chef mörkar så blir det direkt en fråga om skadestånd för företaget.70-timmars är för övrigt bortförhandlat 3 månader under sommaren och under stoppen, detta var enda eftergiften vid förhandlingarna gällande semester/sommarersättningen.

//Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev September

Månadsbrev

Hej vi i styrelsen har funderat lite på hur vi skulle kunna få ut mer info då
detta har efterfrågats.

Vad vi gör är att testa ett månadsbrev här på våran hemsida.
I det här första brevet så behandlas slutet av April, Maj och tidiga delar av Juni

• Under Maj månad sedan löneavtalet avhandlats på medlemsmötet
så har mycket tid lagts på att alla ska få rätt lön till utbetalningsdatumet
som först var satt till junilönen, men som blev skjutet till Juli pga många
röda dagar/klämdagar i början av Juni.

• Inför stoppet så fördes en diskussion runt dispens på övertid, där vi kom
fram till att 30 h skulle räcka, och detta pga att förra året hade ingen över 80 h övertid under stoppmånaden. Jobbar man enligt dom lagar som finns veckovila/dygnsvila så ska detta vara en tillräcklig dispens.

Det jag vet idag är att 80 h inte räckte till på vissa ställen, och att veckovilor har hoppats över. Detta blir en förhandling för hösten där vi kommer att ta ut den sedvanliga bötessumman per timme över maxgränsen för övertid av företaget.

• Under Maj så insåg man från företagshåll att det krävdes en dispens för maskinförare och mälderister för sommarmånaderna.

Denna godkändes då jag vet att på andra ställen, där man nyligen skickat personal till tjänstemannasidan, så har dessa gått in och jobbat på vårat avtalsområde på sina tidigare befattningar.

• Den första uppföljning av konsekvensanalysen på omorganisationen för driften har gjorts. Vi hittade inga allvarliga nya punkter, och företaget jobbar vidare på dom punkter som inte gick att klarmarkera.

Till hösten finns alla avdelningschefer på plats och då ska era första skiftgemensamma arbetsplatsträffar genomföras.

Nästa uppföljningsdatum för analysen är satt till mitten av december, så om ni har något som ni vill skicka med till detta möte, kontakta erat närmaste skyddsombud eller direkt till oss som sitter i denna grupp.
(Stefan Lundkvist, Christer Nordsvahn, Lasse Johansson, Ronny Degerman, och från skiftel/mek, Roger Eliasson, Erik Marklund)

• En konsekvensanalys har genomförts för befattningarna på renseriet, kanske något i senaste laget, då vi i pappers styrelse något sent förstod att denna inte var gjord.

Men efter att vi påmint företaget så agerade dom direkt och kallade skyddsombud och fackliga för att tillsammans genomföra analysen.

Uppföljning sker i december, samma här kontakta skyddsombud eller vi som satt med i analysen om det är något ni vill att vi ska ha med oss.
(Stefan Jonsson, Stefan Lundkvist, Leif Berg, Lasse Johansson)

• En annan fråga som också innefattar en kosekvensanalys är omorganisationen på Instrument. Här har vi inte hunnit i mål med analysen.

Denna fråga är av liten annan karaktär, där vi anser att tillvägagångssättet som företaget haft är helt felaktigt.

Det har ju visat sig genom att dom betalade ut böter till oss i början av året för MBL-brott.
Ett MBL-brott betyder att dom varken har informerat eller förhandlat i frågan.
Så det dom hade gjort helt utan våran vetskap var att plocka bort en befattning på
Instr-avd och bytt avtalsområde till tjänsteman på en av våra kollektivare.

Denna fråga kommer inte att avslutas i någon typ av enighet här i Munksund, utan får avgöras i en central förhandling.

En central förhandling är alltid ett nederlag allra helst för arbetsgivaren enligt oss, dom bästa lösningarna sker lokalt.

• Under Maj, Juni har vi träffats 3 ggr i AES/rundabordsgruppen.
Vi och företaget vet att det finns frustration där ute att inget händer.

Men det som gjorts under dom sista mötena är att gå genom det som finns på AES-sidan, och försöka sätta lite mera ord på vad som är gjort.

Till hösten kommer vi att samla grupperna som vi hade i rundabords och gå igenom vad som kom upp då och sedan om det finns nya punkter.

• Sedan vill vi ha eran hjälp när det gäller entreprenörer.
Företaget är skyldig att förhandla med oss då firmor kommer in och gör våra normalt
förekommande jobb, oftast Mek-jobb.

Jobb där inte förhandling krävs är tex Licenssvetsning, byte av remtranspotörer mm.
Varför vill vi ha eran hjälp, jo för på senaste tiden har väldigt få förhandlingsprotokoll kommit till oss.

Hittar vi några fler firmor som är här utan förhandling, så kommer böter att tas ut.
Förhandlingarna ska gå till så att den som ska tar in firmorna, ska informera/förhandla med det skyddsombud oftast då på mek, sedan ska det skickas en förhandlingsprotokoll till oss och HR-avdelningen.

På detta sätt kan vi hålla koll på hur många timmar entreprenörer används, utifall att företaget vill minska personal på Mek-avd.

• På intranätet finns det nya lokalavtalet, och jag och Lasse har lagt ut dom
nya lönerna här på sidan.

Vi har också uppdaterat SMS-listan, men hoppas ni hör av er om vi skulle ha missat någon.

• Arbetsmiljö
Nu är sommaren här och vårt fabriksstopp är över för denna gång.
Stoppet genomfördes utan någon olycka med frånvaro för egen personal
och det är mycket glädjande.

Läs mer om dom olika händelserna i vårt PIA-systemet.
Gå också gärna in på hälsa och säkerhets hemsida på intranätet där ni kan läsa om arbete som bedrivs i våra skyddskommittéer (AMG/AG).

Och glöm inte att ta hand om våra semestervikarier nu i sommar
men glöm inte bort dig själv också!

TA2 NU och jobba säkert!

//Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev