Årsmöte 21/4

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 21/4

Medlemsmöte 28 mars

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte 28 mars

Informationsbrev Pappers

 • Hej på er, det var ett tag sedan jag skrev något.Orsaken till detta är inte att ingenting har hänt utan att jag har varit på utbildning haft många förbunds och koncernuppdrag plus att jag deltagit på LO-kongressen.Tänkte informera lite mer om det längre ner i texten.
  Sedan så fick jag ju möjligheten att vara ute och träffa er på driften, men tyvärr under en kort period då vi igen inte får vistas i manöverrummen.
  De senaste restriktionerna och det frekventa resandet har inneburit att jag inte hunnit besöka alla på driften.
  Jag hoppas den här svängen med restriktioner blir kortare, så jag får komma ut igen.
 • Lön och avtalsförhandlingar lokalt drar igång efter helgerna.
  I styrelsen har vi börjat diskutera våra krav, och kommer att vara en viktig punkt på styrelsemötet den 20/12 . Samma dag har vi medlemsmöte på folkets hus kl 16:00, här kommer vi att avhandla val, budget 2022, medlemsundersökning och lite om våra tankar runt lokala lön/avtalsförhandlingar.
 • Sedan sist så har inga större förhandlingar ägt rum, men vi har haft uppföljning på risk/konsekvensbedömning underhålls omorganisation.
  Vi har också löpande genomgångar runt Shape, dessa förändringar påverkar alla då vi får nya system och arbetssätt allra helst mot HR-businesscenter. Vi har ju tidigare nämnt problemen på lönecenter, så med nya system och arbetssätt så har inte vardagen blivit enklare för våra gruppchefer samma gäller för oss i kollektivet som är sällananvändare av systemen.Veckojouren allra helst på mek är ofta i fokus, men de problem eller funderingar som uppstått har vi löst löpande på ett bra sätt.
 • Under slutet av november så deltog jag på LO-kongressen, en maffig tillställning med många engagerade förtroendevalda.
  De man minns mest av alla dessa är de som har en historia att berätta, hur deras arbetsmiljö som undersköterska med delade turer är, eller de på byggarbetsplatser där inhyrd utländsk arbetskraft som jobbar utan kollektivavtal pressar undan LO:s byggnadsarbetare.
  Eller varför inte någon ensamstående handelsanställd med hyvlad arbetstid som tvingas söka ett 2:a jobb för att få det hela att gå runt, och dessutom inte får en dräglig pension, detta både pga. lång föräldraledighet och en lön som inte genererar någon avtalspension att tala om.
  Vi i pappers har också våra problem men kanske inte av samma magnitud som andra förbund.
  Vi ska fortsätta att jobba för att förbättra pappersarbetarnas vardag, men nu mer än någonsin är jag övertygad om att vi behöver varandra inom LO.
  Att vi som har det lite bättre kan vara med och hjälpa till och förbättra villkor tillsammans och göra alla LO-medlemmars vardag lite bättre.Inget av det ovanstående kommer gå att förbättra om M,KD och SD kommer till makten nästa år, deras strävan är att krossa facken och ha en nära relation till arbetsgivarorganisationerna. Förra gången det begav sig så gav man sig på avdragen för fackavgiften och A-kassan, nu med betydligt aggressivare partiledare än på Reinfeldts tid så kan ni lita på att man kommer att göra allt i sin makt för att försvaga facket och kommer nog att ge sig på alla våra värn.

  De 5 värnen: Full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, hög a-kassa, starkt anställningsskydd, rikstäckande kollektivavtal. 

