Månadsbrev September

Mors, hade tänkt att sammanfatta lite av det som hänt sedan senaste månadsbrevet.
Under Juli och stor delar av Augusti så står det ganska still, så i detta månadsbrev ska de
2 sista veckorna i Augusti och september avhandlas.

 • Vi har haft 2 möten med den tvärfackliga Rundabords/AES-gruppen (SI, ledarna, unionen, Pappers och företaget). En av punkterna som vi jobbat med där är att försöka byta ut HR-svenskan på AES-sidan till mer alldagligt språkbruk, som gör att det blir lättare att förstå vad som faktiskt är gjort.Sedan har vi börjat gå igenom punkterna som kom fram vid rundabords, här finns redan vissa kommentarer men detta är inte uppdaterat på länge, så förhoppningsvis kommer en ny lista under Oktober månad.Den 3:e Oktober kommer vi att ha en heldag där det ska plockas fram en utbildning om ”förväntningar på ledarskapet”, ledningsgruppen ska vara pilotgrupp för denna utbildning.
  Om det blir lyckat så kommer alla anställda i Munksund att genomgå utbildningen, formerna för utbildningen och tidpunkt för er del är ännu oklar alltså, men jag återkommer om detta i kommande månadsbrev.

  En uppföljning av rundabords kommer att äga rum i Jan/Feb.
  Hoppas att ni som var med sist har lust att vara med även denna gång också.

 • I och med att jag sitter med i Förbundsstyrelsen för Pappers, så får jag vara med i förberedelserna för våra centrala förhandlingar, då vårat avtal löper ut 1:a April 2020.Förberedelserna är många och har redan pågått under en lägre tid, några av er var kanske var på plats i våras då man från centralt håll var ut och hade medlemsdialog och frågade vad ni tyckte var viktigt inför nästa avtal.De 2 sista stegen har jag varit inblandad i, och jag tänkte ni skulle få en inblick i
  dessa steg.
  Det första steget var presskonferensen där vi gick ut och krävde 4%, jag fick chansen att vara med på denna. Det kändes inte helt bekvämt, men med facit i hand så skulle jag absolut göra det igen. Förberedelserna inför denna presskonferens pågick i 2 dagar med mediautbildning i fokus.
  En av orsakerna till varför det var jag som blev tillfrågad att tillsammans med våran ordförande Pontus Georgsson och Lars Karlsson från Billerud genomföra denna presskonferens, var att vi hade lyckats förhandla fram ett avtal som låg över 4%, och i och med det visa på att pengarna finns i företagen.
  Men den kanske viktigaste orsaken var hur vi hade tagit oss ditt, och det tillskrivs er och våra kamrater på Kappa, den fackliga styrkan som i vårat fall har visats genom att ni deltagit på medlemsmöten, medverkat i Rundabords svarat på AES-enkäten och att i samtal med sin chef påpeka att lönen är för låg.
  Detta är enda vägen att ge oss mandat vid förhandlingsbordet.

  Så våran tanke från centralt håll är att applicera denna fackliga styrka i hela förbundet, så att samma mandat lyfts upp ett steg och på så sätt stärka oss i dom centrala förhandlingarna så vi slipper hamna i tvångströja av märket som tidigare.
  Efter vårat utspel så har andra förbund gått ut och ställt krav att höja nivån på löneökningarna.
  Heja Pappers

  Jag skrev tidigare att vi under denna period också haft ett steg till i avtalsrörelsen,
  och det kallar vi för avtalskonferens.
  Detta är en 3-dagars konferens där alla ordföranden är på plats och har i uppgift att mejsla fram andra viktiga avtalsfrågor vi ska ta med oss till förhandlingarna.
  Vi började med ca 60 olika avtalskrav som kommit fram från medlemsdialoger, motioner och genom våran egen förhandlingsavdelning och förbundsstyrelse.
  Efter många diskussioner och till slut ett röstningsförfarande så hamnade vi på ca ¼ av ursprungsantalet, dessa anses då vara våra viktigaste krav(tex arbetstidsfrågor, arbetsmiljöfrågor etc.) förutom lön i nästa avtalsrörelse.
  Innan kraven lämnas över till arbetsgivaren så ska dom godkännas på nästa förbundsmöte i November.

  Förhoppningsvis tar förhandlingarna fart i början av året, men av erfarenhet så börjar det nog på allvar i Mars månad.
  Tanken är att alla medlemmar ska få ett nyhetsbrev per SMS under förhandlingstiden, på samma sätt som vi skickar ut våran information till er i Avdelningen.
  Återkommer senare hur vi ligger till på central nivå.

