Månadsbrev Januari

Hej igen, Januari har varit en hektisk månad för egen del där den största delen av tiden har lagts på den nya organisationen på UH.

 • Som jag nämnde ovan så har stora delar av januari handlat om risk/konsekvensanalyser på dom olika avdelningarna på UH.
  Jag vill passa på att tacka Magnus Nordsvan, Erik Jonsson, Simon Öhman,
  Jonas Edström som ingick förhandlings och risk/konsekvens-gruppen, förutom undertecknad och Christer Nordsvahn och Lasse Johansson.

  Det som kan vara tufft för de som ingått i förhandlingar allra helst i omorganisationer, är att man blir satt med ”svarte Petter” och man måste stå upp mot det missnöje som det oftast blir i kölvattnet av en omorganisation, här kan också munkavlen man blir satt med vara ganska frustrerande.
  Det som händer är att vi inblandade har suttit med ett första förslag som är långt ifrån så bra som det sista och slutförhandlade resultatet, detta gör att vi redan för ett par månader sedan förlikat oss med tanken om att det ska bli en förändring.
  Så när det är det dags att presentera förslaget för er, så räknar man nog aldrig riktigt rätt hur reaktionerna ska bli.

  Om vi ska titta lite på de positiva delarna i omorganisationen enligt oss, så är det ersättningarna runt veckoberedskap, att vi fick med Instrument i veckoberedskapen också sett utifrån arbetsmiljömässiga skäl.
  Och såklart att vi bara tappar ”3 huvuden” och inte 11 som första förslaget var.
  Och sedan har vi den negativa sidan, skiftmekanikerna som tvingas att byta arbetstidsmått.
  Skifteselektrikernas sociala miljö då det blir mycket mer av ensamarbete, här hoppas vi att de sitter ned och tar fram vad som passar bäst för deras arbetsmiljö.
  Sedan har vi inte sett exakt ännu hur man kan tillmötesgå allas önskningar om placering, helst då på Mek-sidan.
  Detta kan ju påverka minst lika mycket som ändringen i arbetssätt och organisation.
  Skulle nog tro att det finns mer att skriva om, fast det får vänta till nästa månad.

 • Har för egen del spenderat 1 vecka på Sveriges framsida, men vädermässigt var det baksidan. Var alltså på avtalsdialog i Mölnlycke, Lilla Edet, Munkedal, Mariestad.

  Det är alltid intressant att vara och se andra arbetsställen inom vårat avtalsområdet, en sak jag har lagt märke till är att samverkan här hos oss funkar bra, men det är ju som sagt något som jobbats fram över lång tid hos oss, på ställen där det knakar ordentligt så har man oftast bytt folk både i ledning och fackstyrelsen ganska frekvent, men ofta där det är som tuffast så sitter koncernledningen inte i Sverige.

  Med den övergången från förbundsstyrelseledamot till koncernstyrelseersättare, så blir vårat jobb i koncernen viktigare och viktigare, vi har i varje fall en möjlighet att vara med och påverka.

  Min känsla efter mina år på koncernnivå så är känslan att de lyssnar, man skulle såklart vilja ha tillbaka den känslan som fanns förr lokalt, ”att det kan vi göra själva” i lite större utsträckning.

  Och inte behöva ta det omvägen genom koncernnivån.
  Jag ska inte säga att alla frågor är koncernbeslut på, men här kommer samverkan på lokal nivå in och den känns som jag nämnde tidigare, bra just nu.


 • Stöd nu eran avtalsrörelse där arbetsgivaren ställer tuffa krav med tex inskränkningar i våra lokala avtal och en skral löneökning.
  Gå in på DA.SE och ARBETET.SE och följ utvecklingen.


 • Kom också på Årsmöte på Folkets hus i Munksund den 12/3 kl:16:30 där kommer också färsk information om Avtalet, den annorlunda tiden är pga. derbyt mellan Luleå-Skellefteå.
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.