 • Sedan sist så har jag hunnit gå 2 veckor av utbildningen ”LO:s ledarakademi”, en utbildning där föreläsare och ledarstab är superproffsiga. Nivån på utbildningen är långt högre än något annat jag gått, långa dagar där kvällspass är mer regel än undantag gör att man är rätt mör då man kommer på rummet. Förutom det nya vi lär oss så är nätverkandet med andra förbund väldigt bra utifrån det jag skrev om i texten om LO-kongressen.
 • Sedan har vi haft förbundsmöte med alla ordförande från alla bruk, första gången fysiskt på 2 år. Här var en av punkterna en genomgång av medlemsundersökningen vilket var väldigt intressant.
  Jag vill tacka er för att ni fyllt i den och hoppas ännu fler väljer att göra det nästa gång. Det är viktigt i vårat arbete för att veta vad vi ska förbättra.
 • I direkt anslutning till förbundsmötet startade vi upp inför avtalsförhandlingar 2023 med en avtalskonferens.
  Här sitter alla ordföringar tillsammans och diskuterar kommande krav inför avtalsrörelsen.
  Det kan kännas som om vi börjar tidigt men det är många steg innan vi kommer till förhandlingsbordet, vi ska komma med gemensamma krav från oss och tjänstemännen till vårat allmänna anställningsvillkor och sedan har vi LO-samordningen för att nämna några steg.
 • Vi har också träffats i affärsråd och koncernråd inom SCA, här diskuterades tex. gravidas omplacering och hur dessa avtal borde ut.
  Hos oss sköter företaget detta bra, men på andra enheter skickas gravida hem då man inte får vistas i buller och menar att man inte har någonstans att omplacera dessa. Vi hävdar att det borde se ut som det gör hos oss och i Östrand för alla inom SCA. Varumärket SCA skadas om man behandlar gravida på det sätt som sker på vissa enheter, så egentligen borde detta vara av stor vikt för företaget att göra på samma sätt inom hela bolaget.
 • Den största och mest omfattande frågan under denna vecka var val inför nästa 4-års period i styrelse och råd i koncernen.
  Undertecknad fick förlängt förtroende i koncernstyrelsen.
  Christer Nordsvahn fick fortsatt förtroende som nomineringskommitténs ordförande, samma gäller för Magnus Lundberg som sitter kvar i styrelsen för
  sociala fonden och personalstiftelsen.
  Niklas Eklund blev omvald i styrelsen för norrbottenskretsen.
 • Förutom de ovanstående så har vi deltagit i distriktsmöten(Christer, Stefan), förbundsstyrelsemöten(Stefan), repskap LO(Stefan), månatliga styrelsemöten, arbetsmiljökommitté på förbundet(Lasse), på lokal nivå har vi både med skyddsombud och med företaget bestämt nästa års mål för arbetsmiljö. Tyvärr så blev de 2 ytterligare dagarna med skyddsombud och ledare inställd, programmet för detta var väldigt intressant och vi hoppas kunna köra det inom en snar framtid.
  Månadsvis kör vi samverkansmöten med företaget, däremellan så har
  många Corona-samverkanmöten hållits.
  På månatlig basis har vi också AMG, där den övergripande arbetsmiljön på företaget behandlas.

Ha en bra Jul nu allihopa, och så hoppas vi att inom kort att restriktionerna hävs
och att vi kan träffas igen.

// Stefan.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Informationsbrev Pappers

Medlemsmöte 2021-12-20

Posted in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte 2021-12-20

Medlemsundersökning

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Medlemsundersökning

Informationsbrev Pappers 21/9-2021

• Hej på er hoppas semestern har varit bra, efter sommaren gick det ut ett SMS till er om att ni skulle vara uppmärksamma på era lönespecar. Detta gäller ännu då man på lönecenter har hamnat i ett svårt läge med uppsägningar och förtida pensioneringar.

Frågan är lyft i koncernrådet och vi är nöjda med den långsiktiga planen som företaget har kring problemet, men som chefen för lönecentrat sa så är inte faran över utan det kommer att ta flera månader innan man är uppe i en acceptabel nivå.

Så min uppmaning är att vara noga när ni kikar genom era löner och skicka gärna själv ett Jira-ärende om det finns fel eller prata med din chef för hjälp, självklart kan ni höra av er till oss också men vi kan inte fixa ärendet, vi hjälper till då det uppstår oklarheter i att tyda avtalet. Jag vet att det finns endel brister i kunskapen runt vårt lokala avtal då 5 av 6 som jag och Sandra utbildade i våras har slutat.

• Efter semestern så stod styrelsen utan två duktiga förtroendevalda i Fredrik Bäckström och Simon Aronsson Öman, Fredrik gick vidare till studier och Simon blev ledare på el-avdelningen, vi önskar dessa två lycka till i framtiden.

I och med detta så har vi fått två nya namn som under en tid visat stort intresse av det fackliga arbetet. Axel Pihl som ska axla Fredriks gamla roll som ungambassadör och troligtvis ta en plats som ersättare i styrelsen efter Simon. Och som sekreterare efter Fredrik och ordinarie i styrelsen så finns Johan Karlsson.
Dessa två är föreslagna av valberedningen.
Förhoppningen är att välja dessa på ett möte i höst.