  Sedan vill jag bara ge er lite återkoppling på våran nya ordförande i Pappers Pontus Georgsson, enligt mig en strateg som har hårda nypor då det krävs, men i övrigt lyhörd och socialt duktig.
  Hans bakgrund är ordförande i Skärblacka under många år sedan vidare som ombudsman i Unionen. Efter den utflykten så hamnade han hos oss som förhandlare och under det sista året var han förhandlingschef.
  Med honom vid rodret så kommer vi att bli ett modernt fackförbund.

 • Under några dagar i Augusti var jag på strategimöte och styrelsemöte inom SCA.
  Strategimöte hålls årligen i koncernen, där ledningen presenterade en spännande investeringsplan ca 10 år fram i tiden för de valda ledamöterna i Styrelsen.
  Det man kan säga om styrelsen är att den har en bra sammansättning och många ledamöter har erfarenhet från Industrin, detta är en fördel för oss då dem ser en långsiktighet i affärerna och också ställer frågor om våran arbetsmiljö.
  Ni har säkert läst om Obbolas investering och förprojektet i Ortviken, stora pengar och det visar att man inte är rädd att satsa, och förhoppningsvis investerar man i personalen framåt också (4% minst).
 • Och under hälsa/säkerhetsveckan så samverkade vi med företaget i ännu större utsträckning i år. Tyckte själv att veckan var väldigt bra.En annan stor händelse för vår arbetsmiljö är när skyddsombuden samlas och prioriterar dom viktigaste frågorna för nästkommande år, i år gjorde vi det den 27:e September.De prioriterade frågorna lyfts in till Arbetsmiljödagen och hamnar i nästkommande års arbetsmiljöprioriteringa för företaget.
 • Omorganisationen på UH kommer att ta upp mycket tid under hösten.
  I dagsläget vet vi hur UH-ledningen ska se ut, i skrivande stund sitter dom och jobbar fram den nya organisationen.
  Utifrån den så ska vi genomgå en risk/konsekvensanalys för alla grupper och sedan göra en slutförhandling med företaget.Många tider är avsatt men med en annan omorganisation i minne så vet jag att tiden kan vara knapp då det ska
  sjösättas 1 Februari.
  Men vi ska försöka göra vårat bästa för att få detta så bra som möjligt.
 • För 70-timmarsregeln har vi tillsammans med de andra facken och företaget skapat en mall där cheferna skriftligen måste skicka in info (mbl 19) till oss, i dom fall då någon kommer att gå över 70 timmar 7 dagar rullande.
  Detta har inte gjorts på vårat initiativ utan utifrån en central uppgörelse, där vi ska ha en lokal uppgörelse i frågan.
  I och med detta så har vi koll t.ex. om det alltid är en och samma som alltid kliver över 70 h, och i och med det kan vi begära förhandling i frågan.
  Om det däremot är så att någon chef mörkar så blir det direkt en fråga om skadestånd för företaget.70-timmars är för övrigt bortförhandlat 3 månader under sommaren och under stoppen, detta var enda eftergiften vid förhandlingarna gällande semester/sommarersättningen.

//Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev September

Månadsbrev

Hej vi i styrelsen har funderat lite på hur vi skulle kunna få ut mer info då
detta har efterfrågats.

Vad vi gör är att testa ett månadsbrev här på våran hemsida.
I det här första brevet så behandlas slutet av April, Maj och tidiga delar av Juni

• Under Maj månad sedan löneavtalet avhandlats på medlemsmötet
så har mycket tid lagts på att alla ska få rätt lön till utbetalningsdatumet
som först var satt till junilönen, men som blev skjutet till Juli pga många
röda dagar/klämdagar i början av Juni.

• Inför stoppet så fördes en diskussion runt dispens på övertid, där vi kom
fram till att 30 h skulle räcka, och detta pga att förra året hade ingen över 80 h övertid under stoppmånaden. Jobbar man enligt dom lagar som finns veckovila/dygnsvila så ska detta vara en tillräcklig dispens.

Det jag vet idag är att 80 h inte räckte till på vissa ställen, och att veckovilor har hoppats över. Detta blir en förhandling för hösten där vi kommer att ta ut den sedvanliga bötessumman per timme över maxgränsen för övertid av företaget.

• Under Maj så insåg man från företagshåll att det krävdes en dispens för maskinförare och mälderister för sommarmånaderna.

Denna godkändes då jag vet att på andra ställen, där man nyligen skickat personal till tjänstemannasidan, så har dessa gått in och jobbat på vårat avtalsområde på sina tidigare befattningar.