I Simons frånvaro så öppnades sig två hål i skyddsombudsledet också då han var huvudskyddsombud på underhåll och skyddsombud på instrument.
Två nya namn finns som efterträdare, Henke Jonsson på bygg kommer att ta över rollen som huvudskyddsombud och Daniel Vikberg blir nytt skyddsombud på Instrument.

Inom en snar framtid så kommer vi att stå utan ett par skyddsombud på meksidan, vår förhoppning är att vi snart ska hitta några som vill bli förtroendevald och föra sina kamraters talan i frågor som påverkar deras ofta tuffa arbetsmiljö. Vi har försökt att prata med mekgrupperna men har inte nått ändå fram, vi förstår deras situation och varför dem ser hinder för att ta på sig rollen. Men för deras egen arbetsmiljö så är det väldigt viktigt att någon tar på sig dessa uppdrag, hjälp gärna oss genom att prata med era ”mekare” om detta.

• För egen del under hösten och in i nästa år ska jag gå LO:s ledarakademi, en utbildning som riktar sig till personer som sitter i förbundens styrelser. Innehållet är spännande och vi kommer att ha väldigt duktiga föreläsare och utbildare, förhoppningsvis så ger det mig mycket för min roll. Detta ska göra oss ännu vassare på central nivå så det i slutändan kommer att märkas av ute hos er.
Våra centrala utbildningar rullar igång och det känns skönt då vi har ett uppdämt behov för våra förtroendevalda.
Likaså kommer vi att kicka igång vår lokala medlemsutbildning, här kommer vi att vara tvungna att köra ett par omgångar då vi har haft ett stort generationsskifte sista åren. Har ni möjlighet så gå gärna denna utbildning.

• Som vi skrev i ett SMS för ett tag sedan, kontakta inte Insurello om ni har funderingar om uteblivna försäkringspengar, prata då hellre med ”Bäckis” vår kassör.
Ni når honom på 0911-98 363 eller Tisdagar på expen.

• Bonusen som i år kommer landa på en hög nivå, kanske till och med i taket hade inte sett ut så om inte vi på några enheter tjatat om varför beräkningsgrunden för vår bonus är annorlunda mot ledningsbonusen.
I år har vi samma grund som ledningen och därför så slår bonusen på helt annat och bättre sätt. Så i detta fall så fick vi genomslag med tjat i en fråga som inte ens är förhandlingsbar.

• I förbundsstyrelsen så träffades vi nyligen och avslutade vår styrelseutbildning och började prioritera våra viktigaste fokusområden, jag har sällan varit med om den kvalité och driv som jag kände i denna gruppering, då vi hade en övning om våra långsiktiga mål.
Tror att vi alla törstat efter att få träffas igen, och känslan att sitta i samma rum igen skapade en kreativitet som var på topp.
Kanske minns jag inte hur det var och överskattar känslan, men jag känner ändå att vi är på väg mot något som är ännu bättre än det vi har idag.

Denna utbildning har vi haft tillsammans med elektrikernas styrelse, vi ser många liknande utmaningar men de ser vårat sätt att organisera oss som våran största tillgång en arbetsplats, en avdelning alla under samma avtal.
Deras organisationsgrad har droppat till någonstans mellan 60-70% och det oroar såklart, men det var en av deras punkter som de har jobbat med under deras styrelseutbildning.
Men vi måste fortsätta att organisera oss på vår nivå, det är vår styrka mot arbetsgivarna och såklart i LO där vi inte ska strida, men ett förbund med över 90% organisationsgrad kan ju inte vara ett förbund som gjort allt för mycket fel.

• I övrigt så ser jag fram emot en höst där vi återgår till det mer normala, och i mitt fall som jag skrev sist att komma ut och snacka med er allra helst på driften.

Ta det lugnt där ute och ha det bra// Stefan.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Informationsbrev Pappers 21/9-2021

Suicide Zero


Avdelningen har beslutat att ge ett bidrag till Suicide Zero.
För det arbete som belyser ett otroligt viktigt område och som berör väldigt många.

Läs gärna mer på Suicide Zero

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Suicide Zero

Informationsbrev för April och Maj

April inleddes med SCA:s stämma som man kan likna vid vårat årsmöte, här sker val årsrapporten gås igenom och aktieutdelningen fastslås.

I år så var ingen på plats utan det var en digital variant, från fackligt håll så har vi under året gjort ett fyllnadsval på en Lo-plats då den som hade den tidigare tyvärr plötsligt avled i Maj ifjol, den som blev vald var Niklas Andersson GS-facken i (Tunadal). Till stämman i år var det ett fyllnadsval till där Peter Olsson Ledarna (Obbola) går in i stället för Per Andersson (Obbola) Pappers som tar pension nu till sommaren.

Vi andra fyra i styrelsen är undertecknad, Roger Boström Pappers (Östrand) Maria Jonsson SI (R&D) och Johanna Lindén Unionen (Östrand)

Nästa år så går mandatperioden ut på alla oss fackliga, så då får vi se vilka som representerar arbetstagarna i SCA:s styrelse.

Valen sker i koncernrådet och nomineras dit av de olika affärsråden, min tanke är att ställa upp för val igen, då jag ser vilken möjlighet vi har till påverkan av centrala beslut. Detta är extra viktigt just nu då vi går mot koncernbeslut i det flesta frågor. Alla beslut som är koncernbeslut behöver inte vara till ondo utan vissa beslut gör att vi fått det som andra enheter haft sedan tidigare.

Men det som är positivt är att företaget allt som oftast lyssnar, vi är ändå de som vet hur saker tas emot och hur snacket går ute på arbetsplatserna.

Förhoppningsvis så byter vi inte ut så många ur styrelsen nästa år, för det är kontinuiteten som byggt upp det förtroende företaget har gentemot oss.

Ungefär under samma tid så hade vi möten om fyllnadsval i affärsrådet, nivån under koncernrådet.

Fyllnadsvalen kommer från pensioneringar och såklart nedläggningen av Ortviken, vi lyckades fylla alla platser och också en ny ordförande i Peter Olsson Ledarna(Obbola). Han träder in efter Jan Öberg Pappers (Ortviken).

Mars, April och Maj är tider då årsmöten i olika föreningar mm hålls, då årsredovisningar och verksamhetsberättelser ska godkännas. Vårat årsmöte hölls på teams med lite lägre deltagande än vad vi haft på de tidigare digitala medlemsmötena. Och vi tackar för att ni gav oss ansvarsfrihet för ännu ett år, och för att vi fick fortsatt förtroende att företräda er detta år också.

I förbundsstyrelsen så har vi under dessa 2 månader förberett en hel del inför det förbundsårsmöte som gick av stapeln sista veckan i Maj, samma sak här blev vi beviljade ansvarsfrihet för det gångna året. Vi har också ett bra driv i många framtidsfrågor, som det känns just nu finns det en samsyn i hela förbundet om vart vi vill.

Har också deltagit i ett LO-rep skap där det bestämdes att vi ska gå in och förhandla om omställningsförsäkringar gemensamt inom LO.

Där vi är nu med kommunal och IF metall som part i det nya huvudavtalet så har de det bästa gällande omställningsförsäkringar om deras medlemmar blir utan jobb. Och det utan kollektivavtal har bättre än oss med kollektivavtal men ej anslutna till huvudavtalet gällande omställning, detta är grunden till förhandlingen att vi med kollektivavtal ska minst ha den nivå som dem utan kollektivavtal.

Det viktigaste för oss i pappers är att vi blir en gemensam kraft som LO igen, för när tjänstemannafacken gick in och förhandlade fram det nya huvudavtalet så försvagades positionen för LO. IF metall och kommunal valde att förhandla själva och en spricka inom LO bildades, detta är historia nu och det bara att acceptera den situation vi är i och fortsätta kampen framåt.

Det vi i förbundsstyrelsen har tagit ställning till är att vi går in i förhandlingarna och när det färdiga resultatet är på bordet så får vi ta ett nytt beslut igen, vi röstade nej i höstas till det framförhandlade förslaget som vi ansåg inte var till fördel för någon av pappers medlemmar. Men finns möjlighet till förhandling om förbättringar i detta mediokra avtal så måste vi ju vara med.