• Den första uppföljning av konsekvensanalysen på omorganisationen för driften har gjorts. Vi hittade inga allvarliga nya punkter, och företaget jobbar vidare på dom punkter som inte gick att klarmarkera.

Till hösten finns alla avdelningschefer på plats och då ska era första skiftgemensamma arbetsplatsträffar genomföras.

Nästa uppföljningsdatum för analysen är satt till mitten av december, så om ni har något som ni vill skicka med till detta möte, kontakta erat närmaste skyddsombud eller direkt till oss som sitter i denna grupp.
(Stefan Lundkvist, Christer Nordsvahn, Lasse Johansson, Ronny Degerman, och från skiftel/mek, Roger Eliasson, Erik Marklund)

• En konsekvensanalys har genomförts för befattningarna på renseriet, kanske något i senaste laget, då vi i pappers styrelse något sent förstod att denna inte var gjord.

Men efter att vi påmint företaget så agerade dom direkt och kallade skyddsombud och fackliga för att tillsammans genomföra analysen.

Uppföljning sker i december, samma här kontakta skyddsombud eller vi som satt med i analysen om det är något ni vill att vi ska ha med oss.
(Stefan Jonsson, Stefan Lundkvist, Leif Berg, Lasse Johansson)

• En annan fråga som också innefattar en kosekvensanalys är omorganisationen på Instrument. Här har vi inte hunnit i mål med analysen.

Denna fråga är av liten annan karaktär, där vi anser att tillvägagångssättet som företaget haft är helt felaktigt.

Det har ju visat sig genom att dom betalade ut böter till oss i början av året för MBL-brott.
Ett MBL-brott betyder att dom varken har informerat eller förhandlat i frågan.
Så det dom hade gjort helt utan våran vetskap var att plocka bort en befattning på
Instr-avd och bytt avtalsområde till tjänsteman på en av våra kollektivare.

Denna fråga kommer inte att avslutas i någon typ av enighet här i Munksund, utan får avgöras i en central förhandling.

En central förhandling är alltid ett nederlag allra helst för arbetsgivaren enligt oss, dom bästa lösningarna sker lokalt.

• Under Maj, Juni har vi träffats 3 ggr i AES/rundabordsgruppen.
Vi och företaget vet att det finns frustration där ute att inget händer.

Men det som gjorts under dom sista mötena är att gå genom det som finns på AES-sidan, och försöka sätta lite mera ord på vad som är gjort.

Till hösten kommer vi att samla grupperna som vi hade i rundabords och gå igenom vad som kom upp då och sedan om det finns nya punkter.

• Sedan vill vi ha eran hjälp när det gäller entreprenörer.
Företaget är skyldig att förhandla med oss då firmor kommer in och gör våra normalt
förekommande jobb, oftast Mek-jobb.

Jobb där inte förhandling krävs är tex Licenssvetsning, byte av remtranspotörer mm.
Varför vill vi ha eran hjälp, jo för på senaste tiden har väldigt få förhandlingsprotokoll kommit till oss.

Hittar vi några fler firmor som är här utan förhandling, så kommer böter att tas ut.
Förhandlingarna ska gå till så att den som ska tar in firmorna, ska informera/förhandla med det skyddsombud oftast då på mek, sedan ska det skickas en förhandlingsprotokoll till oss och HR-avdelningen.

På detta sätt kan vi hålla koll på hur många timmar entreprenörer används, utifall att företaget vill minska personal på Mek-avd.

• På intranätet finns det nya lokalavtalet, och jag och Lasse har lagt ut dom
nya lönerna här på sidan.

Vi har också uppdaterat SMS-listan, men hoppas ni hör av er om vi skulle ha missat någon.

• Arbetsmiljö
Nu är sommaren här och vårt fabriksstopp är över för denna gång.
Stoppet genomfördes utan någon olycka med frånvaro för egen personal
och det är mycket glädjande.

Läs mer om dom olika händelserna i vårt PIA-systemet.
Gå också gärna in på hälsa och säkerhets hemsida på intranätet där ni kan läsa om arbete som bedrivs i våra skyddskommittéer (AMG/AG).

Och glöm inte att ta hand om våra semestervikarier nu i sommar
men glöm inte bort dig själv också!

TA2 NU och jobba säkert!

//Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Månadsbrev

Löneavtalet 2019

Löneavtalet 2019 gäller för tiden 2019 04 01 – 2020 03 31

Poängvärde för 2019 höjdes med 3,64kr/poäng, vilket innebär att varje poäng är värd 38,20kr

Vid löneutbetalningen i juli betalas den nya lönen samt retroaktivt lön f.o.m 2019-04-01

Kontakta gärna styrelsen vid frågor.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Löneavtalet 2019

Pappers årsmöte 2019


Vid pappers årsmöte den 21 mars så tilldelades Gunnar Lundberg
Förbunders hederstecken för sitt mångårigt engagemang i det fackliga arbetet
av avdelningens ordförande Stefan Lundkvist.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Pappers årsmöte 2019

UNG 2020

Anmäl er för Ung 2020 nyhetsbrev
www.pappers.se/ung-2020

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för UNG 2020

Genomgång av era försäkringar tillsammans med FOLKSAM


Nu drar vi igång med de personliga försäkringssamtalen igen.

Anna Kempe från Folksam kommer och ger information om frågor som rör försäkringsskydd,sparande,pension, medmera.

Tidsbokning:
Under Tisdagar den 30/10, 6/11 och 13/11
Listor för tidsbokning finns på bordet vid fackexpedition.

Vi fyller på med fler dagar för information
Tisdagar 20/11, 27/11 och 4/12
Boka er på listorna som finna på fackexp.

 

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Genomgång av era försäkringar tillsammans med FOLKSAM

Pappers 90år


Snart är det dags att fira våran 90åring

Ni som har anmält er så börjar vi kl:1800 lördagen den 29/9
Plats: Nolia City konferens.

Välkommna.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Pappers 90år

Retroaktiv utbetalning Julilön

På Juli månads löneutbetalning får ni som är fast anställda och
jobbar skift en retroaktiv utbetalning.

Vi har påvisat för företaget en felaktighet i beräkningsgrunden av OB-tillägget.
(Allmänna anställningsvillkor §5 mom 1). Det lönetillägg (161:-) som kom till när förmännen togs bort på Energi&Ved och som tillfördes Massa&Papper vid omorganisationen 2007, ska vara med i beräkningsgrund för OB-ersättningen.

Vid sådana här tvister gällande lön så kontrollerar man 10 år tillbaka i tiden.

Så för en som jobbat på Energi&Ved där tillägget funnits längre tid än på
Massa&Papper, och jobbat här under hela 10-årsperioden med fast anställning så blir det retroaktiva beloppet 5479:-. För en Massa&Papper-anställd med samma förutsättningar så är motsvarande belopp 5044:-

I och med detta så kommer alltså era utbetalningar att se lite annorlunda ut beroende på
hur länge ni har jobbat och när ni fick fast anställning..

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Retroaktiv utbetalning Julilön

Fem frågor till Sara, ny ViceOrdförande

 • Hej Sara. Vem är du?
  Jag är tvåbarnsmor, sambo, svensbybo, halvfinne, matte, fotbollsdomare och torrändeoperatör. Mina kollegor beskriver mig som bestämd, lättskrämd, ärlig och omtänksam.
 • Varför engagerar du dig som vice ordförande
  Jag gillar att engagera mig, att argumentera och uttrycka min åsikt. Efter att jag gick Pappers ungdomskurs för några år sedan så kände jag att jag ville engagera mig fackligt, att det ledde till att jag blev vice ordförande var inte planerat, men det känns riktigt kul och inspirerande.
 • Viken facklig fråga är viktigast för dig?
  Jämlikhet! Det är alldeles för mycket främlingsfientlighet och förutfattade meningar om andra ute i samhället.
 • Varför tycker du man skall vara med i pappers?
  Alla tjänar på att vi är många medlemmar och alla tjänar på att vara medlem. Vi kan förhandla bättre villkor och försäkringar, vilket ger individen en bättre och tryggare anställning. Man ska inte glömma att facket är dess medlemmar – ju fler medlemmar desto starkare fack.
 • Vad tror du blir viktigaste frågan för avdelningen kommande år?
  Den psykosociala arbetsmiljön. Trivsel är jätte viktigt för att man ska prestera som bäst och må bra. Det blir lätt en ond spiral som kan vara svår att ta sig ur och små saker blir till onödigt stora problem.

Tack Sara och hoppas att du trivs med din nya roll i styrelsen.
// Lasse Johansson

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fem frågor till Sara, ny ViceOrdförande

Ny kassör i avdelningen

Avgående kassören Christer Berglund har nu lämnat över
nycklarna till vår nya kassör Magnus Bäckström.

Styrelsen vill tacka Christer för alla år som kassör.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ny kassör i avdelningen