Har också medverkat på en kongress som heter industriall, detta innefattar hela Europas industrifack. Detta var en 2 dagars digital övning, den skulle egentligen ha ägt rum i Grekland samma tid ifjol. Det man förstår då man deltar på europanivå är att vi i Sverige anses ha det starkaste fackföreningsrörelsen i Europa och då också i världen, vissa föredragande vittnar om hur svårt arbetstagare runt om i Europa har det på sina arbetsplatser. Vi vill inte backa på vårat inflytande på arbetsmarknaden men med det 3 fackförenings/arbetstagarfientliga partierna som krokar arm och går framåt i Sverige så blir jag orolig

På lokal nivå så har det inte skett allt för stora förhandlingar sista månaderna, omorganisationerna både på drift men i synnerhet på UH där organisationen inte har landat helt ännu diskuteras flitigt. Förhandling om svetsgruppen har resulterat i att de kommer att tillhöra mek PB:s organisation from 1 oktober.

Det har också förhandlats om dispens med 30 timmars extra övertid under september månad. Men bara för att vi godkänt dispensen så ska vi såklart följa andra arbetstidsregler, så som veckovila och dygnsvila.

Vi hoppas att det öppnar upp lite mer till hösten så jag kan komma ut och träffa er, allra helst på driften som jag inte besökt på över ett år nu.

Trevlig och frisk sommar på er // Stefan.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Informationsbrev för April och Maj

Månadsbrev Februari/Mars och avtal 2020

• Under februari avslutades de lokala löneförhandlingarna med företaget, man väl säga att vi inte alls tog oss upp på den nivå som förhandlades fram vid 2019-års förhandling. Pressen från svenskt näringsliv mot alla företag inom branschen att hålla tillbaka lokala löneglidningar blir tyvärr tydligare ju längre tiden går, ska vi lyckas pressa fram extra kronor så krävs det att vi kan hänga upp det på något. 2019 hängde vi upp allt på MLT:n på dagtid, alla ni fick extra men i olika nivåer men det är ett exempel hur lokala förhandlingar måste ha en stabil förhandlingsgrund att stå på för att ta sig fram, och att företaget ska kunna ha ryggen fri gentemot centrala parter.

• Det senaste 3 åren känns det som att samverkan med företaget har förbättrats, exempel på detta är att nu ser vi samma problem i tex vårat lönesystem. Ett problem som vi påtalat tidigare för döva öron, årets förhandlingar har handlat om att hitta vägar för att lösa de gemensamma problemen då vi äger systemet tillsammans. Men om än vi är överens i sak så stannar det upp vid betalningen, vi hävdar friska pengar och företaget tycker att den lokala potten ska användas. Men vi ger oss inte, har vi hittat gemensamma punkter så finns det ju en bra förhandlingsgrund att stå på.

• Ska försöka att sammanfatta hela avtalets värde med början i de centrala delarna: En avsättning till pension ingick i den centrala uppgörelsen, den läggs till delpensionslösningen som förhandlades fram förra avtalsperioden. Sammanlagt värde med årets 0,3% så hamnar vi på knappa 1%, pengarna bakas ihop med avtalspensionens 4,5%. Beräkningsgrunden för delpension och avtalspensionen är uppbyggd på samma sätt.

• 0,1% avräknas för att 24-åringarna ska få avtalspension inbetalt from 1 januari 2021, detta kommer att räkna neråt så att 23-åringarna får from 1 januari 2022 och 22-åringarna from 1 januari 2023 med avräkning med 0,1% per avtalsår.

• Månadsvisa inbetalningar av ASL(Avtalspensionen). Detta är fördelaktigt för de som inte kommer över 7,5 inkomstbasbelopp på helåret men däremot på enstaka månader. Detta kan innebära ett par tusenlappar extra i avsättning till pension den månaden.

• Avtalet centralt gav som helhet 797 kronor efter avräkning till pensionsöverenskommelserna

• Med vårat Åretrunt-tillägg(ÅRD) på 8% så hamnar vi på 861 kronor

• Fördelningen generellt och individuellt hamnade på 70-30. Den generella delen
som alla får är 603 kronor.

• Sedan har vi lönesystemets inbyggda delar som är olika från år till år beroende hur många nya vi har i systemet, i år blev det sammanlagt med det centrala och
ÅRD-höjningen 900 kronor, en medlem i vårat system med ca 60 poäng och en sammanlagd poänghöjning senaste 2 åren med 4 poäng får den summan.

• 300 kronor läggs i L6 på driften (KVV, sodapanna, maskinförare)

• Många poäng föll ut i systemet pga. uppdämt behov från 2 års lönesamtal. 880 nya poäng där systemet för nyanställda tog drygt 200 (förhandlad del som företaget betalar)

• Översyn/Omförhandling av befattningarna torkare och slipare kommer att ske i samband med uppföljning av omorganisationen.

• En översyn av ordinarie samordnarlön under våren.

• Poängvärdet höjs med 1,95 kronor, värdet per poäng är nu 40,15 kronor.

• Retroaktivitet för tiden 1/4 till 1/11 avfärdades av företaget och hänvisades till det avtal som är framförhandlat på central nivå.

• Minskad utfyllnadstid fanns med som ett krav, och i slutändan så landade frågan i att kunna ta bort tid för arbetsplatsträffar/tvärsmöten men då satte Agda käppar i hjulen pga. stelt system.

• Inget extra påslag till ATK-pensionen.

• Inget intresse för årlig uppräkning av MLT.

• Vid funderingar om avtalet hör gärna av er per telefon 070-3153687 eller kom upp å kika in på expeditionen, går också att maila på avd158@pappers.se

// Stefan

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev Februari/Mars och avtal 2020

Månadsbrev December/Januari

Hej på er, som ni ser så blir det en sammanfattning av 2 månaders fackliga händelser. Saker har sakta rört på sig sedan sista månadsbrevet.

Vi har haft 4 st förhandlingstillfällen om vårat nya lokala avtal, varför det har dragit ut på tiden är pga. våran deadline för medarbetarsamtal som är sista januari.
Vi är ju tvungna att få in alla poängbedömningar innan vi ser hur fördelningen av potten kommer att se ut.
Vi räknar med att vara klar i februari, så att retro from 1/11-20 kan betalas ut i mars.

Förhandlingarna har varit rätt kreativa där vi och företaget ser samma problem gällande vårat lönesystem, men vi är inte helt överens i sättet att lösa problemen och kanske allra helst när vi kommer till vilken påse saker ska betalas ur.
Men det är ju ingen nyhet, det är väl det som kallas förhandling.
Sammanfattningsvis så kan man säga att företaget har meddelat att i år ska inget gå utanför potten.

Men förhandlingen är som sagt inte avslutad ännu så vi återkommer med mer info på medlemsmötet i slutet av februari eller början av mars.

I texten ovan så skrev jag att retrokörningen skulle bli i mars, och i och med att den nya lönen då finns färdig så betalas bonusen ut i april. (2 månader av 2020 har en annan månadslön till grund för eran bonus).
Bonusutfallet för 2020 landade på 3,1%.

En annan nyhet för bonusåret 2021 är att insteget för de olika bonusmålen sänks från 100% uppfyllnad mot budget idag, till 90%.
Vilket innebär att bonus faller ut tidigare än förr.
AEB-bonusen likställs alltså med den ledningsbonus som finns i bolaget.

Under december höll vi också vårat första teams-medlemsmöte, inte samma känsla som att vara på plats och frågorna var färre. Dessa delar är väl det negativa sidorna, men positivt att manöverrummen kunde vara med, kanske småbarnsföräldern med barn runt benen och att vi kan ha med någon sakkunnig i aktuella frågor från förbundet.
Sista mötet var vår ordförande Pontus Georgsson med, jag gav honom en halvtimme men han svalde en timme.
Detta visar på ett stort och brinnande engagemang i frågor som är till det bästa för er medlemmar.
När vi börjar att kunna ha fysiska möten så kommer det ändå att skickas ut en kallelse för att delta digitalt.

Under februari kommer uppföljning av både underhålls och driftens omorganisationer att ske, min gissning är att vi kommer att ha mest att bita i när det gäller underhålls omorganisationen.
Vi hoppas att vi har samsyn med företaget om vilka förändringar som måste till för att omorganisationen ska nå sitt syfte.

Vi kan nu summera 2020 som ett mycket ovanligt år med många olika funderingar, förändringar och förutsättningar. Corona är den stora händelsen med allt som det innebar med inställda möten, utbildningar och resor samt oron att bli sjuk eller att någon i vår närhet blir sjuk eller av med jobbet.
Nu har våran fabrik hittills klarat sig förhållandevis bra med få fall av corona och det är kanske ett kvitto på det åtgärder som vi genomfört fungerat ganska bra.

Dock så är det inte över på något sätt så fortsätt med det goda jobbet som vi faktiskt gör för att förhindra smittspridning både på fritiden och på jobbet.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev December/Januari